<< Chapter < Page Chapter >> Page >

-Chi phí lương cho công nhân tạm nghỉ:

X : 52 saínphaáøm 20 ph uït 60 phuït 8 . 000 âäöng/giåì 60 = 83 . 200 âäöng size 12{X: { {"52" rSup { size 8{ ital "saínphaáøm"} } *"20" rSup { size 8{ ital "ph""uït"} } } over {"60" rSup { size 8{"phuït"} } } } *8 "." "000" rSup { size 8{"âäöng/giåì"} } *"60"%="83" "." "200" ital "âäöng"} {}

Y : 672 saínpháøm 30 ph uït 60 phuït 8 . 000 âäöng/giåì 60 = 1 . 612 . 800 âäöng size 12{Y: { {"672" rSup { size 8{ ital "saínpháøm"} } *"30" rSup { size 8{ ital "ph""uït"} } } over {"60" rSup { size 8{"phuït"} } } } *8 "." "000" rSup { size 8{"âäöng/giåì"} } *"60"%=1 "." "612" "." "800" ital "âäöng"} {}

 Tổng chi phí thực hiện phương án này là:

TC2 = (75.893.333 + 73.344.000) + (3.605.333 + 5.012.800) + (83.200 + 1.612.800)

= 159.551.466 đồng.

 So sánh 2 phương án sản xuất, ta thấy phương án 2 có chi phí thấp hơn phương án 1 với số tiền tiết kiệm được là:

161.847.000 - 159.551.466 = 2.295.534 đồng

Như vậy ta nên chọn phương án 2 để thực hiện.

Bài 2: Phân xưởng của công ty C sản xuất sản phẩm X để vận chuyển đến các công ty kinh doanh. Ông A, nhà hoạch định sản xuất ở phân xưởng nói trên, lên kế hoạch tổng hợp cho năm tới dựa vào số liệu dự báo của văn phòng công ty. Phân xưởng hiện đang sản xuất 3 dạng của sản phẩm X (là X1 , X2 và X3) có một số khác biệt về đặc tính nhưng mỗi sản phẩm có lượng hao phí giống nhau về giờ lao động để sản xuất. Số liệu sản phẩm X được dự báo như sau:

Sản phẩm
Số liệu dự báo (1.000 sản phẩm)
Qúi 1 Qúi 2 Qúi 3 Qúi 4
X1 10,3 11,4 13,9 9,3
X2 6,1 5,4 7,8 6,7
X3 3,0 1,4 4,2 5,7

Năng lực máy móc hiện có dồi dào để sản xuất theo yêu cầu dự báo và mỗi sản phẩm cần 5 giờ lao động. Hãy tính:

a. Nhu cầu tổng hợp của sản phẩm X cho mỗi quí.

b. Số giờ lao động tổng hợp cho mỗi qúi.

c. Nếu mỗi công nhân làm việc 520 giờ/qúi thì cần phải có bao nhiêu công nhân cho mỗi qúi.

d. Nếu chi phí cho việc thuê thêm mỗi công nhân là 0,2 triệu đồng (chi phí đào tạo, huấn luyện, tập việc lúc ban đầu), chi phí cho thôi việc là 0,25 triệu đồng/công nhân và chi phí tồn trữ là 1,5 triệu đồng/1.000 sản phẩm/qúi (công ty làm việc 65 ngày/qúi). Hãy tính kế hoạch tổng hợp cho năm tới theo:

 Nhu cầu (giả sử năng lực ban đầu thích ứng với quí 1).

 Mức năng lực trung bình.

Bài giải

a. Xác định nhu cầu tổng hợp cho mỗi quí.

- Theo thông tin đề bài cho biết, để chế tạo một sản phẩm X các loại đều tiêu hao một lượng lao động như nhau là 5 giờ. Do đó, ta có thể xác định lượng nhu cầu tổng hợp như sau.

b. Xác định số giờ lao động tổng hợp cho từng quí, thông qua bảng tính sau (mỗi sản phẩm mất 5 giờ lao động).

Sản phẩm
Số liệu dự báo (1.000 sản phẩm)
Qúi 1 Qúi 2 Qúi 3 Qúi 4
X1X2X3 10,36,13,0 11,45,41,4 13,97,84,2 9,36,75,7
Tổng 19,4 18,2 25,9 21,7
Giờ lao động 97.000 91.000 129.500 108.500

c. Nếu mỗi công nhân làm việc 520 giờ/quí thì ta cần số công nhân ở mỗi quí để đảm bảo sản xuất đủ số lượng sản phẩm theo dự báo là.

- Säú cäng nhán cáön åí quê 1: 97 . 000 520 = 187 cäng nhán size 12{"Säú cäng nhán cáön åí quê 1: " { {"97" "." "000"} over {"520"} } ="187"" cäng nhán"} {}

- Säú cäng nhán cáön åí quê 2: 91 . 000 520 = 175 cäng nhán size 12{"Säú cäng nhán cáön åí quê 2: " { {"91" "." "000"} over {"520"} } ="175"" cäng nhán"} {}

- Säú cäng nhán cáön åí quê 3: 129 . 500 520 = 250 cäng nhán size 12{"Säú cäng nhán cáön åí quê 3: " { {"129" "." "500"} over {"520"} } ="250"" cäng nhán"} {}

- Säú cäng nhán cáön åí quê 4: 108 . 500 520 = 209 cäng nhán size 12{"Säú cäng nhán cáön åí quê 4: " { {"108" "." "500"} over {"520"} } ="209"" cäng nhán"} {}

d. Ta thiết lập các kế hoạch tổng hợp theo:

 Theo nhu cầu (Năng lực ban đầu thích ứng với quí 1).(ĐVT: Công nhân)

Quí Nhu cầu Sản xuất Thuê thêm Giảm công nhân
1234 187175250209 187175250209 --75- -12-41
Tổng 75 43

 Tổng chi phí phát sinh gồm chi phí thuê thêm và chi phí thôi việc.

- Chi phí thuê thêm:75 công nhân * 0,2 triệu đồng/công nhân = 15 triệu đồng.

- Chi phí cho thôi việc: 53 công nhân * 0,25 tr đ/cn = 13,25 triệu đồng

 Tổng chi phí thực hiện kế hoạch này là:

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương. OpenStax CNX. Aug 06, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10881/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương' conversation and receive update notifications?

Ask