<< Chapter < Page Chapter >> Page >
  1. Tạo mới Module (soạn trực tiếp hoặc đưa lên hệ thống từ các tệp MS Word đã có sẵn)
  2. Tái sử dụng Module của các thành viên khác (đã xuất bản trong hệ thống)

Các bước giúp tác giả tạo mới module từ tệp ms word sẵn có

Chức năng tạo mới Module từ đầu và Chức năng tái sử dụng các Module sẵn có

Bước 1: Chọn chức năng tạo mới Module trong Khu vực làm việc

Nhấn chuột vào hộp chọn Select ở khu vực số 1, chọn Module, sau đó nhấn nút Create new Item

Chú ý: Khu vực số 2 dành cho các Tác giả tạo mới Module từ những Module sẵn có trên hệ thống (Sẽ trình bày ở phần tiếp sau)

Chức năng tạo mới Module

Bước 2: Đọc và đồng ý với giấy phép sử dụng Creative Common (Giấy phép sáng tạo dùng chung) phiên bản Attribution (đồng ý chia sẻ, cho phép sửa đổi nhưng yêu cầu giữ nguyên tên tác giả)

Đồng ý với giấy phép Creative Commons

Bước 3: Màn hình kế tiếp tiếp theo thông báo cho phép người dùng tùy chọn ngôn ngữ XML để lưu trữ, mặc định là ngôn ngữ CNXML 0.5 (phiên bản rút gọn). Đối với các tài liệu toán học, người dùng nên tích vào ô chọn Include MathML như hình vẽ rồi nhấn nút next

Lựa chọn MathML

Bước 4: Điền các thông tin cần thiết cho Module. Có 2 phần bắt buộc phải nhập là Module name (Tên Module) và Language (Ngôn ngữ). Hai phần còn lại là Keywords (từ khóa) và Abstract (Tóm tắt) không bắt buộc. Tuy nhiên, Tác giả Module nên cung cấp đầy đủ các thông tin này và lưu ý, các từ khóa mỗi từ nằm trên một hàng (Như hình minh họa)

Chú ý: Các thông tin như Tiêu đề Module, từ khóa, tóm tắt…được nhập trong phần này có thể được chỉnh sửa sau này nếu cần (chỉnh sửa thông tin MetaData)

Điền các thông tin cần thiết cho Module

Sau khi nhấn nút next, màn hình nhập nội dung Module sẽ hiện ra như hình dưới. Người dùng có thể chọn một trong hai cách sau để nhập mới nội dung Module:

Cách 1: Tải lên hệ thống (Upload) các Module sẵn có đang được lưu trữ dưới định dạng tệp MS Word.

Cách 2: Nhấn chuột vào vị trí số 2 để có thể trực tiếp soạn thảo nội dung Module.

Lưu ý: Hiện chức năng soạn thảo nội dung Module, do phải đảm bảo tương thích với CNXML nên môi trường soạn thảo chưa được trực quan như trên môi trường Rich-Text-Editor (giống giao diện của MS Word). Điều này có thể gây khó khăn cho những người dùng đã quen với cách soạn thảo văn bản truyền thống trên MS Word. Chính vì lý do này, chúng tôi đề nghị các Tác giả tập trung sử dụng tính năng Import From Word (Cách 1) để có thể có nội dung Module với định dạng chuẩn và theo đúng ý mình. Chính vì lý do này, chúng ta tiếp tục chuyển sang bước kế tiếp:

Nạp nội dung cho Module

Bước 5: Chọn chức năng Import Microsoft Word

Ở màn hình làm việc trên, người dùng nhấn chuột vào nút Import (vị trí 1), màn hình sau đây hiện ra:

Chức năng nạp nội dung từ MS Word

Bước 6: Nhấn nút Browse, sau đó chọn tệp MSWord chứa nội dung Module cần đưa lên hệ thống, sau đó nhấn nút Open và nhấn tiếp nút Import (hình vẽ)

Đưa tệp MS Word lên hệ thống

Màn hình sau đây hiện ra cho người dùng thấy kết quả của việc Import (nhập) nội dung Module từ tệp MS Word trong máy tính lên hệ thống.

Questions & Answers

what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Khai thác và đóng góp thông tin trên website học liệu mở việt nam. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10844/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Khai thác và đóng góp thông tin trên website học liệu mở việt nam' conversation and receive update notifications?

Ask