<< Chapter < Page
  Automotive tranmission     Page 3 / 7
Chapter >> Page >

Câu hỏi tương tác kết hợp

->có thể chuyển đổi thành

Câu hỏi ghép cặp

->có thể chuyển đổi thành

Câu hỏi ghép cặp điền vào ô trống

->có thể chuyển đổi thành

Câu hỏi lựa chọn nội tuyến

->có thể chuyển đổi thành

Câu hỏi nhập văn bản

->có thể chuyển đổi thành

Câu hỏi chọn từ

->có thể chuyển đổi thành

Câu hỏi chọn điểm cho trước

->Có thể chuyển đổi thành

Các dạng câu hỏi trong một số hệ thống sát hạch trắc nghiệm cntt điển hình

Như đã thống kê ở trên, có 17 dạng câu hỏi được IMS đề xuất và trong số 17 dạng câu hỏi này ta đã chỉ ra khả năng có thể quy về dạng Câu hỏi đơn lựa chọn (với phạm vi lựa chọn bị thu hẹp lại) của các dạng còn lại. Trong phần nội dung dưới đây, ta tiếp tục khảo sát các dạng câu hỏi trong trong các hệ thống sát hạch trắc nghiệm CNTT điển hình và cũng rút ra nhận xét rằng: Các dạng Đơn lựa chọn, Đa lựa chọn hoặc Nhập văn bản là các dạng câu hỏi được sử dụng nhiều hơn cả. Các minh họa dưới đây chỉ ra điều này.

Câu hỏi trong trong hệ thống reviewnet

  1. Câu hỏi đơn lựa chọn kiểm tra lý thuyết trong ReviewNet
  1. Câu hỏi đơn lựa chọn kiểm tra kiến thức thực hành trong ReviewNet

Câu hỏi trong hệ thống question tools

  1. Câu hỏi nhập từ vào ô trống trong QuestionTools

Câu hỏi trong hệ thống igivetest

  1. Câu hỏi đa lựa chọn trong IgiveTest

Câu hỏi trong hệ thống testking

  1. Câu hỏi đơn lựa chọn trong TestKing

Ngoài ra có thể kể đến rất nhiều các hệ thống sát hạch CNTT khác như Enlight, QuestionMark… cũng tập trung sử dụng các dạng câu hỏi này trong hệ thống sát hạch của mình.

Các hình thức sát hạch cntt theo lối truyền thống

Trước khi nghiên cứu xây dựng một hệ thống sát hạch CNTT trực tuyến, ta cần tìm hiểu xem từ trước tới nay, các bài sát hạch CNTT thường được tiến hành theo hình thức nào. Sau đây là một số hình thức sát hạch CNTT truyền thống thường được áp dụng:

  • Tự luận: Trong một khoảng thời gian quy định, học viên trả lời câu hỏi bằng cách viết ra tờ giấy thi nội dung trả lời cho các yêu cầu đề bài tương ứng. Hình thức thi này chủ yếu áp dụng cho thi lý thuyết, ví dụ như phân tích thiết kế đánh giá thuật toán, xây dựng và mô tả hệ thống…
  • Sát hạch trắc nghiệm lý thuyết dùng giấy thi: Học viên được phát đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết trên tờ giấy thi. Học viên làm bài bằng cách đánh dấu chọn hoặc điền phương án trả lời của mình vào các ô trả lời in sẵn tương ứng với từng câu hỏi trên giấy thi. Hình thức thi này có khả năng áp dụng cho nhiều môn học CNTT, tuy nhiên cũng chỉ kiểm tra được kiến thức lý thuyết của học viên.
  • Thực hành trên máy, chấm điểm tại chỗ: Học viên được phát phiếu thi với đề thi là các bài thực hành và được chuẩn bị trong một khoảng thời gian quy định. Sau khi hết thời gian, giáo viên xem kết quả thực hành và kiểm tra quy trình và cách thức làm bài trên máy của học viên. Giáo viên có thể ra thêm câu hỏi vấn đáp để kiểm tra kiến thức, sau đó cho điểm tại chỗ và ký vào phiếu thi. Hình thức thi này chú trọng kỹ năng thực hành, thường được áp dụng khi kiểm tra kỹ năng lập trình thực hiện bài toán của học viên.
  • Thực hành trên máy, chấm điểm sau: Học viên được phát phiếu thi với đề thi là các bài thực hành và làm bài trong một khoảng thời gian quy định. Kết quả làm bài của thí sinh phải để trong một thư mục đặt tên bằng số báo danh của thí sinh và ghi lưu vào nơi quy định. Các bài thi sẽ được đánh số lại và chuyển ra thiết bị lưu trữ chỉ đọc (read-only) trước khi chuyển cho giáo viên chấm thi. Hình thức này cũng tương tự như hình thức 3, chỉ khác là giáo viên chấm điểm dựa trên kết quả làm bài của học sinh, không dựa trên quá trình hỏi đáp trực tiếp.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Automotive tranmission. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10738/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Automotive tranmission' conversation and receive update notifications?

Ask