<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Bestuurs-, verbruikers- en finansiële kennis en vaardighede

Module 19

Om betalings van debiteure te boekstaaf

AKTIWITEIT1:

Om betalings ontvang vanaf debiteure te boekstaaf

[LU 3.3]

Wanneer debiteure hulle skuld betaal, word die kontant wat ontvang word in die KOJ aangeteken. Daar word voorsiening gemaak vir ’n ekstra kolom in die KOJ met die opskrif Debiteurekontrole.

Daar word ’n kwitansie aan die debiteur uitgereik as bewys dat die geld ontvang is en dit dien as brondokument vir die inskrywing.

Die transaksie se effek op die rekeningkundige vergelyking is soos volg:

  • Bates + (Kontant in bank vermeerder)
  • Bates – (Debiteure se skuld verminder)

OPDRAG 1:

  • Voltooi die Kontantontvangstejoernaal (KOJ) en Debiteurejoernaal (DJ) van Highway Handelaars in terme van die inligting hieronder:
  • Highway Handelaars verkoop handelsware op krediet en vir kontant.
  • Die volgende transaksies moet in DJ 3.3.1 vir Mei en DJ 3.3.2 vir Junie 2003 en KOJ 3.3.1 vir Junie 2003 aangeteken word.

Mei 2003

3 Verkoop handelsware op krediet aan S. Weston vir R320 en reik fakt. No. 141 uit (kp. R256)

8 Reik faktuur 142 uit aan A. Niemand vir goedere op krediet verkoop R240 (kp. R192)

10 Verkoop handelsware op krediet aan H. Olwage vir R160 en reik faktuur 143 uit (kp. R128)

12 Verkoop handelsware op krediet aan:

S. Selby vir R280 fakt. 144 (kp. R224)

W. Willow vir R120 fakt. 145 (kp. R96)

Junie 2003

3 Ontvang ’n tjek van S. Weston vir R320, reik kwitansie 61 uit

Kontantverkope van handelsware, R4 000 (kp. R3 200)

5 Ontvang R160 kontant van H. Olwage en reik kwitansie 62 aan hom uit

Kontantverkope van handelsware, R1 600 (kp. R1 280)

6 Ontvang S. Selby se tjek vir R280 en reik kwitansie 63 uit

Kontantverkope van handelsware, R1 200 (kp. R960)

14 Verkoop handelsware op krediet aan:

W. Willow vir R80 fakt. 146 (kp. R64)

A. Niemand vir R40 fakt. 147 (kp. R32)

24 Verskaf handelsware op krediet aan:

S. Selby tesame met fakt. 148 R120 (kp. R96)

30 Kontantverkope van handelsware, R4 800 (kp. R3 840)

Debiteurejoernaal van highway handelaars – mei 2003dj 3.3.1

Fak­tuur Dag Debiteure Fol. Verkope Koste van verkope

Debiteurejoernaal van highway handelaars – junie 2003dj 3.3.2

Fak-tuur Dag Debiteure Fol. Verkope Koste van verkope

Kontantontvangstejoernaal van highway handelaars - junie 2003koj 3.3.1

Dok. Dag Besonderhede Fol. Ontleding Bank Verkope Koste van verkope Debiteure­kontrole
Diverse rekeninge
Bedrag Fol. Besonderhede

Assessering

LU 3
Bestuurs-, Verbruiker- en Finansiële Kennis en VaardighedeDie leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder:
3.1 ‘n basiese inkomstestaat en balansstaat vir ‘n diensverskaffings- en kleinhandelbesigheid opstel;
3.2 verskillende sakeondernemings se strategieë en optrede ondersoek ten opsigte van openbare betrekkinge, sosiale verantwoordelikheid en omgewingsverantwoordelikheid;
3.3 kontant- en krediettransaksies in die boeke van diens- en kleinhandelondernemings doen;
3.4 toetsbordvaardighede en funksietoetse gebruik om sakedokumente te ontwikkel, te bewaar, te herwin en te redigeer;
3.5 finansiële state ontleed vir besluitneming op ‘n basiese vlak;
3.6 tussen verskeie vorms van kredietaankope en metodes van betaling kan onderskei.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

Debiteurejoernaal van highway handelaars - mei 2003 dj 3.3.1

Fak-tuur Dag Debiteure Fol Verkope Koste van verkope
141 3 S. Weston 320 256
142 8 A. Niemand 240 192
143 10 H. Olwage 160 128
144 12 S. Selby 280 224
145 W. Willow 120 96
1 120 896
B2/N1 B1/N2

Debiteurejoernaal van highway handelaars - junie 2003 dj 3.3.2

Fak-tuur Dag Debiteure Fol Verkope Koste van verkope
146 14 W. Willow 80 64
147 A. Niemand 40 32
148 24 S. Selby 120 96
240 192
B2/N1 B1/N2

AKTIWITEIT 1

Kontantontvangstejoernaal van highway handelaars - junie 2003koj 3.3.1

Dok Dag Besonderhede Fol Ontleding Bank Verkope Koste vanverkope Debiteure-kontrole
Diverse rekeninge
Bedrag Fol Besonderhede
61 3 S. Weston 320 - 320 - KR Verkope 4 000 - 4 320 - 4 000 - 3 200 - 62 5 H. Olwage 160 - 160 - KR Verkope 1 600 - 1 760 - 1 600 - 1 280 - 63 6 S. Selby 280 - 280 - KR Verkope 1 200 - 1 480 - 1 200 - 960 - KR 30 Verkope 4 800 - 4 800 4 800 - 3 840 - 12 360 - 11 600 - 9 280 - 760 - B3 N1 B1/N2 B2

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask