<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Hình 13 - 1. Các biểu đồ lưu lượng của trạm.

Hình 13 - 2. Các sơ đồ nối ống đẩy của trạm bơm.

- Biểu đồ a và sơ đồ a:

q p . t = Q ( t 1 + 2 t 2 + t 3 ) / ( 3T ) 3 size 12{ { size 24{q} } rSub { size 8{p "." t} } =Q nroot { size 8{3} } { \( { size 24{t} } rSub { size 8{1} } +2 { size 24{t} } rSub { size 8{2} } + { size 24{t} } rSub { size 8{3} } \) / \( 3T \) } } {} ( 13 - 7 )

- Biểu đồ a và sơ đồ  :

q p . t = Q ( t 1 + 8 t 2 + t 3 ) / T 3 size 12{ { size 24{q} } rSub { size 8{p "." t} } =Q nroot { size 8{3} } { \( { size 24{t} } rSub { size 8{1} } +8 { size 24{t} } rSub { size 8{2} } + { size 24{t} } rSub { size 8{3} } \) /T} } {} ( 13 - 8 )

- Biểu đồ  và sơ đồ b :

q p . t = Q ( t 1 + 2 t 2 + 3 t 3 + 2 t 4 + t 5 ) / ( 4T ) 3 size 12{ { size 24{q} } rSub { size 8{p "." t} } =Q nroot { size 8{3} } { \( { size 24{t} } rSub { size 8{1} } +2 { size 24{t} } rSub { size 8{2} } +3 { size 24{t} } rSub { size 8{3} } +2 { size 24{t} } rSub { size 8{4} } + { size 24{t} } rSub { size 8{5} } \) / \( 4T \) } } {} ( 13 - 9 )

- Biểu đồ  và sơ đồ :

q p . t = Q ( t 1 + 2 t 2 + 9 t 3 + 2 t 4 + t 5 ) / ( 2T ) 3 size 12{ { size 24{q} } rSub { size 8{p "." t} } =Q nroot { size 8{3} } { \( { size 24{t} } rSub { size 8{1} } +2 { size 24{t} } rSub { size 8{2} } +9 { size 24{t} } rSub { size 8{3} } +2 { size 24{t} } rSub { size 8{4} } + { size 24{t} } rSub { size 8{5} } \) / \( 2T \) } } {} ( 13 - 10 )

- Biểu đồ  và sơ đồ  :

q p . t = Q 2 t 1 + 8t 2 + 27 t 3 + 8 t 4 + t 5 T 3 size 12{ { size 24{q} } rSub { size 8{p "." t} } = { {Q} over {2} } nroot { size 8{3} } { { { { size 24{t} } rSub { size 8{1} } + { size 24{8t} } rSub { size 8{2} } +"27" { size 24{t} } rSub { size 8{3} } +8 { size 24{t} } rSub { size 8{4} } + { size 24{t} } rSub { size 8{5} } } over {T} } } } {} ( 13 - 11 )

- Biểu đồ b và sơ đồ e :

q p . t = Q 2 t 1 + 8 t 2 + 27 t 3 + 64 t 4 + 27 t 5 + 8 t 6 + t 7 T 3 size 12{ { size 24{q} } rSub { size 8{p "." t} } = { {Q} over {2} } nroot { size 8{3} } { { { { size 24{t} } rSub { size 8{1} } +8 { size 24{t} } rSub { size 8{2} } +"27" { size 24{t} } rSub { size 8{3} } +"64" { size 24{t} } rSub { size 8{4} } +"27" { size 24{t} } rSub { size 8{5} } +8 { size 24{t} } rSub { size 8{6} } + { size 24{t} } rSub { size 8{7} } } over {T} } } } {} ( 13 - 12 )

Việc tính toán đường kính kinh tế ống tiến hành theo các bước sau:

+ Định ra một số phương án đường kính ống đẩy có thể;

+ Tính toán lưu lượng q p . t size 12{ { size 24{q} } rSub { size 8{p "." t} } } {} trong ống, và theo đó đối với mỗi phương án tiến hành xác định điện năng tổn thất trong ống theo công thức ( 13 - 5 );

+ Tính chi phí quy dẫn đối với từng phương án theo công thức ( 13 - 3 );

Chọn ra đường kính ống kinh tế là đường kính có chi phí quy dẫn nhỏ nhất.

Chọn vị trí đặt nhà máy bơm.

Đặc trưng dẫn nước : kênh dẫn ( khi lấy nước từ kênh chính và từ hồ ) hoặc không có kênh dẫn ( khi lấy nước từ sông ) có ảnh hưởng đến việc chọn vị trí đặt nhà máy của trạm bơm.

Khi lấy nước từ sông, nhà máy có thể được bố trí ở lòng sông, trên bờ hoặc cắt vào bờ ( khi điều kiện địa chất thuận lợi và lượng bùn cát trên sông ít ). Khi cắt nhà máy vào bờ sẽ giảm được chiều dài của đường ống áp lực, nhưng lại làm tăng kích thước của kênh dẫn.

Khi trạm có kênh dẫn thì vị trí đặt nhà máy được chọn phụ thuộc vào điều kiện địa chất nơi đặt nhà máy, phụ thuộc kết cấu kênh , vào vật liệu xây tường , vào điều kiện lắp đặt và làm việc của đường ống áp lực. Trên tuyến cấp nước cần đưa ra vài phương án bố trí nhà máy để tính toán so sánh.

Vị trí sơ bộ của trạm có thể nhận theo độ sâu khối đào của kênh dẫn, độ sâu nhà máy phụ thuộc vào tổng lưu lượng cần bơm. Ví dụ khi lưu lượng của trạm là 10 m3/s thì chiều sâu khối đào nhà máy có thể lấy chừng 10 m.

Đối với mỗi phương án, tính ra đầu tư xây dựng kênh dẫn và đường ống áp lực, giá thành điện năng để bơm nước tương ứng với biểu đồ yêu cầu dùng nước và tính chi phí quy dẫn. Cuối cùng phương án nào có chi phí quy dẫn nhỏ nhất sẽ là phương án được chọn và vị trí đặt nhà máy của phương án đó là có lợi.

Tính toán thủy năng của công trình.

Tính toán thủy năng của trạm bơm nhằm xác định ra lượng nước ( tính m3 hoặc T-m)

bơm được trong một năm và năng lượng cần dùng để bơm lượng nước đó cũng như xác định điều kiện làm việc kinh tế nhất của trạm bơm.

Tổng lượng nước cần bơm trong một năm và năng lượng dùng để bơm nước có thể xác định là tổng lượng nước và năng lượng của các thời đoạn làm việc ở các chế độ khác

nhau của máy bơm. Tài liệu để tính toán thủy năng là:

Questions & Answers

Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
hi
Loga
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Am nhac. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10735/1.3
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Am nhac' conversation and receive update notifications?

Ask