<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Die mense naaste aan my

Module 9

Manlik en vroulik

VADERSDAG - OF MOEDERSDAGKAARTJIE ( Kreatiwiteit )

Aktiwiteit 1

Om ‘n paragraaf te skryf [lu 4.5.1]

Jou vader of moeder beteken vir jou so baie en jy kry byna nooit die geleentheid om vir hulle dankie te sê nie.

Ontwerp jou eie vadersdag- of moedersdagkaartjie. Plak jou kaartjie op die volgende bladsy. Onthou om vir Mamma en Pappa ook so 'n kaartjie te gee.

Kyk na die voorbeeld van 'n kaartjie wat 'n ouerpaar vir hul dogter gegee het. Probeer om in die binnekant van jou kaartjie op dieselfde manier te skryf.

Gee die kaartjie vir jou opvoeder om dit te assesseer.

Wys die kaartjie vir jou ouers en vra vir hulle om kommentaar te skryf.

DIE FAMILIE ('n Liedjie)

Aktiwiteit 2

Om ‘n liedjie te “speel” [lu 2.4.3]

Sing die volgende liedjie op die wysie van:

"The farmer's in the Dell "/" Die Boer is op sy plaas ".

Vorm groepies van vyf en speel die "storie" uit terwyl die liedjie gesing word.

(a) My oupa is 'n man 2xja, O ja, my oupa is 'n man.

(b) My oupa het 'n vrou .....

(c) Ons noem haar Ouma ....

(d) My ouma het 'n seun ...

(e) Hy is ons pappa ....

(f) Pappa het 'n vrou ....

(g) Sy is ons mamma ....

(h) Mamma het 'n kind ....

(i) Sy is ons suster ....

(j) My suster het 'n broer ....

(k) En raai wie is die broer .....

MANLIK EN VROULIK ('n Skriftelike takie)

Aktiwiteit 3

Om van geslagsvorme te leer [lu 6.2.6

WIE PAS BY WIE?

Maak gebruik van die woorde wat in die pasmaatspeletjie gebruik is en leer die teenoorgesteldes en die spelling van die woorde.

Toets jouself deur die teenoorgesteldes by die volgende sinne in te vul.

(a) My .......................... en .............................is baie lief vir hul kleinkinders.

(b) My .................... is my ouers se seun en my suster is hulle ......................

(c) My neef en ..................................... is my............................................. en

............................................. se kinders.

(d) Vader en ........................................ is........................... en vrou.

(e) Hy en .................................... is al twintig jaar getroud.

OUPA EN OUMA (Gedigte en begripslees)

Aktiwiteit 4

Om woordeskat uit te brei [lu 3.6.2]

(a) Lees die twee gediggies op jou eie.

MY OUMA

My ouma is al baie oud,

maar glo my, sy’t ‘n hart van goud.

Sy bak vir my ‘n lekker koek,

en brei graag sokkies vir my boet.

Haar hare is al spierwit-grys,

en haar vel het strepies dwars en kruis.

My ouma kan so lekker lag

vir al my sêgoed elke dag.

Sy is baie lief vir my,

want my drukkies maak haar bly.

As ek eendag groot is,

wil ek nes sy wees, ja beslis.

(b) Kies die antwoord wat die beste sal pas. Omkring net die regte antwoord.

(i) Oupa woon
 • in die dorp.
 • op 'n plaas.
 • in die ouetehuis.
(ii) Ouma se hare is
 • grys.
 • swart.
 • rooi.
(iii) Ouma lag vir die kleinkinders se
 • grappies.
 • stories.
 • sêgoed.
(iv) Oupa speel met sy kleinkinders deur hulle
 • op sy rug te dra.
 • in sy arms te dra.
 • op sy skouers te dra.
(v) Die kleinseun wil
 • 'n ander oupa hê.
 • nie sy oupa verruil nie.
 • hê sy oupa moet jonger wees.
(vi) Die kleindogter wil eendag
 • net soos haar ouma wees.
 • net soos haar ouma lag.
 • net soos haar ouma lyk.
(vii) Oupa is
 • oud.
 • slim.
 • siek.
(viii) Ouma word bly as sy
 • koek kry.
 • soentjies kry.
 • drukkies kry.
(ix) Die kleinseun ry graag
 • perd.
 • fiets.
 • trekker.
(x) Ouma gee vir haar dogter
 • koek.
 • sokkies.
 • lekkers.
Punt:
10

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

 • die addisionele taal op ‘n kreatiewe wyse gebruik:

2.4.3 ‘n bekende rympie, gedig of liedjie opvoer.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.6 naslaanwerke gebruik en woordeskat ontwikkel:

3.6.2 ‘n leeswoordeskat van ongeveer 1 000 tot 2 500 alledaagse woorde demonstreer.

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.1 paragrawe skryf met behulp van ‘n raam of struktuur as ondersteuning.

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.2 verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.6 die enkelvoud- en meervoudsvorm, verkleiningsvorm en geslagsvorme van alledaagse woorde (soos: rok/rokke; appel/appels; boekie; skoentjie; man/vrou; seun/meisie).

