<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 8

Elektrisiteit

Module 13

Veiligheidsmaatreëls rakende elektrisiteit

Aktiwiteit 1

Om die leerders vertroud te maak met veiligheidsmaatreëls rakende elektrisiteit

[lu 1.12]

Jy het miskien al kennis gemaak met ’n elektriese skok en uitgevind dat dit ’n impak het op jou liggaam. Die sterkte van die elektriese stroom bepaal die skok op jou liggaam – indien jou liggaam nie skok kan hanteer nie, kan jy sterf. Dit is dus belangrik vir jou veiligheid en dié van ander dat sekere maatreëls gehoorsaam moet word.

Die meeste elektriese toestelle word geaard om jou te beskerm. Aarding is noodsaaklik, aangesien dit die stroom weglei aarde toe gedurende ’n kortsluiting om te verhoed dat die persoon wat daaraan raak, geskok sal word. Dit beteken dus dat die elektriese toestel met die aardmassa verbind is sodat daar ten alle tye ’n onmiddellike ontlading van die elektriese energie sonder gevaar sal plaasvind.

Opdrag 1

1.1 Noem 4 veiligheidsmaatreëls wat ten alle tye toegepas moet word.

1.2 Wat moet jy doen indien iemand geskok word?

1.3 Maak ’n kleurskets van ’n kragprop om die korrekte koppeling te illustreer.

1.4 Waarom is die aardpen langer as die ander twee penne by ’n kragprop?

1.5 Produseer ’n A4 - plakkaat wat ’n veiligheidsmaatreël illustreer. Voeg dit as ’n bykomende bladsy in. Fokustaak 1

Jy kry nou die geleentheid om ’n kragprop aan ’n elektriese koord te koppel. Die skets wys jou hoe om die isolasie te verwyder. Jou opvoeder sal jou begelei met die fisiese koppeling.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
tegnologiese prosesse en vaardighede Die leerder is in staat om tegnologies prosesse en vaardighede eties en verantwoordelikheid toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
ondersoek:1.1 die agtergrondkonteks, die aard van die behoefte, die omgewingsituasie en die mense wat betrokke is wanneer ‘n probleem, behoefte of geleentheid in ‘n nasionaal relevante konteks gegee word ondersoek;
1.2 bestaande produkte wat met die probleem verband hou, ondersoek;
1.3 praktiese toetse in die tegnologiese veld ontwikkel en uitvoer;
1.4 toepaslike tegnologieë en metodes gebruik om:
 • versamel toepaslike data uit verskillende bronne of hulpbronne;
 • gebruik soektegnieke;
 • verkry toepaslike data;
 • maak sinvolle opsommings;
 • gebruik inligting om besluite en idees te staaf en te ondersteun;
ontwerp:1.5 ‘n kort en duidelike stelling of ontwerpopdrag skryf vir die ontwikkeling van ‘n produk of stelsel in reaksie op ‘n gegewe of geïdentifiseerde situasie;
1.6 produk- en ontwerperspesifikasies en beper­kinge lys as oplossing vir ’n geïdentifiseerde of gegewe probleem, behoefte of geleentheid, gebaseer op meeste van die sleutelwoorde van ontwerp:
 • mense: ouderdomsteikenmark;
 • doel: funksie;
 • voorkoms: kleur, vorm;
 • omgewing: waar gaan produk gebruik word;
 • veiligheid: vir gebruikers;
 • koste: koste van materiaal (ontwerp);
1.7 verskeie alternatiewe oplossings genereer en aantekeninge skryf oor idees wat met die ontwerpstelling en -spesifikasies verband hou;
1.8 op grond van goed-beredeneerde oorwegings, moontlike oplossings kies en die gekose idee verder ontwikkel om spesifieke besonderhede in te sluit, deur grafiese en modeltegnieke te gebruik;
maak:1.9 ‘n plan ontwikkel vir die maak van ‘n produk, met besonderhede oor al die volgende:
 • hulpbronne benodig;
 • sketse wat die afmeteings of hoeveelhede aandui;
 • al die stappe wat nodig is om die produk te maak (maak);
1.10 gepaste gereedskap en materiaal kies om produkte deur middel van gepaste tegnieke te maak deur verskillende soorte materiaal akkuraat te meet, uit te merk, te knip/sny of te skei, te vorm of te vervorm, te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;1.12 veilige werkpraktyk gebruik en ‘n bewustheid toon van doeltreffende maniere om materiaal en gereedskap te gebruik;evalueer:1.13 die produk of stelsel met ‘n mate van objektiwiteit toets en evalueer, gebaseer op objektiewe kriteria wat met die ontwerpopdrag, spesifikasies en beperkings verband hou, en stel sinvolle verbeteringe of wysigings voor;kommunikeer:1.14 idees aanbied deur van twee-dimensionele of drie-dimensionele sketse, stroombaandiagramme of stelseldiagramme gebruik te maak wat al die volgende kenmerke insluit:
 • benutting van SA tekenkonvensies (bv. dimensielyne, benoeming, lyntipes, simbole);
notas om ontwerpkenmerke en beredenering te kommunikeer; bevordering van betekenisvolle sketse soos finale oplossing-sketse.

Memorandum

Opdrag 1

1.1 Moenie muurproppe oorlaai nie.Sorg dat elektriese koorde in ‘n goeie toestand is.Vermy elektrisiteit by water.Vermy lasse in koorde.

1.2 Skakel die kragtoevoer af.Gebruik nie-geleier materiale om die persoon van die kragtoevoer te bevry, en trek hom aan sy klere.Indien persoon bewusteloos is, pas mond-tot-mond asemhaling toe.

1.3

1.4 Dit is noodsaaklik dat, indien daar toevallig kontak ontstaan tussen die stroomdraende dele van ‘n toestel en die metaalomhulsel, die stroom weggelei moet word na aarde om te verhoed dat ‘n persoon wat daaraan raak, geskok sal word.

1.5 Leerders se eie pogings.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 8. OpenStax CNX. Sep 13, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11051/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask