<< Chapter < Page Chapter >> Page >

T(t)=K(t) (5.18)

H.5_8: Hệ thống moment- lò xo xoắn.

Nếu lò xo xoắn có mang trước một moment Tp, thì phương trình trên được cải tiến.

T(t) –TP =K(t) (5.19)

c. Ma sát trong chuyển động quay.

Cả ba loại ma sát đã mô tả trong chuyển động tịnh tiến đều có thể áp dụng cho chuyển động quay. Do đó các phương trình (5.13), (5.14) và (5.15) có thể viết lại trong trường hợp này như sau:

T ( t ) = B dt size 12{T \( t \) =B { {dθ} over { ital "dt"} } } {} (5.20)

T(t)=  (Fs)’=0 (5.21)

T ( t ) = F c size 12{T \( t \) =F rSub { size 8{c} } left ( { { {dθ} over { ital "dt"} } } wideslash { lline { {dθ} over { ital "dt"} } rline } right )} {} (5.22)

Trong đó, B :Hệ số ma sát nhớt, moment trên một đơn vị vận tốc góc.

(Fs)=0 là ma sát nghỉ.

Fc : là ma sát coulomb.

Sự tương quan giữa chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay.

Trong vấn đề điều khiển chuyển động, thường khi ta cần đổi một chuyển động quay thành một chuyển động tịnh tiến. Thí dụ,

  • Hình H.5_9 : bộ điều khiển đổi một chuyển động quay thành một chuyển động thẳng nhờ motor và bộ screw (Vis Faraday)
  • Hình H.5_10: cũng có chức năng tương tự, nhưng sự chuyển đổi thực hiện nhờ thanh răng (rack) và pinion(nhông)./
  • Hình H.5_11: Một bộ điều khiển chuyển động thông dụng khác, dùng pulley (ròng rọc) và dây couroir .

H.5_10

Các hệ thống trên điều có thể được biểu diễn bằng một hệ thống đơn giản với một quán tính tương đương mắc trực tiếp vào một motor thúc.

Thí dụ, khối lượng ở hình H.5_11, có thể xem như là một khối điểm (point mass) chuyển động quanh ròng rọc, bán kính r. Bỏ qua quán tính của ròng rọc, thì quán tính tương đương do motor là: J = Mr 2 = w g r 2 size 12{J= ital "Mr" rSup { size 8{2} } = { {w} over {g} } r rSup { size 8{2} } } {} (5.23)

  • Nếu bán kính của pinion ở hình H.5_10 là r, quán tính tương đương do motor cho bởi phương trình (5.23).

Bây giờ ta xem hệ thống ở hình H.5_9. Gọi L là khoảng di chuyển thẳng của khối lượng khi khoảng cách space convis xoay một vòng. Về nguyên tắc, hai hệ thống ở hình H.5_10 và H.5_11 thì tương đương. Ơû hình H.5_10 khoảng di chuyển thẳng của khối lượng trên mỗi vòng quay của pinion làL=2r.

Do đó, dùng phương trình (5.23) để tính quán tính tương đương của hệ ở hình H.5_9.

J = w g L 2 size 12{J= { {w} over {g} } left ( { {L} over {2π} } right ) rSup { size 8{2} } } {} (5.24)

Cơ năng và công suất.

Năng lượng và công suất giữ vai trò quan trọng trong việc thiết kế các hệ thống điện cơ.

Năng lượng được tích trữ dưới dạng động năng và thế năng âiãưu khiãøn tính “động” của hệ thống. Tuy nhiên, năng lượng tiêu tán thường ở dạng nhiệt, cũng cần được kiểm soát.

* Khối lượng hoặc quán tính của một vật chỉ khả năng tích trữ động năng. Động năng của một khối lượng di chuyển với vận tốc v là:

W k = 1 2 Mv 2 size 12{W rSub { size 8{k} } = { {1} over {2} } ital "Mv" rSup { size 8{2} } } {} (5.25)

Wk: Joule, hoặc Nm ; M: N/m/sec2 ;v: m/s.

đối với một hệ thống quay, động năng được viết:

W k = 1 2 2 size 12{W rSub { size 8{k} } = { {1} over {2} } Jω rSup { size 8{2} } } {} (5.26)

J: moment quán tính Kg.m2

: vận tốc góc rad/s.

* {} lò xo tuyến tính bị biến dạng một chiều dài y , sẽ tích trữ một thế năng: W k = 1 2 Ky 2 size 12{W rSub { size 8{k} } = { {1} over {2} } ital "Ky" rSup { size 8{2} } } {} (5.27)

* lò xo xoắn, tích trữ thế năng:

W p = 1 2 2 size 12{W rSub { size 8{p} } = { {1} over {2} } Kθ rSup { size 8{2} } } {} (5.28)

 : Góc xoắn.

Đối với một bộ phận ma sát, năng lượng biểu diễn một sự mất hoặc tiêu hao bởi hệ thống khi đối kháng với lực ma sát. Công suất tiêu tán trong bộ phận có ma sát là tích số của lực và vận tốc.

P=f.v (5.29)

Vì f= B.v, với B là hệ số ma sát, nên:

P=B.v2 (5.30)

( P: N.m/s2 hoặc watt (w)).

Vậy năng lượng tiêu tán trong bộ phận ma sát la:

W d = B v 2 dt size 12{W rSub { size 8{d} } =B Int {v rSup { size 8{2} } ital "dt"} } {} (5.31)

Bánh răng - đòn bẩy – dây courroir.

Bánh răng, đòn bẩy hoặc dây courroir và pu-li là những cơ phận truyền năng lượng từ một bộ phận này đến một bộ phận khác của hệ thống đễ thay đổi lực, moment, vận tốc và độ dời. Chúng cũng được xem như là những bộ phận phối hợp nhằm đạt đến sự truyền công suất tối đa.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Cơ sở tự động học. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10756/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Cơ sở tự động học' conversation and receive update notifications?

Ask