<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 6

Regte en verantwoordelikhede

Module 6

Die betekenis en waarde van ‘n nasionale vakansiedag

As jy na ‘n Suid-Afrikaanse dagboek of kalender kyk, sien jy gou raak dat daar 12 publieke vakansiedae opsy gesit is vir die viering van spesiale dae, of die herdenking van belangrike historiese geleenthede, of die erkenning van ‘n besondere groep mense. Van hierdie dae is bv. Menseregtedag in Maart, Gesinsdag in Maart of April, Werkersdag in Mei en Vrouedag in Augustus.

Vir leerders op skool is Jeugdag op 16 Junie ‘n spesiale dag omdat daar juis gefokus word op die betekenis en waarde van die jongmense in ons land.

Op 16 Junie 1976 het duisende skoolkinders in Soweto betoog teen ‘n onregverdige onderwysstelsel wat in daardie stadium in ons land in gebruik was. Konfrontasie met die polisie het tot die tragiese dood van baie jeugdiges gely. 16 Junie is vir jare as Sowetodag onthou, maar is nou ‘n amptelike openbare vakansiedag wat Jeugdag genoem word.

’n Gedig hieroor is destyds deur ‘n jong Suid-Afrikaanse digter (Ingrid Jonker : Versamelde werke , Kaapstad : Human en Rousseau, 1994) geskryf. Dit het baie mense diep geraak en is ook deur die eertydse president Nelson Mandela aangehaal tydens ‘n belangrike toespraak. Die opvoeder kan hierdie gedig vir julle voorlees.

Aktiwiteit 1:

Om jeugdag by die skool te vier

[lu 2.2]

Hoe dink jy kan Jeugdag op ‘n spesiale manier by julle skool gevier word?

Wenke:

  • Dink aan die verloop van ‘n saalbyeenkoms.
  • Toepaslike sprekers.
  • Die besoek van ‘n jongmens wat vir die jeug spesifiek iets sal beteken.
  • Deelname van musiek-, dans- of  dramagroepe.
  • ‘n Spesiale toneelstuk deur die leerders.
  • Leerders van ander skole in jou dorp of stad.
  • Maak van plakkate of kunswerke met Jeugdag as tema.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELING Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 nadink oor eie toepassing van kinderregte soos uiteengesit in die Suid-Afrikaanse grondwet;
2.2 die belangrikheid van ’n nasiebouprogram wat met ’n nasionale dag gepaardgaan, bespreek en evalueer;
2.3 die uitwerking van geslagstereotipering, seksisme en mishandeling op persoonlike en sosiale verhoudings bespreek;
2.4 die betekenis en persoonlike en sosiale belangrikheid van belangrike stadiums in die individu se lewe in ’n verskeidenheid kulture vertolk;
2.5 menswaardigheid in ’n verskeidenheid gelowe in Suid-Afrika bespreek.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11001/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask