<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Xây dựng một idevice mới với idevice editor

Bộ soạn thảo iDevice cho phép bạn thiết kế các iDevices của riêng mình. Tính năng này hiện đang được phát triển nên các chức năng của nó sẽ được tiếp tục cải thiện trong những phiên bản sau này.

Tạo một idevice

Để tạo một iDevice, ta làm như sau:

 1. Khi eXe đang chạy, lựa chọn menu Tool, tiếp đó chọn iDevice Editor. Cửa sổ iDevice editor sẽ mở ra:
 1. Trong ô Name, nhập tên cho iDevice
 2. Trong ô Pedagogical Tip, nhập những chú thích hỗ trợ cần thiết cho người dùng khác khi sử dụng iDevice này, ví dụ như cách sử dụng iDevice.
 3. Lựa chọn kiểu nhấn mạnh mà bạn muốn đặt vào trong nội dung nhập vào với idevice này. Nếu không có sự nhấn mạnh nào (No emphasys, có nghĩa là nội dung sẽ được hiển thị là văn bản đơn thuần (plain text). Some emphasis phân biệt text slight và Strong emphasis sẽ tô sáng văn bản. Thông qua cách chọn emphasis bạn sẽ được cung cấp một menu biểu tượng (icon). Kích chọn một biểu tượng để đính kèm nó cùng với iDevice của bạn. Biểu tượng này sẽ xuất hiện bênh cạnh tiêu đề của iDevice.
 4. Bước tiếp theo là để xây dựng iDevice của bạn bằng cách lựa chọn các phần tử mà bạn muốn xuất hiên trong iDevice:
  • Text Line cung cấp cho bạn một trường nhập dữ liệu trên một dòng.
  • Text Box cho bạn một trường nhập dữ liệu trên nhiều dòng (text area)
  • Feedback: Ô văn bản cung cấp các phản hồi tới học viên.
  • Attachment: file đính kèm
  • MP3: audio
 5. Nhập cho mỗi phần tử đưa vào một nhãn và một lời chỉ dẫn thích hợp.
 6. Kích chọn Save. iDevice mới sẽ xuất hiện trên bảng iDevices . iDevice này sẽ được sử dụng theo cùng cách với các iDevices khác.

Bảng điều khiển iDevice Editor (iDevice Editor Actions Panel)

Bảng hành động cung cấp một số các chức năng soạn thảo:

Nút Preview

Nút preview cho phép bạn xem trước các trường được chọn cùng với bất kỳ các tip, hint và nhãn đã được chỉ định. Trong chế độ preview, nút Preview sẽ chuyển thành Edit. Kích chuột lên nút Edit sẽ trở về chế độ soạn thảo, nơi bạn có thể tiếp tục soạn thảo iDevice.

Nút Cancel

Nút Cancel được sử dụng với các iDevice đang tồn tại và sẽ huỷ bỏ bất kỳ một sự thay đổi nào đã được tạo ra trong thể hiện soạn thảo hiện tại. Tất cả các trường được thêm vào trong thể hiện soạn thảo mới này sẽ bị huỷ bỏ.

Nút Delete

Nút Delete sẽ gỡ bỏ một iDevice đang được lựa chọn từ danh sách iDevice.

Nút Save

Nút Save lưu các thay đổi vào iDevices đang tồn tại.

Thay đổi ngôn ngữ sử dụng

Để thay đổi ngôn ngữ sử dụng trong eXe, ta làm như sau:

Bước 1: Kích chọn menu Tool, chọn tiếp Preferences

Khi đó eXe sẽ hiển thị hộp thoại như sau:

Bước 2: Kích chọn ngôn ngữ sử dụng trong hộp Select Language.

Bước 3: Kích chọn OK để kết thúc.

Thay đổi giao diện của tài liệu

Để thay đổi giao diện của tài liệu, ta có thể vào menu Style, sau đó kích chọn giao diện theo ý thích. Giao diện mới sẽ được cập nhật ngay sau đó.

Ví dụ như một số khung nền như sau:

Garden

Kahurangi

Chèn một gói nội dung đã có sẵn

Nếu chúng ta đã có một khoá học hay một gói nội dung đã có sẵn được tạo ra bởi eXe, chúng ta có thể sử dụng tính năng Merging để nhập khẩu gói nội dung đó.

Để làm điều này, ta làm như sau :

Bước 1: Lựa chọn nhánh nội dung cần chèn trên cây đề cương Outline.

Bước 2: Vào menu File, chọn Merging Insert Package.

Bước 3 : Lựa chọn file *.elp có sẵn cần chèn, sau đó bấm Open.

Hệ thống sẽ tiến hành nhập khẩu nội dung trong file *.elp vào nhánh đang chọn của tài liệu hiện tại.

Questions & Answers

what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hướng dẫn soạn thảo bài giảng bằng công cụ exe. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10839/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hướng dẫn soạn thảo bài giảng bằng công cụ exe' conversation and receive update notifications?

Ask