Memorandum

Aktiwiteit 3

(a) ouma; oupa

(b) broer; dogter

(c) niggie; oom; tante

(d) Moeder; man

(e) sy

Aktiwiteit 4(b)

(i) op ‘n plaas

(ii) grys

(iii) sêgoed

(iv) op sy rug te dra

(v) nie sy oupa verruil nie

(vi) net soos haar ouma wees

(vii) slim

(viii) drukkies kry

(ix) trekker

(x) koek

Questions & Answers

how environment affect demand and supply of commodity ?
Amos Reply
Wht at the criteria for market ?
Amos
what is difference between monitory policy and fiscal policy?
Malik Reply
monetary policy is a policy thrust by National Govt(CBN) to influence government spending, purchase &taxes
Frank
necessity of economics
Pamela Reply
I will say want,choice,opportunity cost,scarcity,scale of preference
Alao
what is monopoly market.How price output are determined under monopoly market
bisham
b) Monopoly market is an impecfect market where s single firm having the innovation to produce a particular commodity.Prices are determined through output since there are no other competitive.
Frank
Monopoly market:firm has market power & does not respond to market price
Frank
Explain the process of price determination under perfect competition market with suitable diagram
bisham Reply
Price determination under perfect competition via this process :firms have no market power to influence price rather firms respond to market price.
Frank
price is different from demand- demand is amount of commodity
Effah Reply
demand is amount /quantity of commodity a potential buyer is willing to buy at a given price at market
Frank
demand is a desire of customer on commodity with the ability to pay it and willing to buy it at given price of commodity
Harika
demand is price of what
Faith Reply
show that shortrun average cost
Baby Reply
what is economics
Mbah Reply
what is money
Mbah
what is money
Mbah
Difine macro economics
agaba
money is a medium of exchange between goods and services,maybe inform of currency.
Wesonga
Economics is study of how human beings strive to satisfy numerous wants using limited available resources.
Wesonga
how do you find the maximum number of workers the firms should employ order to produce where there are increasing returns
Jane
what are implications of computing national income?.
agaba
pl
MUDASIRU
what is the formulae for calculating national income
MUDASIRU
it calculated by value added method
Praveen
classify the production units like agriculture, banking, transport etc
Praveen
money is anything that is generally acceptetable for human
Ogbaji
Estimate the net value added(NVA) at fixed cost by each industrial structure
Praveen
definition of unemployment
Adam Reply
what are the causes of unemployment?
Mbubi Reply
The main causes of unemployment are listed below. 1. Frictional unemployment 2. Cyclical unemployment 3. Structural unemployment
assani
We can also categorize the causes on a broader sense as: 1. Political and 2. Social cause As unemployeement root causes are embaded in this two.
Yonathan
would opportunity cost exist if there was no scarcity?
assani
yes just because the opportunity cost arose when there is Alternative to choose among the alternatives.
BADAMASIU
I am thinking that, if our resources were unlimited, then there wouldn't be any need to forgo some wants. Hence the inexistence if opportunity cost
assani
Politics
Job
politics has done what?
assani
consider time assani
Mary
I'm Emmanuel,...I taught the main cause is the change in gov't.
Emmanuel
...Lack of capital to set up a firm respectively
Emmanuel
🙈
Emmanuel
I would like to bring in Educational levels can also be the cause the cause of the problem respectively
Emmanuel
I think the main causes of unemployment is lack of INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OVER POPULATION OVER DEPENDENT ON GOVERNMENT LACK OF SELF EMPOWERMENT...
ananti
lack of skills among the new generation is the serious issue.
Vishal
Where I come from , I don't see why education or personal aspects seem to do with unimployment, technically the motivation and eigerness in all works of live is there , dispite the cultural influence and physical bearriors;the thing we lacking is Government Support and open market ethics.
Joe
sorry about that-(repation). We have a over powering ethical political system that's displacing the marketing asspects of economy and causing large scale unemployment right across the board...
Joe
can someone Explain Expansionary Monetary Policy and Contractionary Monetary Policy Using one of the instrument of Monetary Policy? Please am kinda lost here?. ta
Emmanuel Reply
using a graph show the case of substitute and compliment goods
Ade Reply
can anyone give me a simple explanation to Five Sector Macroeconomics?
Emmanuel
Can someone please define what economics is
jason Reply
economics simply is a social science subject that study human behavior.
dajan
economics is a social science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means that has alternative uses
Alao
Can someone please tell me how to calculate GDP
Emmanuel
emmanual kapal to calculate GDP (Gross Domestic Product) has three method in calculating it (1)income approach (2) expenditure approach (3) value added method
Alao
thanks Alae
Emmanuel
u are welcome
Alao
in basic terms economics is revered to as battery system, it date back to when Men sees the need to exchange sapless goods and produce to gain , either wealth , basic necessities or to establish trading ties for personal benefit or social asspects in terms of coexistence and continuity, future .
Joe
what is the law of demand
Berlinda Reply
keep other thing constant, when the price increases demand decrease when the price decreases demand increases of the commodity.
sj
all things being equal,quantity demanded decrease as price increase and increase as price decrease
Seth
there's practial joke to it ..." the higher the demand ; scarcity, increase in production and drop in quality"... quite the controversy - for example China vs Europe, United States and we are all boxed up in between somewhere...
Joe
Other thing remain constant the low price of commodity the high quantity of commodity and vice versa is true
Baraka
Explain Effective demand
Anita Reply
What is effective demand
Anita
like Modi is in demand...best example of effective demand
Pranav
Don't get you
Anita
Anita you mean you don't get me or who?
Onyeking
level of demand that represents a real intention to purchase by people with the means to pay
Pranav
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask