<< Chapter < Page Chapter >> Page >

.............................................................................................................

Aktiwiteit 4

Om jou eie mening te gee [lu 4.1.5]

AS 'N NUWE BABA SOU OPDAAG ...! ('n Mondeling en skriftelike groepaktiwiteit)

Wat sal gebeur as daar 'n nuwe baba by jul huis sou opdaag?

Dink hoe dit sal wees. Skryf alles neer wat goed en lekker (positief) daaroor sal wees en alles wat sleg (negatief) sal wees. Werk saam in jul groepe.

POSITIEF .................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

NEGATIEF ................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Aktiwiteit 5

Om van gebeure te vertel [lu 2.3.3]

MY EIE FAMILIE (Mondeling en teken)

Jy het nou baie van ander families gelees. Kom vertel aan die res van die klas van jou eie familie of gesin. Hoe groot is jou gesin? Wat doen julle as die hele familie bymekaarkom? Dalk het iets interessants in jou familie gebeur.

Die leerders kan in groepies met mekaar praat, terwyl die opvoeder bysit en hulle assesseer, of elke kind kan individueel praat.

Teken nou jou familie of gesin in die ruimte hieronder.

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.2 op kultureel gepaste maniere optree:

2.2.3 van een taal na ‘n ander oorskakel, waar gepas (soos om ‘n vreemdeling wat nie jou taal praat nie, te groet);

2.3.3 mense, voorwerpe en eenvoudige prosesse beskryf.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.2 op ‘n eenvoudige manier begrip toon van sommige elemente van poësie:

  • woorde wat rym (soos: kring, ring).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.1 skryf om inligting oor te dra:

4.1.5 mening skriftelik uitdruk (soos of ‘n boek interessant of vervelig is).

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.2 verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer:

6.2.5 eenvoudige voorbeelde van die ontkennende vorm (soos: Ek werk nie; Ek kan nie gaan nie);

6.2.6 die enkelvoud- en meervoudsvorm, verkleiningsvorm en geslagsvorme van alledaagse woorde (soos: rok/rokke; appel/appels; boekie; skoentjie; man/vrou; seun/meisie).

Memorandum

Aktiwiteit 1

(a)

AVRAE BANTWOORDE
Is Oupa jonk? Nee, Oupa is oud.
Is Mamma lank? Nee, Mamma is kort.
Is Pappa Klein? Nee, Pappa is groot.
Is Boetie soet? Nee, Boetie is stout.
Is Sussie lelik? Nee, Sussie is mooi.
Is Ouma regop? Nee, Ouma is krom.
Is Ouboet dom? Nee, Ouboet is slim.
Is Baba maer? Nee, Baba is vet.

Aktiwiteit 3

(d) Ons baba het twee klein ogies waarmee hy na ons kyk. Hy draai sy koppie as hy ‘n geluid met sy oortjies hoor. Hy ruik met sy neusie en trek sy mondjie skeef as hy huil. Aan sy klein lyfie het hy twee armpies en twee beentjies. Hy waai met sy handjie en skop met sy voetjie. Ek is baie lief vir my bababoetie.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask