<< Chapter < Page Chapter >> Page >

9. Kiểm tra bình chứa khí nén, thùng chứa nhiên liệu, bầu lọc nhiên liệu, bầu lọc dầu.

10. Đối với động cơ Diesel cần kiểm tra mức dầu trong bơm cao áp, bộ điều tốc.

11. Làm sạch toàn bộ ôtô, buồng lái, đệm và ghế ngồi, thùng xe. Lau sạch kính chắn gió, gương chiếu hậu, đèn, pha, cốt, đèn phanh, biển số.

Nội dung bảo dưỡng hàng ngày đối với rơ moóc và nửa rơ moóc.

1. Làm sạch, kiểm tra dụng cụ và trang thiết bị chuyên dùng của rơ moóc, nửa rơ moóc.

2. Kiểm tra thùng, khung, nhíp, xích, chốt an toàn, áp suất hơi lốp, ốc bắt dữ bánh xe, càng, chốt ngang, mâm xoay của rơ moóc, nửa rơ moóc.

3. Sau khi nối rơ moóc, nửa rơ moóc với ôtô phải kiểm tra khớp, móc kéo và xích an toàn. Kiểm tra tác dụng và phanh của rơ moóc, nửa rơ moóc.

4. Đối với rơ moóc 1 trục kiểm tra càng nối chân chống, giá đỡ.

5. Đối với nửa rơ moóc kiểm tra chân chống, cơ cấu nâng và mâm xoay.

6. Kiểm tra các vị trí bôi trơn. Chẩn đoán tình trạng chung của rơ moóc, nửa rơ moóc.

Bảo dưỡng định kỳ

Bảo dưỡng định kỳ do công nhân trong trạm bảo dưỡng chịu trách nhiệm và được thực hiện sau một chu kỳ hoạt động của ôtô được xác định bằng quãng đường xe chạy hoặc thời gian khai khác. Công việc kiểm tra thông thường dùng thiết bị chuyên dùng.

Phải kết hợp với việc sửa chữa nhỏ và thay thế một số chi tiết phụ như séc măng, rà lại xupáp, điều chỉnh khe hở nhiệt, thay bạc lót, má phanh, má ly hợp...

Tuy nhiên, công việc chính vẫn là kiểm tra, phát hiện ngăn chặn hư hỏng.

Chu kỳ bảo dưỡng:

1. Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ được tính theo quãng đường hoặc thời gian khai thác của ôtô, tùy theo định ngạch nào đến trước.

2. Bảo dưỡng định kỳ được thực hiện như sau:

a. Đối với những ôtô có hướng dẫn khai thác sử dụng của hãng sản xuất thì chu kỳ bảo dưỡng định kỳ phải tính theo quy định của nhà chế tạo.

b. Đối với những ôtô không có hướng dẫn khai thác sử dụng thì chu kỳ bảo dưỡng định kỳ phải tính theo quãng đường ôtô chạy hoặc theo thời gian khai thác của ôtô được quy định trong bảng.

Loại ôtô Trạng thái kỹ thuật
Chu kỳ bảo dưỡng
Quãng đường (km) Thời gian (tháng)
Ôtô con
Chạy rà 1.500 -
Sau chạy rà 10.000 6
Sau sửa chữa lớn 5.000 3
Ôtô khách
Chạy rà 1.000 -
Sau chạy rà 8.000 6
Sau sửa chữa lớn 4.000 3
Ôtô tải, rơ moóc, nửa rơ moóc
Chạy rà 1.000 -
Sau chạy rà 8.000 6
Sau sửa chữa lớn 4.000 3

3. Đối với ôtô hoạt động ở điều kiện khó khăn (miền núi, miền biển, công trường, hải đảo...) cần sử dụng hệ số 0,8 cho chu kỳ quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Đối với ôtô chuyên dùng và ôtô tải chuyên dùng (ôtô cần cẩu, ôtô chở xăng dầu, ôtô đông lạnh, ôtô chữa cháy, ôtô thang, ôtô cứu hộ...), căn cứ vào đặc tính sử dụng và hướng dẫn của nhà chế tạo để xác định chu kỳ và nội dung công việc bảo dưỡng định kỳ cho những hệ thống, thiết bị chuyên dùng ngoài những bộ phận của thông thường của ô tô nói chung.

5. Đối với ôtô mới hoặc ôtô sau sửa chữa lớn phải thực hiện bảo dưỡng trong thời kỳ chạy rà nhằm nâng cao chất lượng các bề mặt ma sát của cặp chi tiết tiếp xúc, giảm khả năng hao mòn và hư hỏng của các chi tiết, để nâng cao tuổi thọ tổng thành, hệ thống của ôtô.

a. Đối với ôtô mới, phải thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật và quy trình bảo dưỡng của nhà sản xuất.

Questions & Answers

participants in market
LEHLOGONOLO Reply
do the negative slope of production possibility curve sloped to show trade offs in production of two goods?
Bafokeng Reply
how is economics not a science subject
Adio Reply
i need the main definition of economics
Okafor Reply
according to professor Richard lipsey economics is a social science that concerns with the way society has employ scarce productive resources in other to achieve a certain conditions of living
Confidence
what does it mean to say that market equilibrium is stable?
Ayesha Reply
what is the practical significance of cross price elasticity of demand?
Ayesha
what is economic
Azolingo Reply
what is the practical significance of cross price elasticity of demand?
Ayesha
economics is a social science that deals with human behaviour relating with end and scares means
Okafor
according to working definition of economics by professor Richard lipsey economics is a social science that concerns with the way society has choice to employ scarce productive resources in other to achieve a certain living conditions
Confidence
why is economics not a pure science?
AHUMBE Reply
it is not a pure science because it only studies human behavior
Ayaane
economics is a social science cause it is relating to ends and scares means🙂
Okafor
economics is not a pure science because it studies about human behaviour scarcity want and needs of human beings and the critical thinking of human beings it can be said not to be a pure science because it cannot be manipulated because you don't know humans minds, humans minds are unpredictable
Confidence
economics is not a pure science because it studies about human behavior scarcity want and needs of human being .and the critical thinking of human being. last science can be manipulated but economics cannot because you don't know humans minds, humans min
Confidence
what is management of human resources?
Ibrahim Reply
how is economics a science?
Mei Reply
economics is not a science subject either is a social science subject
Okafor
hmmm what do u mean
Confidence
4. It is a hot day, and Bert is thirsty. Here is the value he places on each bottle of water: Value of first bottle $7 Value of second bottle $5 Value of third bottle $3 Value of fourth bottle $1 a. From this information, derive Bert’s demand schedule. Graph his demand curve for bottled w
Tahmina Reply
hello
Lukman
what is the law of diminishing marginal utility
Samuel Reply
The law of diminishing marginal utility state that as a consumer consumes a successive units of a commodity, a point is eventually reached where consumption of additional unit yields less satisfaction.
raheem
what is demand
Isatu Reply
other things can be equal an certain amount paid for the goods by consumer in the market called demand.
Dhanishhwar
demand is the amount of a commodity a consumer is willing and able buy at a given price at a particular point in time
Samuel
Demand is the quantity of commodity a consumer is willing and able to buy at a given price and a particular time.
raheem
demand can be defined as the willingness and ability of a consumer to purchase goods or services at a given price in a particular time
Confidence
what is economics
Owusu Reply
economics is a social science subject, which study human behaviors as a relationship btw end ND scarce means
Joseph
what utility
Isatu
Utility is the satisfaction a consumer derives from consuming a particular commodity.
raheem
meaning of economics
Agyei Reply
what is a columnist
Owusu
what are the four basic assumptions of perfect competition
Liyanda Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10810/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô' conversation and receive update notifications?

Ask