<< Chapter < Page
  Automotive tranmission     Page 2 / 7
Chapter >> Page >

Câu hỏi ghép cặp

 • Mô tả: Câu hỏi đưa ra một bảng gồm 2 tập đối tượng. Thí sinh có nhiệm vụ là ghép đôi các lựa chọn từ tập nguồn với các lựa chọn ở tập đích.

Câu hỏi ghép cặp điền vào ô trống

 • Mô tả: Nội dung câu hỏi đưa ra có các ô trống cần bổ sung thông tin, phía dưới là một bảng chứa các phương án có thể lựa chọn. Thí sinh cần lựa chọn các phương án tương ứng cho từng ô trống trong bảng một cách phù hợp.

Câu hỏi lựa chọn nội tuyến

 • Mô tả: Điền vào chỗ trống trong đoạn văn bản bằng cách lựa chọn đáp án từ một danh sách cho trước.

Câu hỏi nhập văn bản

 • Mô tả: dạng tương tác nhập văn bản trong đó yêu cầu thí sinh phải tự đưa ra câu trả lời bằng cách gõ câu trả lời vào chỗ trống.
 • Chú ý: Từ nhập vào phải chính xác so với đáp án và có thể phân biệt chữ hoa chữ thường.

Câu hỏi nhập văn bản mở rộng

 • Mô tả: Đây là dạng tương tác yêu cầu nhập văn bản mở rộng. Câu trả lời không phải là một từ chính xác mà là một đoạn văn bản.

Câu hỏi chọn từ

 • Mô tả: Trong nội dung câu hỏi có một số từ/cụm từ được đánh dấu đậm để thí sinh lựa chọn.

Câu hỏi chọn điểm cho trước

 • Mô tả: Câu hỏi này cũng tương tự dạng câu hỏi chọn từ, tuy nhiên, thí sinh phải lựa chọn các điểm đã được đánh dấu trên một hình ảnh (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa bắt vị trí chuột)

Câu hỏi chọn điểm không cho trước

 • Mô tả: Ứng với mỗi tình huống đặt ra, câu trả lời của thí sinh là một điểm duy nhất được thí sinh đánh dấu trên hình vẽ . (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa bắt vị trí chuột)
 • Chú ý: Do không thể yêu cầu thí sinh nhấn chuột chính xác vào vị trí được hỏi, người ta xác định một khoảng không gian cho câu trả lời đúng bằng cách hoặc khoanh một vòng tròn với bán kính là 8 pixel và tâm là toạ độ điểm trả lời chính xác hoặc kẻ một ô chữ nhật bao trọn lấy khu vực đáp án đúng.

Câu hỏi sắp xếp trật tự đồ họa

 • Mô tả: tương tác sắp xếp trật tự đồ họa. Dựa trên các điểm có sẵn trên một hình vẽ/bản đồ, thí sinh phải sắp xếp các điểm đó theo một trật tự nhất định theo yêu cầu của câu hỏi đề ra. (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa kéo thả)
 • Chú ý: các lựa chọn được biểu diễn như các điểm cho sẵn trên hình ảnh.

Câu hỏi liên kết đồ họa

 • Mô tả: Câu hỏi yêu cầu liên kết các đối tượng đồ họa với nhau theo một trình tự cụ thể. Các đối tượng đồ họa lựa chọn được thể hiện dưới dạng điểm cho sẵn. (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa kéo thả và vẽ hình)

Câu hỏi ghép cặp điền vào ô trống đồ họa

 • Mô tả: dạng tương tác ghép cặp điền vào ô trống đồ họa. (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa kéo thả)

Câu hỏi định vị đối tượng

 • Mô tả: tương tác dạng định vị đối tượng
 • Chú ý: câu hỏi cũng yêu cầu chức năng kéo thả, và có nhiều tương tác vì phải đặt các đối tượng vào các vị trí khác nhau trên ảnh.

Câu hỏi sử dụng con trượt

 • Mô tả: Câu hỏi có tương tác sử dụng đối tượng đồ họa dạng con trượt.

Khả năng chuyển một số câu hỏi trong chuẩn qti sang dạng câu hỏi đơn lựa chọn:

Câu hỏi sắp xếp trật tự

->có thể chuyển đổi thành

 • Nhận xét: Trong trường hợp này và các trường hợp tiếp dưới đây, câu hỏi thuộc chuẩn QTI thường đưa ra nhiều khả năng lựa chọn cho thí sinh hơn câu hỏi chuyển đổi.

Questions & Answers

Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
hi
Loga
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Automotive tranmission. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10738/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Automotive tranmission' conversation and receive update notifications?

Ask