<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ứng dụng trong tính toán kết cấu

Cho một dầm đơn gối hai đầu như hình 9.1. tính các phản lực gối tại a và b.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 9.1

Định nghĩa:

Cho dầm như hình 9.2. tính các phản lực tại gối.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 9.2

Cho một dầm đơn gối hai đầu như hình 9.2. tính và vẽ biểu đồ lực cắt và moment cho dầm.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Cho sô ñoà keát caáu baûn ñaùy cống (tính theo phöông phaùp daàm ñaûo) hình 9.4

Hình 9.4

Cho caùc soá lieäu sau:

q=30kG/m ; l=10m ; M1=M2=300kGm

Giaûi:

Ứng dụng mathcad trong đo đạc

Tính toán bố trí tim cầu (hình 9.5)

Hình 9.5

Số liệu cho như sau:

- Điểm khống chế A: x A = 200 . 000 m y B = 200 . 00 m { size 12{alignl { stack { left lbrace x rSub { size 8{A} } ="200" "." "000"m {} #right none left lbrace y rSub { size 8{B} } ="200" "." "00"m {} # right no } } lbrace } {} B: x B = 378 . 31 m y B = 340 . 02 m { size 12{alignl { stack { left lbrace x rSub { size 8{B} } ="378" "." "31"m {} #right none left lbrace y rSub { size 8{B} } ="340" "." "02"m {} # right no } } lbrace } {}

- Điểm cần bố trí 1 : x 1 = 400 . 000 m y 1 = 400 . 00 m { size 12{alignl { stack { left lbrace x rSub { size 8{1} } ="400" "." "000"m {} #right none left lbrace y rSub { size 8{1} } ="400" "." "00"m {} # right no } } lbrace } {}

Để xác định được điểm cần bố trí cần xác định được góc bằng β A 1 size 12{β rSub { size 8{A_1} } } {} , β B 1 size 12{β rSub { size 8{B_1} } } {}

Phần tính tính toán đã được “dấu” bằng lệnh khoá (lock).

Bình sai ñöôøng chuyeàn kinh vó kheùp kín

Ứng dụng trong tính toán thuỷ văn

Cho hai trạm thuỷ văn a và b nằm trên cùng một con sông, có số liệu như bảng sau:

STT Năm Trạm A_M(m3/s.km2) Trạm B_M(m3/s.km2)
123456789101112131415161718 195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971 ----4.84.15.35.06.36.06.33.36.24.87.15.54.19.2 6.97.25.96.46.25.36.88.08.77.88.55.68.96.59.57.0--

Yêu cầu:

  • Cho biết hai trạm A và B có tương quan với nhau hay không?
  • Viết phương trình tương quan giữa 2 trạm để bổ sung số liệu giữa hai trạm.
  • Vẽ đường tương quan giữa hai trạm.

Giải:

1. Nhập số liệu:

2. Tính toán

a. Kiểm tra điều kiện tương quan

b. Viết phương trình tương quan để bổ sung số liệu cho trạm thiếu

3. Vẽ đường thẳng tương quan

Ứng dụng một số hàm trong mathcad

 Vẽ biểu đồ triều

 Viết hàm nội suy tìm Rn và Ra của Bêtông cho trong bảng sau:

Mác Bêtông Cường độ chịu nén Rn, kG/cm2 Cường độ chịu kéo Ra, kG/cm2
150200250300 6.590110130 57.58.310

Có nhiều cách để nội suy tìm Rn và Ra của Bêtông, ở đây xin nêu lên 2 cách:

Cách 1:

Cách 2:

Ứng dụng tính toán cửa van

Xác định vị trí đặt dầm chính

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask