<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 2

Bome

Module 5

Sade

Sade

 • Ons het nou die verskillende sade bestudeer, maar wat het die sade nodig om te groei?
 • Daar is drie belangrike dinge: sonlig, water en grond. Die soort grond is baie belangrik. Dink aan die sand op die strand of in die woestyn. Hoeveel plante kan in hierdie soort grond groei?
 • Probeer die volgende eksperiment om te bepaal in watter grond ‘n plant die beste sal groei.

1. Vul drie potte met verskillende soorte grond:

- seesand of bousand;

- los rooisand met ‘n paar klippies in;

- donkerbruin of swart grond (potplantgrond).

 1. Probeer om plantjies wat maklik groei, in die hande te kry en plant dit in die verskillende potte.
 1. Plaas dit in die sonlig en gee dit gereeld water.
 2. Teken jou eksperiment.

Datum ________

Seesand / Bousand Los rooi sand Potplantgrond

Na een week - Datum _________

Hoe lyk jou plante nou?

Seesand / Bousand Los rooi sand Potplantgrond

Na die tweede week. datum__________

Seesand Los rooi sand Potplantgrond

Watter plante het die beste gegroei?

 • Waarom dink jy het dit die beste gegroei?
 • As jy ‘n wurm was, in watter grond sou jy verkies het om te bly? Sê waarom jy so sê.
 • Kon die wind enige van die grond wegwaai? As jou plante nie in die wind was nie, probeer om die grond te blaas. Watter grond kan jy maklik wegblaas?
 • Watter soort grond dink jy sal die boer op die plaas verkies.
 • Soms sien ons gronderosie op ons plase.
 • Dit beteken dat die grond weggewaai of weggespoel het en dat niks daar kan groei nie. Watter soort grond dink jy is dit?

Assessment

Leeruitkomstes(LUs)
natuurwetenskapLU1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEKEDie leerder kan met vertroue reageer oor natuurverskynsels en kan verhoudinge ondersoek en probleme oplos in die wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskontekste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ( Beplan ) -– ‘n ondersoek onafhanklik kan beplan;1.2 ( Doen ) -– onafhanklik of as deel van ‘n groep aan ‘n beplande aktiwiteit deelneem;1.3 ( Terugskou ) -– wys en verduidelik wat bedoel was en hoe dit gedoen is.
kuns en kultuurLu 3
DEELNAME EN SAMEWERKINGDie leerder kan persoonlike en interpersoonlike vaardighede deur individuele en groepdeelname aan Kuns- en Kultuuraktiwiteite toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 ( Dans ) – vry en gemaklik deur ruimte binne- sowel as buitekant beweeg, terwyl hy/sy reageer op fisiese, verbale en klankseine waarop onderling ooreengekom is;3.4 ( Musiek ) – ‘n ritme deur liggaamsperkussie uitbeeld of op ‘n slaginstrument speel om liedjies wat saamgesing word, te begelei.
kuns en kultuurLu 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIEDie leerder kan veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur ontleed en gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.4 ( Musiek ) – meganiese en natuurlike klanke naboots om byklanke te skep;4.5 ( Visuele kuns ) – patrone en teksture uit die onmiddellike en beboude omgewing ondersoek, ervaar en skeppend oordra.

Memorandum

Vrugte van bome

Die meeste bome ontwikkel uit sade. Die bome dra vrugte en die saad is in die vrugte.

Soek voorbeelde van verskillende soorte vrugte wat aan bome groei. Kyk na die vorm en tekstuur van die verskillende vrugte. Sny hulle in die helfte deur en laat die leerders die vrugte en die sade teken. Vestig hulle aandag op die verskille in die sade en laat hulle dit in hulle tekeninge aandui (K+K 4.5).

Versamel die sade en laat dit droog word. Laat die leerders slaginstrumente daarvan maak, bv. deur dit in te ryg as ‘n rammelaar of dit in ‘n houer te sit en as skudinstrumente te gebruik. Hulle kan hulle eie patrone en ritme skep of daarmee die tyd uittik van musiek wat aan hulle voorgespeel word of van liedjies wat hulle saamsing. Hulle kan dit ook gebruik om geluide in die natuur of meganiese geluide (soos in die fabriek) na te boots (K+K 3.4; 4.4).

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11104/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask