<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Plantegroei

 • Watter soorte plantegroei kom voor?
 • Watter oppervlaktes is met natuurlike plantegroei bedek?

Vervoerstelsels

 • Watter tipes vervoer kom voor?
 • Watter soorte paaie deurkruis die foto-oppervlakte?
 • Is die spoorlyne enkel- of dubbellyne?

Boerdery

 • Word veeboerdery of verbouing van gewasse toegepas? Of albei?
 • Wat is die grootte van die bewerkte landerye?
 • Watter soorte gewasse word verbou?

Nedersettings

 • Watter soorte geboue is waarneembaar in die stedelike areas?
 • Hoe lyk die plaasopstalle en buitegeboue se uitleg?
 • Is daar nywerhede? Indien wel, watter soort?

Aktiwiteit 1:

Om inligting op ‘n topografiese en ortofotokaart van die eie omgewing te identifiseer en te interpreteer

[lu 1.4]

 • Jul onderwyser sal vir julle ‘n 1:50 000 topografiese kaart en ‘n ortofotokaart van jou area uitdeel. Probeer om die kennis wat jy in die voorafgaande bladsye opgedoen het toe te pas deur jou onderwyser se vrae te beantwoord.

Aktiwiteit 2:

Om ‘n probleem op ‘n ortofotokaart te identifiseer en dit met die werklikheid te vergelyk

[lu 1.4, 1.5]

 • Werk eers individueel en dan in julle groepe en poog om ‘n probleem uit te wys soos dit op die ortofotokaart van jul omgewing voorkom. Indien daar geen werklike probleem bestaan nie, kan julle ‘n potensiële probleem probeer identifiseer. Dink byvoorbeeld aan moontlike vloede of oorstromings, grondverskuiwings, brandgevaar, erosie, behoefte aan opgaardamme, swak pad-/straatbeplanning, ensovoorts. Doen ‘n oplossing vir die probleem aan die hand.

Aktiwiteit 3:

Om tydens ‘n veldwerkuitstappie ‘n geïdentifiseerde probleem te ondersoek en ‘n verslag daaroor te skryf

[lu 1.6]

 • Julle onderwyser sal, indien moontlik, vir julle ‘n veldwerkuitstappie reël om ‘n besoek te bring aan ‘n terrein waar so ‘n geïdentifiseerde probleem voorkom. Samel inligting in deur gebruik te maak van kaarte, sketse, foto’s, ens. Elke groep moet na afloop van die uitstappie ‘n verslag opstel waarin ook ‘n moontlike oplossing vir die probleem voorgestel word. Skryf die verslag in die spasie hieronder.

VELDWAARNEMING

L igging:

P robleem::

H ulpmiddels gebruik in ondersoek:

B evinding:

V oorstel om probleem op te los:

N ame van groeplede:

Assessment

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n verskeidenheid aardrykskundige en omgewingsbronne relevant vir ‘n ondersoek identifiseer [vind bronne];
1.2 inligting relevant vir die ondersoek uit eenvoudige grafieke, kaarte en statistiese bronne organiseer en interpreteer [werk met bronne];
1.3 afstande op aardbolle, atlasse en kaarte meet deur lynskale te gebruik [werk met bronne];
1.4 plaaslike kaarte en/of ortofotokaarte gebruik om ligging te bepaal en die vraagstuk en die konteks daarvan te ondersoek (vergelyk met veldwaarnemings) [werk met bronne];
1.5 inligting gebruik om antwoorde, alternatiewe en moontlike oplossings voor te stel [die vraag beantwoord];
1.6. verslag doen oor die ondersoek deur bewyse uit die bronne te gebruik, insluitend kaarte, diagramme en grafika; waar moontlik, rekenaars in die aanbieding gebruik [die antwoord oordra].

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11020/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask