<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Một trong nhiều cơ sở dữ liệu khí hậu là METEO, mà FAO đã phát triển với phần mềm bằng anh ngữ. Phần mềm này được thiết kế cho việc nhập trực tiếp số liệu khí hậu vào hay số hóa vào như dùng CLICOM. Đây là cơ sở dữ liệu của WMO đang được sử dụng phục vụ cho nhiều quốc gia trên thế giới. METEO cũng hữu dụng để tính toán độ bốc hơi tiềm năng và thực tế.

Cở sở dữ liệu cho đất và địa hình

Gần như mỗi quốc gia đều có làm những kiểm kê về tài nguyên đất, nhưng mức độ chi tiết và tiêu chuẩn phân loại đất thì rất khác nhau khiến cho việc xác định mối liên quan về đất giữa các quốc gia gặp nhiều khó khăn. Thông thường, thì không có sự nối kết lẫn nhau giữa đất và địa hình trong một hệ sinh thái sinh cảnh chung, là điều kiện tiên quyết ban đầu cho phương pháp toàn diện quy hoạch sử dụng đất đai.

Để liên quan đến vấn đề này FAO và UNESCO đã chủ trì soạn thảo ra Bản đồ đất thế giới năm 1960 đến 1970. FAO hiện nay đang trong tiến trình cập nhật hóa những thông tin thế giới này để sử dụng phát triển thành cơ sở dữ liệu cho các ngành trong các quốc gia. Để hổ trợ cho chương trình này, năm 1989 FAO phát triển thành FAO/ISRIC cơ sở dữ liệu phẩu diện đất thế giới. Chức năng của bộ phận này là lưu trữ, phân loại và chuẩn hóa các số liệu khảo sát bao gồm luôn cả vị trí, mô tả phẩu diện và số liệu phân tích.

FAO, UNEP, ISSS và ISRIC đang hợp tác trong việc phát triển cơ sở dữ liệu số hóa địa hình và đất thế giới (SOTER: World SOil and TERrain Digital Databases) (FAO, 1993c). Cơ sở này sẽ cung cấp phương pháp cho việc mô tả đất đai và thành phần của đất theo sinh cảnh mà đang được áp dụng trong các điểm thử nghiệm ở nhiều quốc gia thuộc khối Châu Mỹ La Tinh, Bắc Mỹ và Châu Phi. Quyển hướng dẫn và phần mềm cho người sử dụng là SOTER. Cơ sở dữ liệu của đất và địa hình cũng phải bao gồm luôn các thông tin về sự nguy hại địa chất của đất đai như lụt, trượt đất, lấp vùi do tro núi lửa, cũng như những nguy hại hóa địa chất như: chất độc hại, những đặc tính phóng xạ. Những vấn đề xảy ra của các khoáng sản hay vật liệu xây dựng cũng phải được liệt kê, đánh giá và tồn trữ, khi nó được xảy ra trong đất hay địa hình mà đã được sử dụng cho cơ sở dữ liệu.

Một cách tổng quát, việc thiết lập các cơ sở dữ liệu ngày nay đã được trang bị và hoạt động nhờ vào viễn thám và kỹ thuật định vị toàn cầu GPS. Nhờ hỗ trợ của các kỹ thuật này mà nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu đánh giá cấp quốc gia theo các dạng khác nhau về sự suy thoái đất, mà được xây dựng và phát triển từ phương pháp Đánh giá toàn cầu sự suy thoái đất của UNEP/ISRIC (GLASOD)(ISRIC, 1990).

Cơ sở dữ liệu nguồn tài nguyên nước

Ngoại trừ ở các quốc gia phát triển, sự phát triển của cơ sử dữ liệu nguồn tài nguyên nước và sử dụng số liệu này vẫn còn chậm so với đất và địa hình. Cơ sở dữ liệu này đòi hỏi phân tích các số liệu liên quan của các trạm khí tượng, sự đo lường lập lại nhiều lần về dòng chảy, đánh giá tiềm năng tồn trử nước ngầm thông qua việc phân tích các lổ giếng khoan, và số lượng cũng như loại sử dụng thật sự của các nguồn tài nguyên nước. WMO, UNESCO, FAO, và UNDP đang tích cực hoạt động trong việc hỗ trợ cho thu thập các số liệu về tài nguyên nước ở cấp quốc gia, cấp vùng và cấp thế giới. Các số liệu thu thập được hiện nay FAO đang dùng phần mềm AQUASTAT chạy trong chương trình xây dựng tài liệu thủy sản nội địa.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Quy hoạch sử dụng đất đai. OpenStax CNX. Aug 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10904/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Quy hoạch sử dụng đất đai' conversation and receive update notifications?

Ask