<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 8

Grond en mag

Module 4

Die industriële rewolusie

BRON A

In 1733 het mnr. John Kay van Brittanje die weefmasjien so verbeter dat die aanvraag na spindraad geweldig toegeneem het. Uit die sakewêreld is dit duidelik dat hoe groter die aanvraag na ‘n spesifieke produk (bv. spindraad) word, hoe ‘n beter prys kry die vervaardiger (bv. die spinner) vir sy produk.

James Hargreaves was ‘n houtwerker en spinner van Lancashire in Brittanje. In sy beknopte huisie waarin hy, sy vrou en sewe kinders hul tuisnywerheid bedryf het, het sy dogter Jenny die spinwiel omgestamp.

James het besef dat daar meer spoele op die as gemonteer kon word en meer drade gelyktydig gespin kon word. Hargreaves het sy nuwe uitvinding die Spinning Jenny genoem.

Een Spinning Jenny het met agt spoele, agt mense se werk gelyktydig gedoen. Spinners wat werkloosheid gevrees het, het by Hargreaves se huis ingebreek en die Spinning Jenny vernietig. Hargreaves het na Nottingham verhuis en ‘n fabriek begin met groter en beter spinmasjiene. Sy sukses met die Spinning Jenny het ander uitvinders aangemoedig om ook te eksperimenteer. Talle nuwe en verbeterde masjiene het so ontstaan.

Die volgende stap was die ontwikkeling van masjiene wat met waterkrag en stoomkrag kon werk.

Skryfoefening :

  • Voltooi die volgende sinne oor Bron A.

Die ontwikkeling van die Spinning Jenny is veroorsaak deur ‘n ongeluk, naamlik dat

/2/

Die gevolg van die ongeluk was dat Hargreaves die blink idee gekry het om

/2/

Die oorsaak/rede vir die ontwikkeling van die verbeterde spinwiel was ….

/2/

Die gevolg/resultaat van die verbeterde spinwiel was

/2/

/8/

LU 2 AS 2.2
BRON B

Die gebruik van masjiene het produksie vermeerder, sodat goeie paaie vir vinnige vervoer van die plaas (bv. vars groente of koring vir brood) of fabriek (bv. klere) tot by die mark, noodsaaklik geword het.

John Loudon McAdam word vandag nog gerespekteer as ‘n meesterpadbouer. Dit is aan hom te danke dat daar ‘n netwerk van uitstekende paaie in Skotland en Brittanje gebou is.

Aktiwiteit: chronologie

Al die feite wat hier volg oor McAdam is korrek, maar nie in volgorde nie. Lees dit deur en herrangskik die feite sodat dit logies op mekaar volg.

1. Op 27-jarige ouderdom het hy teruggekeer na Skotland.

2. Toe John 14 was, is sy pa oorlede en moes hy by sy oom in New York gaan bly.

3. McAdam is gebore in Skotland in 1756.

4. As kind het John graag paaie gemaak vir sy speelgoedkarre.

5. Selfs na sy dood is sy padboutegniek nog beskikbaar in die drie boeke wat hy oor hierdie onderwerp geskryf het.

6. In New York het McAdam later ‘n ryk handelaar geword.

7. Terug in Skotland het McAdam nou op sy eie landgoed in Ayrshire met padbouery begin eksperimenteer.

8. Nadat hy sy eie fondse uitgeput het, het John die regering gevra vir finansiële hulp om oral in Brittanje en Skotland ‘n netwerk van paaie te bou.

  • Skryf nou SLEGS die nommers hieronder neer, sodat die feite John se lewensloop in die korrekte volgorde gee.
LU 1 AS 1.3

Werkblad : tuisnywerhede

VOLTOOI die volgende werkblad deur ‘n volwassene tuis se hulp te kry.Vra die persoon om onderaan die werkblad te teken.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11043/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask