<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Bestuurs-, verbruikers- en finansiële kennis en vaardighede

Module 19

Om betalings van debiteure te boekstaaf

AKTIWITEIT1:

Om betalings ontvang vanaf debiteure te boekstaaf

[LU 3.3]

Wanneer debiteure hulle skuld betaal, word die kontant wat ontvang word in die KOJ aangeteken. Daar word voorsiening gemaak vir ’n ekstra kolom in die KOJ met die opskrif Debiteurekontrole.

Daar word ’n kwitansie aan die debiteur uitgereik as bewys dat die geld ontvang is en dit dien as brondokument vir die inskrywing.

Die transaksie se effek op die rekeningkundige vergelyking is soos volg:

  • Bates + (Kontant in bank vermeerder)
  • Bates – (Debiteure se skuld verminder)

OPDRAG 1:

  • Voltooi die Kontantontvangstejoernaal (KOJ) en Debiteurejoernaal (DJ) van Highway Handelaars in terme van die inligting hieronder:
  • Highway Handelaars verkoop handelsware op krediet en vir kontant.
  • Die volgende transaksies moet in DJ 3.3.1 vir Mei en DJ 3.3.2 vir Junie 2003 en KOJ 3.3.1 vir Junie 2003 aangeteken word.

Mei 2003

3 Verkoop handelsware op krediet aan S. Weston vir R320 en reik fakt. No. 141 uit (kp. R256)

8 Reik faktuur 142 uit aan A. Niemand vir goedere op krediet verkoop R240 (kp. R192)

10 Verkoop handelsware op krediet aan H. Olwage vir R160 en reik faktuur 143 uit (kp. R128)

12 Verkoop handelsware op krediet aan:

S. Selby vir R280 fakt. 144 (kp. R224)

W. Willow vir R120 fakt. 145 (kp. R96)

Junie 2003

3 Ontvang ’n tjek van S. Weston vir R320, reik kwitansie 61 uit

Kontantverkope van handelsware, R4 000 (kp. R3 200)

5 Ontvang R160 kontant van H. Olwage en reik kwitansie 62 aan hom uit

Kontantverkope van handelsware, R1 600 (kp. R1 280)

6 Ontvang S. Selby se tjek vir R280 en reik kwitansie 63 uit

Kontantverkope van handelsware, R1 200 (kp. R960)

14 Verkoop handelsware op krediet aan:

W. Willow vir R80 fakt. 146 (kp. R64)

A. Niemand vir R40 fakt. 147 (kp. R32)

24 Verskaf handelsware op krediet aan:

S. Selby tesame met fakt. 148 R120 (kp. R96)

30 Kontantverkope van handelsware, R4 800 (kp. R3 840)

Debiteurejoernaal van highway handelaars – mei 2003dj 3.3.1

Fak­tuur Dag Debiteure Fol. Verkope Koste van verkope

Debiteurejoernaal van highway handelaars – junie 2003dj 3.3.2

Fak-tuur Dag Debiteure Fol. Verkope Koste van verkope

Kontantontvangstejoernaal van highway handelaars - junie 2003koj 3.3.1

Dok. Dag Besonderhede Fol. Ontleding Bank Verkope Koste van verkope Debiteure­kontrole
Diverse rekeninge
Bedrag Fol. Besonderhede

Assessering

LU 3
Bestuurs-, Verbruiker- en Finansiële Kennis en VaardighedeDie leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder:
3.1 ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n diensverskaffings- en kleinhandelbesigheid opstel;
3.2 verskillende sakeondernemings se strategieë en optrede ondersoek ten opsigte van openbare betrekkinge, sosiale verantwoordelikheid en omgewingsverantwoordelikheid;
3.3 kontant- en krediettransaksies in die boeke van diens- en kleinhandelondernemings doen;
3.4 toetsbordvaardighede en funksietoetse gebruik om sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en te redigeer;
3.5 finansiële state ontleed vir besluitneming op ‘n basiese vlak;
3.6 tussen verskeie vorms van kredietaankope en metodes van betaling kan onderskei.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

Debiteurejoernaal van highway handelaars - mei 2003 dj 3.3.1

Fak-tuur Dag Debiteure Fol Verkope Koste van verkope
141 3 S. Weston 320 256
142 8 A. Niemand 240 192
143 10 H. Olwage 160 128
144 12 S. Selby 280 224
145 W. Willow 120 96
1 120 896
B2/N1 B1/N2

Debiteurejoernaal van highway handelaars - junie 2003 dj 3.3.2

Fak-tuur Dag Debiteure Fol Verkope Koste van verkope
146 14 W. Willow 80 64
147 A. Niemand 40 32
148 24 S. Selby 120 96
240 192
B2/N1 B1/N2

AKTIWITEIT 1

Kontantontvangstejoernaal van highway handelaars - junie 2003koj 3.3.1

Dok Dag Besonderhede Fol Ontleding Bank Verkope Koste vanverkope Debiteure-kontrole
Diverse rekeninge
Bedrag Fol Besonderhede
61 3 S. Weston 320 - 320 - KR Verkope 4 000 - 4 320 - 4 000 - 3 200 - 62 5 H. Olwage 160 - 160 - KR Verkope 1 600 - 1 760 - 1 600 - 1 280 - 63 6 S. Selby 280 - 280 - KR Verkope 1 200 - 1 480 - 1 200 - 960 - KR 30 Verkope 4 800 - 4 800 4 800 - 3 840 - 12 360 - 11 600 - 9 280 - 760 - B3 N1 B1/N2 B2

Questions & Answers

What is diseconomic
Alixe Reply
how can price determination be the central problem of micro economics
simon Reply
marginal cost formula
Nandu Reply
you should differentiate the total cost function in order to get marginal cost function then you can get marginal cost from it
boniphace
What about total cost
Foday
ok
Foday
how can price determination be the central problem if micro economics
simon
formula of cross elasticity of demand
Theresia Reply
what is ceteris paribus
Priyanka Reply
what is ceteris parabus
Priyanka
Ceteris paribus - Literally, "other things being equal"; usually used in economics to indicate that all variables except the ones specified are assumed not to change.
Abdullah
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
What is broker
scor
what is land
kafui
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
whats poppina nigga turn it up for a minute get it
amarsyaheed Reply
what is this?
Philo
am from nigeria@ pilo
Frank
am from nigeria@ pilo
Frank
so
owusu
what is production possibility frontier
owusu
it's a summary of opportunity cost depicted on a curve.
okhiria
please help me solve this question with the aid of appropriate diagrams explain how each of the following changes will affect the market price and quantity of bread 1. A
Manuela Reply
please l need past question about economics
Prosper Reply
ok let me know some of the questions please.
Effah
ok am not wit some if den nw buh by tommorow I shall get Dem
adepojurafiu
Hi guys can I get Adam Smith's WEALTH OF NATIONS fo sale?
Ukpen
hello I'm Babaisa alhaji Mustapha. I'm studying Economics in the university of Maiduguri
Babaisa
okay
Humaira
my name is faisal Yahaya. i studied economics at Kaduna state university before proceeding to West African union university benin republic for masters
Faisal
Hi guys..I am from Bangladesh..
Mannan
Wat d meaning of management
igwe Reply
disaster management cycle
Gogul Reply
cooperate social responsibility
igwe
Fedric Wilson Taylor also define management as the act of knowing what to do and seeing that it is done in the best and cheapest way
OLANIYI
difference between microeconomics and macroeconomic
Ugyen Reply
microeconomics is the study of individual units, firm and government while macroeconomics is the study of the economic aggregates.
okhiria
The classical theory of full employment
Lovely
what is monopoli power
Adzaho Reply
the situation that prevails when economic forces balance so that economic variables neither increase nor decrease
Bombey
what is equilibrium
Kabir
what are the important of economic to accounting students with references
salihu Reply
Economics is important because it helps people understand how a variety of factors work with and against each other to control how resources such as labor and capital get used, and how inflation, supply, demand, interest rates and other factors determine how much you pay for goods and services.
Muhammad
explain the steps taken by the government in developing rural market?
Azeem Reply
government provide good road for than
Abigailb
government should provide good agricultural project and it should also provide good road so that the the product that will come out of the farm will be easy transport to the market
ALIMAMY
farming equipments should be provided to farmers to help them improve in farming
Agbor
improving the transport systems providing enterpreneur edecation to the mass living in rural zones enforcment of loans and capital for the people rising awareness on the advantages of rural areas
abdul
contribution of Adam smith in economics
abel Reply
I will join
Dexter
I will join
Patrick
Hey
Fatima
Hey
Amir
Hello
AS
hey
Umarou
I love this book and i need extra Economic book
Amir
Hey
Amir
what's happening here
AS
I love this book and i need extra Economic book
Amir
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask