<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 8

Kritiese en kreatiewe refleksie

Module 10

Die rol van visuele kuns in die identifisering van die skending van menseregte

VISUELE KUNS

Aktiwiteit 1:

Om die rol van visuele kuns in die identifisering van die skending van menseregte te identifiseer

[lu 2.2, 2.7]

STAP 1

In die vorige module is daar na stereotipering en vooroordeel as vorms van diskriminasie gekyk. Beantwoord gou die volgende vrae:

1. Wat is stereotipering?

2. Noem twee vorme van vooroordeel.

3. Aan watter ander vorms van diskriminasie kan jy dink?

4. Hoe is mense in die verlede daarvan bewus gemaak? Hoe word mense in die hede daarvan bewus gemaak?

5. Kyk na die twee weergawes hieronder en skryf dan in jou joernaal watter een van die twee jou die meeste beïnvloed en hoekom.

Weergawe 1

  • Die mobiele eenhede het vinnig opgetree deur Joodse gemeenskappe te verras.
  • Mans, vroue en kinders is bymekaar gemaak en is dan na die buitewyke van hulle dorpie of stad gemarsjeer, doodgeskiet en in naamlose massagrafte gelaat.

Weergawe 2

  • Weet jy van enige ander visuele dokumentasie oor die skending van menseregte? Vul dit in die tabel hieronder in:
Tipe diskriminasie Rolprente Foto’s Gemengde Media

STAP 2

Soek na prente en/of artikels in ou tydskrifte en koerante vir die maak van ‘n plakkaat wat teen die skending van menseregte betoog.

STAP 3

Nadat julle in groepe ingedeel is, kan julle besluit wie se foto’s en/of artikels die treffendste is en die volgende opdragte uitvoer:

  • Plak die foto’s en/of artikels wat julle gekies het as foto-montage (‘n tipe collage waar slegs foto’s of papier geplak word en geen materiale soos wol, tou of ander voorwerpe met tekstuur nie) op die plakkaatpapier.
  • Julle kan met kleurpastelle en/of Koki-penne bo-oor en tussenin werk om die foto’s en/of artikels in een groot geheel te bind. Dit sal as agtergrond dien.
  • Dink nou aan ‘n slagspreuk wat betoog teen die skending van menseregte.
  • Plak met enige kombinasie van letters wat julle in die tydskrifte en koerante kan kry die slagspreuk bo-oor julle agtergrond – onthou dat die letters opvallend en sterk genoeg moet wees om die boodskap aan die kyker oor te dra.

Aktiwiteit 2:

Om komposisie, styl en onderwerp in verskillende kunswerke te klassifiseer

[lu 2.4]

STAP 1

Bestudeer die illustrasies hieronder en beantwoord dan die vrae wat daarop volg.

Komposisie

1. Wat is die komposisie van ‘n kunswerk?

2. Noem soveel moontlik verskille tussen die twee illustrasies ten opsigte van komposisie.

Styl

1. Hoe verskil die twee kunswerke hierbo?

2. Sê in jou eie woorde wat styl is.

Onderwerp of Tema

1. In die illustrasies A tot D op die vorige bladsy word vier verskillende onderwerpe uitgebeeld. Kyk of jy al vier kan identifiseer:

STAP 2

  • Jou opvoeder gaan vir julle ‘n verskeidenheid afdrukke van kunswerke wys. Jy moet nou hierdie kunswerke volgens komposisie, styl en onderwerp klassifiseer. Skryf eers die naam van die kunstenaar en die kunswerk in die linkerkantste kolom.
Naam van kunstenaar en kunswerk Komposisie Styl Onderwerp

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
REFLEKSIEDie leerder kan krities en skeppend op kuns- en kultuurprosesse, -produkte en -style in vergange, asook in huidige kontekste reflekteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
GESAMENTLIK
2.2 kan bespreek hoe die kunste tot sosiale en kulturele verandering bygedra het en kan bydra (bv. as ‘n spieël, in dokumentasie, as voorstelle, kommentare en voorspellings);
DANS
2.4 danse in eie sosiale, kulturele en historiese kontekste bespreek, met die klem op geslag, gestremdheid en mag;
DRAMA
2.5 menseregte- en omgewingskwessies navors en in kleingroep-rolspel interpreteer;
MUSIEK
2.6 na die gebruik van polifonie in Afrika-musiek luister en demonstreer hoe dit aan deelnemers ruimte in die maak van musiek gegee het;
VISUELE KUNSTE
2.7 identifiseer en verduidelik hoe fotografie, rolprentmakery, beeldhou en afdrukmakery menseregteskendings kan dokumenteer;.
2.8 kommentaar lewer op die samestelling, styl en vakinhoud van kunswerke (bv. landskap, portret, stillewe, publieke kuns of versetkuns) oor tydperke heen

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask