<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Phần này trình bày về đặc tính cơ của động cơ một chiều

Đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ nối tiếp (đmnt) và hỗn hợp (đmhh)

Sơ đồ nối dây của đmnt :

Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp (ĐMnt): nguồn một chiều cấp chung cho phần ứng nối tiếp với kích từ.

IưIktU+-RưfECktFktFktđmHình 2-10: a) Sơ đồ nối dây ĐMnt b) Đặc tính từ hoá của ĐMnt.a)b)đm

Từ sơ đồ nguyên lý ta thấy dòng kích từ chính là dòng phần ứng, nên từ thông của động cơ phụ thuộc vào dòng phần ứng và phụ tải của động cơ.

Theo sơ đồ hình 2-10a, có thể viết phương trình cân bằng điện áp của mạch phần ứng như sau:

U = E + R.Iư = k + R.Iư(2-39)

Trong đó: U là điện áp nguồn, (V)

R = Rư + Rkt + Rưf(2-40)

Trong này: Rư là điện trở phần ứng động cơ.

Rkt là điện trở cuộn dây kích từ

Rưf là điện trở phụ mắc thêm vào mạch phần ứng

Tương tự ĐMđl, từ các phương trình trên ta rút ra:

ω = U R + R æf I size 12{ω= { {U} over {kφ} } - { {R+R rSub { size 8{ ital "æf"} } } over {kφ} } I} {} (2-41)

ω = U R + R æf ( ) 2 M size 12{ω= { {U} over {kφ} } - { {R+R rSub { size 8{ ital "æf"} } } over { \( kφ \) rSup { size 8{2} } } } M} {} (2-42)

Từ thông  phụ thuộc vào dòng kích từ Ikt theo đặc tính từ hoá như đường  trên hình 2-10b. Đó là quan hệ giữa từ thông  với sức từ động kích từ Fkt của động cơ. mà: Fkt = Ikt.Wkt . Khi cho dòng kích từ bằng định mức thì từ thông động cơ sẽ đạt định mức.

Để đơn giản hoá khi thành lập phương trình đặc tính cơ ĐMnt, ta coi mạch từ của động cơ là chưa bảo hoà, quan hệ giữa từ thông với dòng kích từ là tuyến tính đường  trên hình 2-10b:

 = C.Ikt ; (C - hệ số tỉ lệ)(2-43)

Nếu bỏ qua phản ứng phần ứng, ta có:

 = C.Ikt = C.Iư = C.I(2-44)

Kết hợp (2-44) với (2-39) ta được phương trình đặc tính cơ điện của ĐMnt:

w = U k . C . I R k . C = A 1 I B size 12{w= { {U} over {k "." C "." I} } - { {R} over {k "." C} } = { {" A" rSub { size 8{1} } } over {I} } -B} {} (2-45)

Với: A1 = U k . C size 12{ { {U} over {k "." C} } } {} = const ; B = R k . C size 12{ { {R} over {k "." C} } } {} = const ;

Mặt khác:

M = k..I = k.C.I2 (2-46)

Nên: I = M k . C size 12{I= sqrt { { {M} over {k "." C} } } } {} (2-47)

Thay (2-47) vào (2-45) ta có phương trình đặc tính cơ ĐMnt:

w = A 1 . k . C M R k . C = A 2 M B size 12{w= { {A rSub { size 8{1} } "." sqrt {k "." C} } over { sqrt {M} } } - { {R} over {k "." C} } = { {" A" rSub { size 8{2} } } over { sqrt {M} } } -B} {} (2-48)

Trong đó:

A2 = A1. k . C size 12{ sqrt {k "." C} } {} = const.

Qua phương trình (2-45) và (2-48) ta thấy đặc tính cơ điện và đặc tính cơ của ĐMnt có dạng hypecbol và rất mềm như hình 2-11a, b và tốc độ không tải lý tưởng bằng vô cùng. Thực tế không có tốc độ không tải lý tưởng đối với động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp.

Các đặc tính cơ điện và đặc tính cơ của ĐMnt :

đm1TNNT1, Rưf1IđmIđm1TNNT1, Rưf1MđmMa)b)Hình 2-11: a) Đặc tính cơ điện của ĐMnt b) Đặc tính cơ của ĐMnt

Như vậy đặc tính cơ điện của ĐMnt có dạng đường hypebol và rất mềm. Nó có hai đường tiệm cận (hình 2-12a):

+ Khi I  0,    : Tiệm cận trục tung.

+ Khi   -B, M   : Tiệm cận đường  = -B = - (Rư)/K.C .

Tương tự, đối với đặc tính cơ của ĐMnt cũng có hai đường tiệm cận (hình 2-12b):

+ Khi M  0,    : Tiệm cận trục tung.

+ Khi   -B, M   : Tiệm cận đường  = -B = - (Rư)/K.C .

đmTNNT, RưfIcIđmTNNT, RưfMcMa)b)Hình 2-12: a) Tiệm cận của đặc tính cơ điện của ĐMnt b) Tiệm cận của đặc tính cơ của ĐMnt-B-B

Với đặc tính cơ tự nhiên thì Rưf = 0, nên ta có hai đường tiệm cận ứng với:

+ Khi M  0,    : Tiệm cận trục tung.

+ Khi   -B(tn), M   : đặc tính cơ sẽ tiệm cận với đường thẳng  = -B(nt) = - (Rư)/K.C .

Đặc tính vạn năng của đmnt:

Các phương trình (2-40) , (2-41) và các đặc tính trên hình 2-12 được rút ra với giả thiết đặc tính từ hoá  = f(I) là đường thẳng. Tuy nhiên, thực tế quan hệ  = f(I) là phi tuyến nên việc viết phương trình và vẽ các đặc tính cơ ĐMnt là rất khó khăn. Vì vậy các nhà chế tạo động cơ thường cho trước các đường cong thực nghiệm:

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask
Brooke Delaney
Start Exam
Jill Zerressen
Start Quiz