<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Phần này trình bày về các khái niệm về hệ truyền động điện tự động

Mục đích và yêu cầu:

+ Nắm được cấu trúc chung của hệ thống truyền động điện tự động (HT-TĐĐTĐ).

+ Nắm được đặc tính của từng loại động cơ trong các hệ thống truyền động điện tự động cụ thể.

+ Phân tích được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ và vấn đề điều chỉnh tốc độ trong các hệ “bộ biến đổi - động cơ ”.

+ Khảo sát được quá trình quá độ của HT-TĐĐTĐ với các thông số của hệ hoặc của phụ tải.

+ Tính chọn các phương án truyền động và nắm được nguyên tắc cơ bản để chọn công suất động cơ điện.

+ Nắm được các nguyên tắc cơ bản điều khiển tự động HT-TĐĐTĐ.

+ Phân tích và đánh giá được các mạch điều khiển tự động điển hình của các máy hoặc hệ thống đã có sẵn.

+ Nắm được nguyên tắc làm việc của phần tử điều khiển logic.

+ Tổng hợp được một số mạch điều khiển logic.

+ Thiết kế được các mạch điều khiển tự động của các máy hoặc hệ thống theo yêu cầu công nghệ.

Cấu trúc và phân loại hệ thống truyền động điện tự động (tđđ tđ)

Cấu trúc của hệ thống truyền động điện tự động:

* định nghĩa hệ thống truyền động điện tự động:

+ Hệ truyền động điện tự động (TĐĐ TĐ) là một tổ hợp các thiết bị điện, điện tử, v.v. phục vụ cho cho việc biến đổi điện năng thành cơ năng cung cấp cho các cơ cấu công tác trên các máy sản suất, cũng như gia công truyền tín hiệu thông tin để điều khiển quá trình biến đổi năng lượng đó theo yêu cầu công nghệ.

* cấu trúc chung:

Hình 1-1: Mô tả cấu trúc chung của hệ TĐĐ TĐBBĐ: Bộ biến đổi; ĐC: Động cơ điện; MSX: Máy sản xuất; R và RT: Bộ điều chỉnh truyền động và công nghệ; K và KT: các Bộ đóng cắt phục vụ truyền động và công nghệ; GN: Mạch ghép nối; VH: Người vận hànhGNVHBBĐĐCMSXRRTKKTLướiPhần điệnPhần cơ

Cấu trúc của hệ TĐĐ TĐ gồm 2 phần chính:

- Phần lực (mạch lực): từ lưới điện hoặc nguồn điện cung cấp điện năng đến bộ biến đổi (BBĐ) và động cơ điện (ĐC) truyền động cho phụ tải (MSX). Các bộ biến đổi như: bộ biến đổi máy điện (máy phát điện một chiều, xoay chiều, máy điện khuếch đại), bộ biến đổi điện từ (khuếch đại từ, cuộn kháng bảo hoà), bộ biến đổi điện tử, bán dẫn (Chỉnh lưu tiristor, bộ điều áp một chiều, biến tần transistor, tiristor). Động cơ có các loại như: động cơ một chiều, xoay chiều, các loại động cơ đặc biệt.

- Phần điều khiển (mạch điều khiển) gồm các cơ cấu đo lường, các bộ điều chỉnh tham số và công nghệ, các khí cụ, thiết bị điều khiển đóng cắt phục vụ công nghệ và cho người vận hành. Đồng thời một số hệ TĐĐ TĐ khác có cả mạch ghép nối với các thiết bị tự động khác hoặc với máy tính điều khiển.

Phân loại hệ thống truyền động điện tự động:

- Truyền động điện không điều chỉnh: thường chỉ có động cơ nối trực tiếp với lưới điện, quay máy sản xuất với một tốc độ nhất định.

- Truyền động có điều chỉnh: tuỳ thuộc vào yêu cầu công nghệ mà ta có hệ truyền động điện điều chỉnh tốc độ, hệ truyền động điện tự động điều chỉnh mô men, lực kéo, và hệ truyền động điện tự động điều chỉnh vị trí. Trong hệ này có thể là hệ truyền động điện tự động nhiều động cơ.

- Theo cấu trúc và tín hiệu điều khiển mà ta có hệ truyền động điện tự động điều khiển số, hệ truyền động điện tự động điều khiển tương tự, hệ truyền động điện tự động điều khiển theo chương trình ...

Questions & Answers

who is called lender of the last resort
Divyanshu Reply
Hi
Linda
hlw
Karishma
Central bank
Majeed
hy
Karishma
Hello
Majeed
hy
Karishma
How are you
Majeed
Am gud
Linda
fine
Karishma
Am gud
Linda
hello
Chandra
Well! what's going on
Majeed
r u study in economics
Karishma
anybody there?
Chandra
r u study in economics
Karishma
the central bank
Sessay
Has completed already
Majeed
hey
neha
yes
Abigail
Yesss
Majeed
ok
Karishma
hey
Doctor
yh
Abigail
more questions
Sessay
how ar you
Doctor
split the price effect into income effect and substitution effect
Karishma
fine and u
Abigail
Hi
Godwin
hi
Hey, I am new here. Hope, discussion on Economics will clear our concepts more.
yasir
yes
Abigail
do u speak hindi or english
Karishma
how to consumer equlibrium through ic
Karishma
consumer equilibrium demand equals supply
Kenneth
the consumer is in equilibrium when the indifference curve is tangential to the budget line. or when the BL and IC intersect
Sessay
reasons indifference curve slopes downwards?
Kenneth
fine Abby any good,
Doctor
ur lost
Doctor
hey. im new year. economics teacher how we can discuss some thing interesting.
EDWINY
which one
Doctor
what do u understand the concept of poverty cycle.
EDWINY
hey
Ebong
I'm New here
Ebong
hi
ian
just new here guy's and also an Economics fresher of Kogi State University Anyigba
nelson
wxup
Ayegba
who can tell the laboratory of economic?
Amara
, Dennis Weissman Associates, LLC Laboratory Economics is the monthly business newsletter that gets behind the headlines and press releases.
Ayegba
sooo teah me what an LLC
Emmanuel
what's the topic
Adamsvictor Reply
economic systems
gracious
hello
Antonio
market
aba
hello where can I find the diagrams
Manu
Hello I am totally out ,I am not understanding why we are here. can someone help me out?
Amara
why Economic is not a pure science can someone help me out
Mohamed
because economics like science put forth a some hypotheses and then do experiments to prove them
Anwesh
but these experiments are not completely controlled
Anwesh
Hello
Comfort
hey
suraj
hi people can you help me out on "demand and supply"
Milton
Am not understanding can someone enlighten me pls
Bertilla
hi people can you help me out on "demand and supply"
Sessay
hello. if Mr.Patrick's income is #900.00 while that of Mr.Shodawe is #1300.00 if Mr.Patrick and Shodowe pay #90.00 and #130.00 as taxes,the tax system is?
Benjamin
I need the answer please
Benjamin
regressive tax system
shaikh
OK thanks
Benjamin
Isn't this called proportional tax rate because the rate stays the same - 10%? Tell me if I'm wrong
Ioan
Supply is perfectly elastic and demand increases.
kishore Reply
whose there
Waseem
show the demand curve
Hameed Reply
it slopes downward from left to right
Ama
how resources are allocated in a free economy
Charlotte Reply
explain how discriminating Monopoly increase profits
Charlotte
factors responsible for the emergence of monopoly situation
adelakun Reply
total output produced by a country over a given period of time .... can someone give me the term plz
TMM Reply
GDP
Anjorin
thaks man
TMM
Woman. 👍👍
Anjorin
gross domestic products
janet
GDP
Bertilla
GDP
Prof
GDP
Bertilla
gross domestic product
gross domestic product
GDp
Mohamed
gdp
agboola
what is recession pertaining to GDP
Prince
what is recession pertaining to GDP
Prince
what is recession
Prince
What is long run supply curve of a industry
Rashika Reply
enlightened
Ernest
all on board am here
Ernest Reply
am late I missed alot
Ernest
A mixed economy is the best type of an economy.Discuss
Tawanda Reply
Agreed Mixed economics is d combination of both capitalist and socialist economy, it give room for both individual and government to make decisions whereby giving room to a rapid development of d economy.
Anjorin
?
Andres
agreed
Ernest
Explain more about the Macroeconomics
Lizzy Reply
what is macroeconomic
Ekye
macro economics has to do with the of study economics at national level i.e the study of national economy as a whole. While micro is concerned with the study at individual, group or company level.
Andres
Andres explain
Ernest
ok
Ernest
scale and preference
Okodili Reply
please enlighten me
ANDREW
Please explain to me what ma economics
Lizzy
ok
Ernest
Views of classical economics with their modern economics
Mr Reply
sir bride me
Ernest
enlightenment
Ernest
what are the characteristic of economic laws
Eazy Reply
find out
Ernest
similarities of a command and a mixed economy
Talent Reply
seen
Ernest
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask