<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Ek koop
vleis
medisyne
seëls
kruideniersware
skryfbehoeftes
goudvissies
roomys
broodrolletjies
by die
bakkery.
troeteldierwinkel.
boekwinkel.
slaghuis.
kafee.
apteek.
poskantoor.
supermark.

Aktiwiteit 3

Om meer leestekens te gebruik [lu 4.5.3, 6.2.14]

Beantwoord die volgende vrae en skryf die antwoorde in volsinne soos julle reeds geoefen het. Onthou om jou sinne met ‘n hoofletter te begin en om ‘n punt aan die einde te sit.

(i) Wat koop jy by die skoenwinkel?

.....................................................................................................

(ii) Waar koop jy meubels?

.....................................................................................................

(iii) Wat koop jy as jy groentemark toe gaan?

.....................................................................................................

(iv) Waar pos jy briewe?

.....................................................................................................

(v) Waarheen gaan jy as jy medisyne moet koop?

.....................................................................................................

Aktiwiteit 4

Om taal te leer deur ‘n taalspeletjie te speel [lu 2.4.4]

HELP MY

('n Mondelinge speletjie met vrae wat gevra word)

(a) Verdeel die klas in twee groepe (A en B).

(b) Plak 'n naam van 'n winkel agter op die rug van elke leerder in groep A.

(c) Hierdie leerders mag nie weet wat agter op hul rûe geskryf staan nie.

(d) Alle leerders beweeg nou in die klaskamer of op die speelgrond . Groep A se leerders stel vrae aan die ander groep se leerders om uit te vind watter winkel hulle voorstel.

(e) Die leerders wat uitgevra word, mag alleenlik JA of NEE antwoord.

(Daar moet dus gewaak word teen dubbel vrae.)

Byvoorbeeld : Agter op Gabby se rug staan KAFEE .

Gabby vra vir Anton: "Kan jy seëls by my koop ?"

Anton antwoord: "Nee".

Gabby vra vir Tommy: "Kan jy klere by my koop ?"

Tommy antwoord: "Nee".

(f) Sodra 'n leerder weet watter winkel hy of sy voorstel, gaan hy/sy sit.

(g) Kyk wie kan die beste vrae stel.

(h) Die groepe ruil om en doen dieselfde aktiwiteit.

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.4 die addisionele taal op ‘n kreatiewe wyse gebruik:

  • speel ‘n speletjie wat taal betrek.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.3 vir inligting lees:

3.3.4 diagramme, grafieke en tabelle lees (soos ‘n stamboom).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.3 begin om ‘n groter verskeidenheid leestekens te gebruik.

Leeruitkoms 5: dink en redeneer

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.2 taal gebruik om te dink:

5.2.3 dinge klassifiseer (soos verskillende soorte voertuie) volgens bepaalde kriteria (soos die funksie en kapasiteit daarvan).

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.1 bekende woorde korrek spel:

6.1.2 alledaagse woorde met enkel- en dubbelvokale en –konsonante (soos: boom/bome, blom/blomme);

6.2 verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.14 hoofletters en leestekens (punt, komma, vraagteken, uitroepteken).

Memorandum

Aktiwiteit 1

blomme

bly

blikkie

brug

drink, bruis

skooldrag, klere

dwaal

soldaat, fluit

troetel, fraai

gloei

groet

kleingeld, kruideniersware

potloodkryt

kwaai, stout

kry, plaas

eetplekke

pryse

pretpark

skool, skoene, skeur

sluit

smeek

smouse, vrugte, groente

snoepie

spaar, spyt, spandeer

staar, uitgestal

dra, swaar

woltrui, brei

twee, prys, getwis

vleis, slaghuise

vroeg

Aktiwiteit 2

vleis slaghuis

medisyne apteek

seëls poskantoor

kruideniersware supermark

skryfbehoeftes boekwinkel

goudvissies troeteldierwinkel

roomys kafee

broodrolletjies bakkery

Aktiwiteit 3

(i) Ek koop skoene by die skoenwinkel.

(ii) Ek koop meubels by die meubelwinkel.

(iii) Ek koop groente as ek na die groentemark toe gaan.

(iv) Ek pos briewe by die poskantoor.

(v) Ek gaan na die apteek toe as ek medisyne moet koop.

Questions & Answers

state and explainfour function of a costumer service
Egba Reply
the circular flow model of the economy is a simplification showing how the economy works and the relationship between income,production and spending in the economy as a whole
Anna Reply
what is circular flow
Ntokozo Reply
what is economics?
Dorcas Reply
Economics is defined as the science that study human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.
Emmanuella
economics is a social science concerned with the production,distribution, and consumption of goods and services
Michael
in 2021 Amazon reduced the annual subscription fee for its prime membership service which provides free two_day shipping on many goods and other benefits, from $119 to $99. Zoppa consulting, an investment firm estimated that before the price reduction, prime had 62million subscribers globally. If so, what is the arc elasticity of demand for a prime membership.
Joan Reply
Differences between microeconomics and macroeconomics
tatiana Reply
Macroeconomics deal with the economy as a whole.that is an economy affect the firm ,government and the households eg.unemployment, whilst Microeconomics deal with the the decision making of households,firm and government separately.
Amah
what is Economics
Ebem Reply
the branch of knowledge concerned with the production, consumption, and transfer of wealth and has Influence by sociology!!!!
Ajay
Economics is the study of how humans make decisions when they want to fulfil their requirements and desires for goods, services and resources.
Abdullah
Economics is the study how humans make decisions in the faces of scarcity.
Rose
economic is the study of how human make decision in the fact of scarcity.
Toang
Economics is a social science which study human behavior as a relationship between earn and scarce mean which have alternative uses
Juliet
what is market structure
Fatima
market structure in economics depicts how firms are differentiated and categorised based on types of goods they sell and how their operations are affected by external factors and elements.
Nasir
what is economic theory
Madara
what is demand
Gooluck Reply
demand is the willingness to purchase something
Mohamed
demand is the potential ability or williness to purchases something at a particular price at a given period of time..
Ahmed
Demand refers to as quantities of a goods and services in which consumers are willing and able to purchase at a given period of time. Demand can also be defined as the desire backed by ability to purchase .
Fadiga
what is demand
John Reply
is the production of goods in scarcity
David
thanks
John
Demand refers to as quantities of a goods and services in which consumers are willing and able to purchase at a given period of time.
Fadiga
Demand refers to the quantity of goods and services that a consumer is willing and able to buy at a given price over a period of time
Augustina
Do high interest rate in a country increase investment
Alfred
what is demand of supply
music Reply
What is the meaning of supply of labour
Anthonia Reply
what is production?
Elizabeth Reply
Production is basically the creation of goods and services to satisfy human wants
Anthonia
importance of tertiary and example
Elizabeth
Production is the process of producing goods and services to satisfy human needs and want.
Augustina
under what condition will demand curve slope upward from left to right instead of normally sloping downward from left to right
Atama Reply
how i can calculate elasticity?
Tewekel Reply
What is real wages
Emmanuella Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask