<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 5

Fisiese ontwikkeling en beweging

Module 19

Teikenspeletjies

(Sommige van hierdie speletjies is verwerk uit die boek: Die onderrig van Liggaamlike Opvoeding deur Harry McEwan, Maskew Miller Longman, 1989).

Aktiwiteit 1:

Om teikenspeletjies te speel

[lu 4.1]

Tweebaan-teikenbal

Materiaal: Bordkryt, twee teikenpale of bakens, kleurbande vir helfte van die klas.

Die opvoeder trek twee halfsirkels met elk ‘n deursnee van 3,6 meter voor en agter in die skoolsaal. ‘n Teikenpaal word in die middel van elke sirkel geplaas. ‘n Streep word nou getrek van die een na die ander teiken.

Leerders word in twee gelyke spanne verdeel. Span A dra elkeen ‘n kleurband.

Die spanne word nou in twee verdeel sodat pare gevorm word met een lid uit Span A en een uit Span B langs mekaar.

Die twee gelyke groepe neem elk hulle posisie in die toegekende baan in. Geen speler mag in die sirkels kom nie.

Die bal word nou heen en weer tussen die spanne gegooi en elke groep probeer die ander se teikenpaal raak te gooi om so ‘n punt aan te teken.

Wanneer ‘n doelpunt aangeteken is, gooi die opvoeder die bal tussen twee spelers van teenoorstaande spanne in die lug op, en die spel hervat.

Die span met die meeste punte is die wenners.

Driebaankoestertjie

Materiaal: Bordkryt, ‘n groterige bal (bv. ‘n sokkerbal), ‘n stophorlosie of ‘n wekker .

Die saal word in drie gelyke bane verdeel en met bordkryt gemerk. Merk die bane 1, 2, 3.

Die opvoeder verdeel die klas in drie gelyke spanne (ABC) en aan elke span word ‘n baan toegeken.

Span A en C probeer Span B (in die middel) se spelers met die bal raakgooi.

Span B probeer uit die pad van die bal bly.

Elke keer wanneer ‘n Span B-speler getref word, kry die betrokke span een punt.

Na ‘n vasgestelde tyd ruil die spanne sodat elke span ‘n kans kry om die middelste teikenspan te wees.

Die span teen wie die minste punte aan die einde van die spel toegeken is, is die wenner.

L.W. Geen speler mag buite sy baan beweeg nie.

Kringkoesterjie

Die spel word presies soos baankoesterjie gespeel, met die verskil dat die gooi-spanne in ‘n wye kring rondom die teikenspan in die middel van die kring staan.

Uitvoer van ‘n reeks bewegings wat noukeurigheid en kontrole bevorder.

  1. Tonnel-aflos

Materiaal: Een groterige bal per span en ‘n fluitjie vir die opvoeder.

Die klas word in spanne van vyf tot tien lede verdeel.

Die spanne sit ongeveer een meter uitmekaar in ‘n lang ry. (Begin met die spanne teen die agterste muur van die saal, sodat daar ruimte is aan die voorkant van die ry.)

Die voorste spanlid (leier) hou ‘n bal vas.

Wanneer die opvoeder op die fluitjie blaas, spring die span op en neem ‘n gehurkte posisie in.

Die bal word tussen die spanlede se bene deur na agtertoe gerol.

Sodra die bal deur ‘n spanlid se bene beweeg het , lê hy/sy oorkruis plat op die maag.

Die laaste spanlid in die ry stop die bal en “blok” dit teen die saalmuur agter hom .

Nou hardloop hy met die bal en spring telkens oor die “mensbrug” wat sy spanlede vorm en gaan sit aan die voorpunt van die ry.

Die proses herhaal totdat die oorspronklike leier weer voor sit.

  1. Stoktoertjies

Materiaal: ‘n stok een meter lank per leerder. (Leerders is verant-woordelik vir hulle eie stokke.)

In hierdie aktiwiteit werk elke leerder op sy eie.

Leerders word vroegtydig gevra om elk ‘n stok van een meter skool toe te bring.

(Leerders kan ook aangemoedig word om die stokke mooi glad te maak en te versier.)

Leerders kry vyf minute om ‘n reeks bewegings, waarin die stok gebruik word, uit te werk.

Na vyf minute kry elke leerder kans om sy reeks aan sy klasmaats te demonstreer. (Die opvoeder kan punte uit tien aan die leerder toeken met die oog op assessering).

Die klas stem vir die drie beste stoktoertjies.

Die wenners leer vir die ander leerders hulle toertjie-reeks aan.

Die drie reekse word nou in opeenvolging aangebied met die hele klas wat dit gelyktydig uitvoer.

Assessering

LU 4

L IGGAAMLIKE O NTWIKKELING EN B EWEGING

Die leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

4.1 ’n verskeidenheid teikenspeletjies ondersoek;

4.3 ’n verskeidenheid veld- en baanatletiektegnieke toon;

4.4 ritmiese bewegings en stappe met aandag aan liggaamshouding en -styl uitvoer;

4.5 kennis van veiligheidsmaatreëls in en naby water toon.

Memorandum

Die leerinhoud gee die leerders kans om spelenderwys belangrike konsepte van sportmangees, sportreëls, noukeurigheid en balans te bevorder. Dit is belangrik dat daar streng by die reëls van elke spel of aktiwiteit gehou word. Die opvoeder se hantering van die reëls en dissipline sal bepaal hoeveel sukses met die onderrig aan die hand van die leerinhoud in hierdie module behaal word. Die speletjies bied die geleentheid om goeie spangees en esprit de corps in die graad op te bou. Die geleentheid word ook gegee om voor te berei vir die skool se atletiekbyeenkoms met oefening vir aflos, hekkies, verspring en driesprong.

Die belangrikheid van die veiligheidsmaatreëls rondom die swembad, by die see of by die beoefening van watersport kan nie genoeg beklemtoon word nie. Statistieke toon ‘n skokkend hoë mortaliteitsyfer by kinders tot 14 jaar rondom waterbronne

Questions & Answers

I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10982/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask