<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Eendag as ek groot is

Module 6

Loopbane

Lees die leesstuk deur. onderstreep al die beroepe waarvan hulle ons in die storie vertel.

Alet en jurgens gaan kuier op klipfontein

Alet en Jurgens het vir hulle ouma op Klipfontein gaan kuier. Jurgens se ouma het hom na die slaghuis gestuur om ‘n kilogram wors te gaan koop. Hy het nooit geweet dat wors so duur kan wees nie. Alet het na die bakkery gestap en by die bakker heerlike vars broodrolletjies gekoop. Oppad terug het hulle verby die bank gestap. Hulle sien toe ‘n skelm wat probeer om die bankbestuurder te beroof. Hulle het baie groot geskrik. Jurgens het dadelik na die polisiekantoor gehardloop. Die polisieman het die dief gearresteer. Die hele gemeenskap was baie dankbaar.

Die volgende oggend vroeg toe Ouma haar voordeur oopmaak, staan die posbode voor haar deur. Hy gee vir haar die koerant. Daar is toe ‘n pragtige foto van Alet en Jurgens waar hulle ewe trots langs die bankbestuurder staan. Ouma was sommer baie trots op haar twee kleinkinders.

Jurgens het besluit dat hy graag eendag ‘n speurder sal wil word, maar Alet het gesê dat sy eerder graag ‘n juffrou wil wees. Daar is sommer baie plekke waar ‘n mens kan gaan werk.

Teken in die blok ‘n klein dorpie met al die verskillende besighede. skryf die winkel se naam neer en sê ook wie die persoon is wat daar werk, byvoorbeeld:

Kies een van die beroepe in die lys hieronder

 • Mimiek (beduie) vir hulle watter soort werk jy doen.
 • Die maat wat reg raai, kan ‘n beurt kry om voor in die klas te kom staan.

- Onderwyser

- Musikant

- Predikant

- Tandarts

- Haarkapper

- Polisieman

- Dokter

 • Teken ‘n dokter en ‘n verpleegster.

Die boubedryf

 • Wanneer kantore of huise gebou moet word, is daar sommer baie mense wat moet help.
 • Kyk of jy kan sien wat die volgende persone besig is om te doen.
 • Verbind die woord met die korrekte prentjie.

Onderhoud

 • Voer ‘n onderhoud met Mamma of Pappa. Vul die antwoorde in:

Vraag 1: Werk u in ‘n gebou?

Vraag 2: Werk u met mense?

Vraag 3: Is dit ‘n gevaarlike werk?

Vraag 4: Kry u genoeg tyd om te ontspan?

Vraag 5: Geniet u die werk?

Vraag 6: Moes u na skool verder leer om die werk te kan doen?

Vraag 7: Watter beroep beoefen u?

Teken jou eie prentjie by elkeen van die volgende persone se beroepe.

 • Watter beroep beoefen die persone? Skryf dit neer.

dokter, sekretaresse, posbode, motorwerktuigkundige, soldaat, kunstenaar, kleremaker

Watter soort werk wil jy graag eendag doen? waarom sê jy so? noem drie redes.

 • Teken jouself waar jy die beroep van jou keuse beoefen.

Dit is baie belangrik dat jy sommige belangrike plekke of persone se telefoonnommers moet ken. Maak ‘n lys van al die nommers wat jy in tye van nood mag nodig kry.

Mamma

Pappa

Dokter

Polisie

Ambulans

Brandweer

Kinderhulplyn

Noodnommer

 • Probeer om van hierdie nommers te onthou.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LEWENSORIËNTERING LU 1
BEVORDERING VAN GESONDHEID Die leerder kan ingeligte besluite neem rakende persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.4 relevante persone en hulle kontakbesonderhede (bv. telefoonnommers) kan identifiseer en onthou om gevalle van ongelukke, misbruik, misdaad, brand, siekte en besering aan te meld.
AARDRYKSKUNDE LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 vrae beantwoord oor kernkenmerke van mense, plekke, hulpbronne en veranderinge in die omgewing.
NATUURWETENSKAP LU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEKDie leerder in staat om met vertroue te reageer t.o.v. nuuskierigheid oor natuurlike verskynsels en om die verhoudinge te ondersoek en probleme op te los in wetenskaplike-, tegnologiese en omgewingskontekste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 Beplan : die materiaal wat deur die groep gekies is om die groep se plan te kommunikeer gebruik;1.2 Doen : konstruktief aan die aktiwiteit deelneem en die doel daarvan verstaan.
EBW LU 1
DIE EKONOMIESE KRINGLOOP Die leerder sal in staat wees om sy kennis en begrip van die ekonomiese siklus binne die inhoud van die ekonomiese probleem te demonstreer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.5 sommige sakeleiers en entrepreneurs in eie gemeenskap identifiseer en hul sakeondernemings beskryf.
KUNS EN KULTUUR LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIEDie leerder is in staat om veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in Kuns en Kultuur te analiseer en te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.4 Drama : deelneem aan drama-oefeninge met die klem op sintuiglike waarneming en assosiasies (leerders mimiek en ander moet die beroepe kan identifiseer).

Memorandum

 • Die leerder kan ‘n beroep kies (trek ‘n kaartjie uit ‘n houer). Hy/sy moet naslaanwerk gaan doen of met iemand daaroor gaan praat en dan mondeling daaroor kom doen in die klas.
 • Skryf ‘n paar soorte beroepe op stukke karton wat soos ‘n hoed op ‘n leerder se kop kan pas. Hy/sy moet dit self nie kan sien nie. Die leerder gaan staan voor die klas. Die res van die klas moet vir hom/haar leidrade gee en hy sy moet raai wat “sy/haar beroep” is. (Gee leiding. Die ander leerders kan ook mimiek).
 • Boubedryf – leerders kan ook ‘n uitstalling hou van al die soorte boumateriaal wat vir ‘n gebou gebruik word. Die mense wat daar werk se beroepe kan op karton aangebring word.
 • Belangrike telefoonnommers – help die leerders om die korrekte nommers op bladsy 10 in te vul. Die leerders kan ook ‘n klein kaartjie ontwerp waarop al die noodnommers aangebring word en dit dan saam met hulle dra.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11106/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask