<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Các đặc tính điều chỉnh tần số và điện áp stato:

Các dạng đặc tính cơ khi thay đổi tần số và điện áp stato với các phụ tải khác nhau (hình 3-13):

Hình 3-13: Đặc tính cơ khi điều chỉnh tần số và điện áp theo qui luật ởM = const với các phụ tải khác nhau:ựự1 ự02 f1đm 0 Mc Mth M ựo1 ựođm f1đm<f11f12<f1đm ự2 ựđm b) ựựđm ự2 f1đm<f110 Mth1 Mthđm Mth2 M ựo2 ựođm f1đmf12<f1đm ự1 ựo1 Mc(ự)Mth(ự)a) ựựđm ự2 f1đm<f110 Mth2MthđmMth1 M ựo2 ựođm f1đmf12<f1đm ự1 ựo1 Mc(ự)Mth(ự)c) ựự1 ự02 f1đm 0 Mth2MthđmMth1 M ựo1 ựođm f1đm<f11f12<f1đm ự2 ựđm d) Mc(ự)Mth(ự)

Trên hình 3-13a, khi phụ tải Mc ≡ I/ự (q = -1) thì điều chỉnh tần số và điện áp stato theo qui luật:

U 1 f 1 1 / 2 = const size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1} } rSup { size 8{1/2} } } } = ital "const"} {} (3-47)

Trên hình 3-13b, khi phụ tải Mc = const (q = 0) thì điều chỉnh tần số và điện áp stato theo qui luật:

U 1 f 1 = const size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1} } } } = ital "const"} {} (3-48)

Trên hình 3-13c, khi phụ tải Mc = const (q = 1) thì điều chỉnh tần số và điện áp stato theo qui luật:

U 1 f 1 3 / 2 = const size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1} } rSup { size 8{3/2} } } } = ital "const"} {} (3-49)

Trên hình 3-13d, khi phụ tải Mc = const (q = 2) thì điều chỉnh tần số và điện áp stato theo qui luật:

U 1 f 1 2 = const size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } } = ital "const"} {} (3-50)

Điều chỉnh tự động tốc độ động cơ bằng cách thay đổi thông số thông số đầu ra:

Nguyên lý chung:

Để cải thiện các chỉ tiêu chất lượng của hệ thống truyền động điện điều chỉnh, người ta thường thực hiện các phương pháp điều chỉnh tự động, tạo ra khả năng biến đổi thông số điều chỉnh (thông số đầu vào Xđch) một cách liên tục theo mức độ thay đổi của thông số được điều chỉnh ở đầu ra (đại lượng X). Muốn vậy, ta phải thiết lập hệ điều chỉnh vòng kín, lấy tín hiệu phản hồi từ đầu ra trực tiếp tỉ lệ với đại lượng X hoặc gián tiếp qua các đại lượng liên quan đến X, cho tác động lên thông số đầu vào, làm cho thông số này thay đổi tự động theo chiều hướng đưa đại lượng X đạt đến giá trị đặt trước.

Cấu trúc chung của hệ điều chỉnh tự động vòng kín như trên hình 3-14. Các tín hiệu điều khiển ở đầu vào thường là điện áp: Uđ - tín hiệu đặt, tỷ lệ với giá trị đặt của thông số được điều chỉnh: tốc độ ựđ (Uđ ≡ ựđ); Uph - tín hiệu phản hồi, tỷ lệ với giá trị thực của thông số được điều chỉnh ự (Uph ≡ ự); ÄU = Uđk - tín hiệu sai lệch, phản ánh mức độ sai lệch giữa giá trị thực của thông số ra ự với giá trị mong muốn đã đặt trước ựđ.

Uđk chính là tín hiệu dùng để điều khiển phần tử điều chỉnh ĐCh sao cho thông số của nó tự động thay đổi, và tác động vào động cơ để đủ làm cho giá trị ự tiến đến ựđ, đó chính là tự động ổn định tốc độ.

ĐChĐPHUđUđkUphựHình 3-14: Hệ điều chỉnh tự động vòng kín

Ổn định tốc độ trong hệ điều chỉnh tự động truyền động điện có ý nghĩa rất lớn trong việc cải thiện các chỉ tiêu chất lượng của hệ TĐĐTĐ. Thường tăng độ cứng đặc tính cơ để ổn định tốc độ bằng cách dùng hệ thống điều khiển vòng kín.

Các đặc tính cơ hệ hở có  = (k)2/R không đổi trong phạm vi điều chỉnh. Đối với đặc tính cơ thấp nhất có s.đ.đ. Eb0, nếu Mc = Mđm thì tốc độ làm việc sẽ là  = ’min và sai số tĩnh thường sẽ lớn hơn giá trị cho phép:

S= M ®m β . w 0min > S cp size 12{"S=" { {M rSub { size 8{"®m"} } } over {β "." w rSub { size 8{"0min"} } } }>S rSub { size 8{ ital "cp"} } } {} (3-51)

Để S  Scp thì cần tìm biện pháp tăng tốc độ đến  = min. Điểm làm việc [min, Mđm] đã nằm trên đặc tính khác của hệ có 0 = 01 và Eb1 = k01>Eb0. Nối điểm (0min, 0) với điểm (min, Mđm) và kéo dài ra ta được đặc tính mong muốn có độ cứng m và:

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask