<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 7

Die suksesvolle entrepreneur

Module 9

Die prysfaktor

Die prysfaktor

Die prys van goedere/dienste word deur die vervaardigers (verkopers) en die verbruikers (kopers) vasgestel. Die prys word beïnvloed deur aanbod (die beskikbaarheid van ‘n produk/diens) en aanvraag (die hoeveelheid mense wat dit wil hê en daarvoor kan betaal).

  1. Aanvraag

Wanneer kliënte ‘n produk wil hê en bereid is om daarvoor te betaal, sê ons daar is ‘n aanvraag vir die spesifieke produk. Voordat ‘n vervaardiger ‘n produk kan verkoop, moet daar eers ‘n aanvraag daarvoor wees. Aanvraag gaan nie net oor die behoefte om ‘n produk of diens te hê nie, dit gaan ook oor die bereidwilligheid en vermoë om daarvoor te betaal teen die prys wat daarvoor gevra word.

DANIE SE DRUIWEKONFYT

Danie en sy ma besluit om ekstra geld te verdien deur tuisgemaakte druiwekonfyt by die plaaslike handwerkmark te verkoop. Mev. Diedericks koop die bestanddele en kook die konfyt. Danie help sy ma om dit in flessies te verseël en dan verkoop hulle dit op Saterdagoggende by die mark.

Voordat hulle begin het om baie konfyt te kook, wou hulle die mark eers toets om te kyk of die mense daarin sal belangstel. Mev. Diedericks kook toe net ‘n paar flessies en vra hulle vriende en bure of hulle belangstel om dit te koop en wat hulle bereid is om daarvoor te betaal. Elkeen kon eers ‘n bietjie van die konfyt proe, voordat hulle besluit het.

Danie het die verkope soos volg op ‘n tabel aangeteken:

Prys per fles Aantal flesse aangevra (verkoop)
R6,00 5
R5,00 9
R4,00 16
R3,00 24

Hy het dit ook op ‘n grafiek aangeteken om die aanvraag teen verskillende pryse aan te dui:

Die lyn op die grafiek dui aan hoe die verandering in prys ‘n verandering in die aanvraag bewerkstellig. Dit word die aanvraagkurwe genoem. Dit spesifiseer die hoeveelheid van ‘n produk soos dit teen ‘n spesifieke prys aangevra word.

Aktiwiteit 1:

Om die invloed van prys op die produk te bepaal

[lu 1.4]

Bestudeer Danie se grafiek noukeurig en beantwoord die volgende vrae:

  • Watter uitwerking het die prys van die konfyt op die aanvraag vir die konfyt gehad?
    • Is hierdie verskynsel waar vir alle produkte?
  • Kan jy aan enige produk dink waar die prys glad nie die aanvraag beïnvloed nie?

NIEMAND WOU DIE KONFYT KOOP TEEN MEER AS R6,00 PER FLESSIE NIE.

2. Aanbod

Verkopers voorsien die mark van goedere en dienste: Die aanbod van iets is die hoeveelheid daarvan wat beskikbaar is om te koop. Die vervaardigers of verkopers wat goedere aanbied, wil soveel as moontlik daarvan teen die hoogste moontlike prys verkoop. Hulle wil soveel wins as moontlik maak.

DANIE SE DRUIWEKONFYT (vervolg)

Danie en sy ma het uitgewerk dat hulle nie meer as 100 flessies konfyt per week kan maak en stoor nie.

Hulle sal graag al die konfyt teen R6,00 per fles wil verkoop, maar hulle weet dat nie almal bereid sal wees om R6,00 daarvoor te betaal nie. Indien hulle die prys R3,00 per fles moet maak, is hulle weer nie bereid om meer as 25 flessies daarteen te verkoop nie. Die res sal hulle dan stoor en dit later teen ‘n hoër prys verkoop.

Danie het weer ‘n tabel opgetel om aan te dui hoeveel flessies hulle bereid is om teen spesifieke pryse te verkoop.

Prys per fles Aantal flesse wat hulle daarteen sal verkoop
R6,00 100
R5,00 75
R4,00 50
R3,00 25

Die aanbodkurwe lyk dan soos volg:

3. Markprys

Voordat goedere of dienste gekoop of verkoop kan word, moet beide verkoper en koper ooreenstem oor die prys wat betaal moet word. Pryse word gewoonlik vasgestel deur die vervaardigers of verkopers. Die verbruiker kan besluit of hy of sy bereid is om dit te koop teen daardie prys of nie. In sommige markte onderhandel kopers en verkopers met mekaar totdat hulle ‘n punt bereik het waar albei tevrede is met die prys.

Miskien illustreer die samestelling van aanvraag- en aanbodkurwe hierdie verskynsel die beste.

Onthou:

  • Verkopers wil soveel as moontlik verkoop teen die hoogste prys.
  • Kopers wil soveel as moontlik koop teen die laagste prys.

Êrens moet hulle mekaar ontmoet!

Aanbod en aanvraag ontmoet by die prys waar die hoeveelheid wat aangevra word dieselfde is as die hoeveelheid wat aangebied word.

Aktiwiteit 2:

Om die kwessie van aanvraag en aanbod te bespreek

[lu 1.3]

  1. Groepbespreking: Wie vind die meeste baat as die prys hoër is as markprys en wie vind die meeste baat as die prys laer is as markprys?
  2. Kan jy aan redes dink waarom ‘n produk minder/meer as die markprys sal kos?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
DIE EKONOMIESE KRINGLOOPDie leerder is in staat om kennis en begrip van die ekonomiese kringloop binne die konteks van “die ekonomiese probleem” te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
1.3 die begrippe “vrye” en “ekonomiese” (skaars) goedere, en die invloed van vraag en aanbod op markpryse verduidelik;

Memorandum

  • Na die bestudering van werklike voorbeelde, word die interaksie tussen aanvraag en aanbod duidelik.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask