<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 1

Alles oor my

Module 1

Ek

So lyk ek!

Jy moet jou liggaam op pas!

Dink aan drie verskillende maniere oor hoe jy vir jou liggaam kan sorg. Teken ‘n prent by elkeen.

Alles oor my

LO 3.1

  • Kleur die liggaamsdele in wat privaat is.
  • Ek sal ....................................................... vertel as iemand aan my vat waar hulle nie mag nie.
  • Ek kan sê: “Ek moet nou huis toe gaan,” as iemand probeer om aan my te vat op ‘n manier waarop hulle nie mag nie.

Ek kan...

Ek is spesiaal! (teken)

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
lewensoriënteringLU 1
BEVORDERING VAN GESONDHEIDDie leerder kan ingeligte besluite neem oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.5 situasies herken waarin seksuele mishandeling kan voorkom of daartoe kan lei en ‘n persoon noem aan wie hy dit kan rapporteer.
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELING:Die leerder kan verworwe lewensvaardighede gebruik om persoonlike potensiaal te bereik en uit te leef om doeltreffend te reageer op uitdagings in die lewe.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 persoonlike besonderhede kan verstrek;3.2 sy eie liggaam positief kan beskryf;
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING, INTERPRETASIE EN AANBIEDINGDie leerder kan werk skep, dit interpreteer en aanbied in elk van die verskillende kunsvorms – Dans, Drama, Musiek en Visuele Kunste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( dans ) – eie bewegingswoordeskat bou deur deel te neem aan aktiwiteite soos stap, hardloop, spring en huppel;
AARDRYKSKUNDELU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder kan ondersoekvaardighede gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek .
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 rigting en posisie van voorwerpe in verhouding tot self kan aandui. (links, regs, voor en agter).

Memorandum

Die eenheid is gebaseer op “Ek”. Dit handel oor alles met betrekking tot die leerder.

My liggaam

My gesin

Hierdie eenheid kan gebruik word vir die eerste deel van die eerste kwartaal in Graad 1.

Die leerders moet weet dat ons verskillend is, dat elkeen spesiaal is en dat ons elkeen ons eie talente het. Elke leerder ontdek sy eie unieke talente en moet geleer word om genoeg selfvertroue te hê. Hulle moet ook weet dat niemand volmaak is nie.

My liggaam

Gebruik ‘n groot prent of een van die leerders om aan hulle die verskillende liggaamsdele te leer. Speel “Simon sê”. So leer hulle speel-speel. Leerders teken nou die verskillende liggaamsdele (natrekprent). Bespreek slegs die basiese dele soos kop, arms, bene, ens. Praat dan later oor wenkbroue en vingernaels.

Leerders kan ‘n legkaart maak deur ‘n persoon uit ‘n tydskrif te knip en op ‘n karton te plak. Leerders knip dit dan in stukke en pak dele weer bymekaar. (Leerders kan in groepe werk en ook die legkaart uitruil met ‘n volgende groep).

Die leerders moet hulleself kan identifiseer deur byvoorbeeld naam, ouderdom, geslag, adres en telefoonnommer te ken. Voltooi werkvel.

Laat leerders die liggaamsdele wat privaat is, inkleur (werkvel). Elke leerder moet minstens drie persone kan noem wat hulle vertrou.

Deel die klas in twee groepe en laat elke groep in ‘n kring sit.

Sê vir die leerders dat elkeen van hulle iets spesiaals het – talent.

Speel ‘n balspeletjie. Die leerder wat die bal het, moet aan die ander iets spesiaals oor hom/haarself vertel. Een leerder begin en gee die bal dan na ‘n ander leerder aan.

Slegs die leerder met die bal mag praat – die ander moet luister.

Bespreek waarvoor ons ons arms, bene, hande en voete gebruik. Neem die leerders buitentoe om die volgende aktiwiteit te doen (bespreek eers die werkvel). Hulle kan ook ander interessante bewegings doen. Maak beurte om vir mekaar te wys. Ander leerders moet probeer om hulle na te boots.

Elke leerder benodig ‘n voorwerp (bal/boek/potlood). Leerders moet luister na opdragte, bv. Sit die bal aan jou linkerkant; regterkant; agter jou, ens. (Aard. 1.1).

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11102/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede' conversation and receive update notifications?

Ask