<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Eendag as ek groot is

Module 6

Entrepreneur

Entrepreneur

 • Wanneer jy eendag jou eie besigheid wil begin, moet jy baie seker maak dat die mense jou produk sal wil koop.
 • Skryf neer watter drie produkte jy graag sal wil verkoop.
 • Waarom dink jy sal mense graag jou produk wil koop? Gee twee redes daarvoor.
 • Teken hoe jou produkte gaan lyk.

Maak ‘n advertensie om een van jou produkte te adverteer.

Maak ‘n lysie van wat jy nodig gaan hê om jou produk te maak.

 • Teken prentjies van jou benodighede.

Bereken hoeveel dit jou gaan kos.

 • Skryf die prys langs elke item neer.
 • Voel jy nog opgewonde oor jou produk?
 • ONTHOU, JY MOET SEKER MAAK DAT JY ‘N WINS OP JOU PRODUK MAAK!
 • Gaan gesels met die eienaar van ‘n winkel. Vind ‘n bietjie meer uit hoe sy aankope gedoen word en of dit ‘n winsgewende besigheid is.
 • Merk met 'n kruisie of 'n regmerkie om te sê hoe jy oor jou produkte voel.
1. Ek het meer geleer oor ‘n besigheid.
2. Dit was vir my lekker om navorsing te doen.
3. Dit was vir my baie interessant om met die eienaar van ‘n besigheid te gesels.
4. Daar was baie nuwe produkte op die mark.
5. Ek sou graag eendag my eie besigheid wil bestuur.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
NATUURWETENSKAP LU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEKDie leerder in staat om met vertroue te reageer t.o.v. nuuskierigheid oor natuurlike verskynsels en om die verhoudinge te ondersoek en probleme op te los in wetenskaplike-, tegnologiese en omgewingskontekste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 Beplan : die materiaal wat deur die groep gekies is om die groep se plan te kommunikeer gebruik;1.2 Doen : konstruktief aan die aktiwiteit deelneem en die doel daarvan verstaan.
TEGNOLOGIE LU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDE Die leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede met verantwoordelikheid toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 Ondersoek : vind uit oor die historiese konteks wanneer sy of hy ’n probleem, behoefte of geleentheid met betrekking tot strukture, verwerking of stelsels en beheer gegee word;1.2 Ondersoek : vind uit waarom bestaande produkte met betrekking tot ’n probleem, behoefte of geleentheid gepas vir die doel daarvan is;1.4 Maak : verduidelik hoe produkte gemaak gaan word en wat gebruik gaan word om dit te maak;1.5 Maak : maak produkte op ’n veilige manier deur ’n verskeidenheid soorte materiaal te heg/las of saam te voeg;1.6 Evalueer : sterk punte en swakhede van eie en ander se produkte identifiseer.

Memorandum

 • Die leerder kan ‘n beroep kies (trek ‘n kaartjie uit ‘n houer). Hy/sy moet naslaanwerk gaan doen of met iemand daaroor gaan praat en dan mondeling daaroor kom doen in die klas.
 • Vertel vir die klas waarom jy eendag ‘n Entrepreneur wil word.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11106/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask