<< Chapter < Page Chapter >> Page >

a) BEPLANNINGSRAAMWERKE wat binne 'n oorhoofse nasionale raamwerk sodanig sal geskied dat dit deur die provinsiale regerings gelei word, aan wie bepaalde magte en funksies vir die taak toegeken is.

b) FINANSIERING VAN DIE HOP wat beskou word as 'n nasionale prioriteit en as sodanig gefinansier sal word. Toekennings sal gedoen word uit nasionale bronne en sal bestaande ongelykhede tussen die provinsies in ag neem, sowel as faktore soos onder andere bevolkingsgrootte, ontwikkelingsagterstande, ens.

Aktiwiteit 5:

Die heropbou en ontwikkelingsprogram (hop)

[lu 2.2]

SELF:

  • Voorsien 'n voorlegging van hoogstens 2 - 3 bladsye waarin jy die ontwikkeling van die verskillende HOP-programme sedert 1994 krities evalueer met verwysing na suksesse en tekortkominge en dui ook aan wat jy sou aanbeveel ten einde die tekortkominge uit te skakel. Skryf jou voorlegging op ‘n folio en na die klasbespreking, skryf die opsomming hieronder neer.

Bron geraadpleeg:

  • ANC, 1994: THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PROGRAMME: A Policy Framework. Umanyano Publications, PO Box 3851, Johannesburg, 1994

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik as die leerder:
2.1 kan bespreek hoe die nasionale begroting en streek- asook internasionale ooreenkomste gebruik word om volhoubare groei en ontwikkeling te fasiliteer;
2.2 die suksesse en tekortkominge van die HOP kan ondersoek en dabateer;
2.3 die rol van besparings en beleggings in ekonomiese vooruitgang en groei kan verduidelik;
2.4 produktiwiteit en die uitwerking daarvan op ekonomiese vooruitgang, groei en wêreld- mededinging kan bespreek.

Memorandum

AKTIWITEIT 1: VOORSIENING IN BASIESE BEHOEFTES

GROEP:

  • Laat leerlinge veral kyk na die gevalle van "beter" behoeftebevrediging van basiese behoeftes in hul eie omgewing. Die mislukkings moet ook bespreek word, sowel as die moontlike redes waarom die programme nie geslaag het nie.

AKTIWITEIT 2: ONTWIKKELING VAN MENSLIKE HULPBRONNE

GROEP:

  • Laat leerlinge veral kyk na programme in hul eie omgewing wat daarop gemik is om beter opleiding te verskaf. Hulle moet evalueer of daar mislukkings was en dan moontlike redes vir die mislukkings verskaf.

AKTIWITEIT 3: OPBOU VAN DIE EKONOMIE

GROEP:

  • Laat groepe die AFRICAN UNION (AU) as plaasvervanger vir die ORGANISATION FOR AFRICAN UNITY (OAU) navors, asook die doelstellings wat daarmee beoog word.
  • Groepe moet ook die NEW ECONOMIC PROGRAMME FOR AFRICAN DEVELOPMENT (NEPAD) navors sodat die beoogde doelstellings van die program duidelik sal blyk.

AKTIWITEIT 4: DEMOKRATISERING VAN STAAT EN GEMEENSKAP

GROEP:

  • Laat die groepe navorsing doen oor 1. die basiese inhoude van die Grondwet en die Handves vir Menseregte; 2. die struktuur van die Nasionale, Provinsiale en Plaaslike regeringstrukture (plakaatvorm) 3. die semi-staatsorganisasies, byvoorbeeld SASOL, ISCOR, KRYGKOR, ens. 4. twee nie-regeringsorganisasies (NGO's) wat in Suid-Afrika werksaam is.

AKTIWITEIT 5: HEROPBOU- EN ONTWIKKELINGSPROGRAM (HOP)

SELF:

  • Leerling moet na aanleiding van voorgaande navorsing, 'n kritiese evaluering van die HOP doen waarin veral verwys word na die suksesse en tekortkominge. Laat hulle ook toe om hul eie aanbevelings te doen.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask