<< Chapter < Page
  Cấu trúc dữ liệu     Page 14 / 15
Chapter >> Page >

A\B sẽ là tập hơp {1,5} bởi vì phần bù của (0,1,1,1,0) là (1,0,0,0,1) và

(1,1,0,1,1) AND (1,0,0,0,1) = (1,0,0,0,1)

Ưu điểm

Dễ dàng cài đặt các phép toán trên tập hợp với tốc độ thực hiện nhanh nhờ sử dụng các phép toán của phần cứng.

Nhược điểm

Không thể biểu diễn cho tập hợp mà các phần tử của nó có thể lấy từ một không gian lớn, có số lượng các phần tử bất kỳ.

Bảng băm

Biểu diễn bộ nhớ

Phương pháp này thích hợp cho các không gian lớn. Theo đó mỗi tập hợp được biểu diễn bởi một bảng băm (bảng băm mở). Mỗi phần tử của tập hợp được lưu trữ trong các lô (bucket) của bảng băm nhờ vào hàm băm (mỗi lô là một danh sách liên kết, mỗi phần tử của danh sách chứa môt phần tử của tập hợp).

Giải thuật thực hiện các phép toán

Phép toán kiểm tra sự tồn tại của một phần tử trong tập hợp được thực hiện bằng cách sử dụng phép tìm kiếm một phần tử trong bảng băm.

Các phép toán thêm và bớt một phần tử của tập hợp được thực hiện bằng cách sử dụng các phép toán tương ứng là xen và xoá một phần tử của bảng băm.

Các phép toán hợp, giao và hiệu của hai tập hợp đòi hỏi phải có một sự cài đặt công phu hơn.

Ưu điểm

Có thể biểu diễn cho tập hợp bất kỳ, không giới hạn về kích thước.Các phép toán kiểm tra một phần tử thuộc tập hợp, thêm và bớt một phần tử thực hiện dễ dàng và khá hiệu quả.

Nhược điểm

Khó khăn trong việc cài đặt các phép toán hợp, giao và hiệu của hai tập hợp.

Tập tin

Tập tin là một CTDL có 2 tính chất đặc biệt.

1/ Lưu trữ trong bộ nhớ ngoài như đĩa hay băng từ do đó có thể lớn hơn hầu hết các CTDL khác.

2/ Thời gian tồn tại của nó lâu dài.

Tập tin tuần tự là một kiểu phổ biến nhất của tập tin nhưng nhiều ngôn ngữ còn cung cấp tập tin truy xuất trực tiếp và tập tin tuần tự có chỉ mục.

Tập tin tuần tự

Sự đặc tả

Tập tin tuần tự là một CTDL bao gồm một dãy tuyến tính các phần tử có cùng kiểu. Ðộ dài của tập tin là không giới hạn. Kiểu phần tử có thể là kiểu sơ cấp hoặc kiểu cấu trúc có kích thước cố định như mảng hoặc mẩu tin. Kiểu cấu trúc có kích tước thay đổi thông thường không thể là phần tử của tập tin (do đó không có tập tin của tập tin hay tập tin của ngăn xếp).

Một cách phổ biến, tập tin có thể được truy nhập theo một trong hai mode: READ hoặc WRITE. Trong cả hai mode này đều có một con trỏ tập tin (file position pointer) dùng để xác định vị trí của phần tử nào đó hoặc sau phần tử cuối cùng. Trong mode WRITE, con trỏ tập tin luôn luôn chỉ vào sau phần tử cuối cùng và phép toán duy nhất có thể là ghi một phần tử mới vào vị trí đó. Trong mode READ, con trỏ tập tin có thể chỉ vào bất kỳ vị trí nào trong tập tin và phép toán duy nhất là đọc phần tử đó. Trong cả hai mode, phép toán READ hoặc WRITE đều di chuyển con trỏ tập tin đến phần tử kế tiếp. Nếu con trỏ tập tin chỉ tới sau phần tử cuối cùng của tập tin thì tập tin được gọi là được chỉ tới cuối tập tin (end-of-file).

Các phép toán chủ yếu đối với tập tin tuần tự là:

1/ OPEN

Thông thường một tập tin phải được mở trước khi sử dụng. Phép toán OPEN chỉ ra tên của tập tin và mode truy xuất tập tin (READ hoặc WRITE). Nếu mode là READ thì tập tin phải chắc chắn là đã tồn tại. Hệ diều hành cung cấp đặc tính của tập tin, cấp phát ô nhớ cần thiết cho vùng nhớ đệm và đặt con trỏ tập tin vào phần tử đầu tiên. Nếu mode là WRITE thì hệ điều hành tạo một tập tin rỗng, nếu tập tin đã tồn tại thì xóa tất cả các phần tử của tập tin để nó rỗng, con trỏ tập tin chỉ vào vị trí đầu tập tin rỗng.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Cấu trúc dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10766/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Cấu trúc dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask