<< Chapter < Page Chapter >> Page >

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

SKOOLPRET

Module 36

INSTRUKSIES EN TEENOORGESTELDES

Aktiwiteit 1

Om eenvoudige instruksies te gee [LU 2.3.2]

('n mondeling-aktiwiteit)

Toe Gert vir Juffrou vertel dat sy potlood stomp is, het Juffrou vir hom gesê om sy potlood skerp te maak.

Watter instruksies sal jy vir jou maat gee as hy/sy die volgende sê? Werk in pare. Een maat lees 'n stelling, terwyl die ander een vir hom/haar 'n instruksie gee.

Stellings

Die lyn is skeef. My boek lê op die grond.

Die prent is losgetrek. My werk is nie voltooid nie.

Die bord is vuil. My som is verkeerd.

Daar is 'n fout in my boek. Ek wil nie die papiertjie hê nie.

My tas is deurmekaar. My taak is klaar.

Aktiwiteit 2

Om van teenoorgesteldes te leer [LU 6.3.2]

('n mondelinge, skriftelike en woordeskat-aktiwiteit)

Dunne Dinnie kom so pas uit die fabriek en is baie trots op haar goeie toestand, maar Dikke Daan is baie ongelukkig, want hy is al opgebruik.

1. Onderstreep al die woorde wat hierdie twee potlode beskryf. Bespreek nou in jul groepies watter woorde teenoorgestelde betekenisse het.

2. Werk in groepe en skryf op ongedrukte koerantpapier soveel teenoorgesteldes as moontlik neer. Julle kan ook prente in tydskrifte wat teenoorgestelde betekenisse uitbeeld, soek en dit plak. Bring hierdie plakkate teen die muur in die klas aan. Kontroleer net of die woorde korrek gespel is.

3. Maak gebruik van die woorde in die potloodsakkie om die volgende sinne te voltooi.

(a) Die HB-potlood skryf nie lig nie, maar .......................................

(b) Die HB-potlood se lood is nie sag nie, maar ........................... .

(c) Party kinders werk vinnig en ander werk ............................. .

(d) Tony het sleg gedoen in sy wiskundetoets, maar hy het in sy Afrikaanse toets ............................... gedoen.

(e) Ons skrif mag nie te groot of te ........................................... wees nie.

(f) As ons so lelik in ons boeke werk, vra Juffrou dat ons .......................moet werk.

(g) Ons hande mag nie vuil wees nie, maar ................................... .

(h) Marlene het baie sterretjies in haar boek, maar Ansie het nog .............. .

(i) Ons is altyd soggens vroeg by die skool en kom nooit .....................nie.

(j) Stiaan is nie lui nie, maar is baie.........................................

Aktiwiteit 3

Om ‘n blokkiesraaisel in te vul [lu 3.5.3]

Woordeskat

Vul die blokkiesraaisel in. Die leidrade sal julle help. Vergelyk julle antwoorde met die antwoorde van 'n maat.

1
2 3 4
5
6 7 8
9
10
11 12
13
14

Af

1. 'n Ander woord vir skoolklere. u......................

2. Die hoof van 'n skool.

3. ‘n Kind in die skool. l.................

4. Die kinders stap in r................ in die gange.

5. Dit help ons om te weet watter klasse ons op 'n sekere tyd het. r................

7. Ek dra my boeke in 'n t.................

8. Die vertrek waarin ons werk en leer. k..............................

12. 'n Groot en belangrike toets. e...............................

13. Die kinders sit daarin. b...............................

Dwars

2. Die plek waar die kinders pouses speel. s............................

6. ‘n Ander woord vir ‘n onderwyser; iemand wat vir kinders leer hoe om te lees en te skryf.

9. Aan die einde van die kwartaal word ons vordering in 'n v............... aan ons ouers gestuur.

10. Ons lees daaruit. b..........................

11. Wiskunde en Tegnologie is twee l.................................

14. Toetsing aan die einde van ‘n les om te sien of die kinders die werk ken en verstaan. a........................................

ASSESSERING: Ek het .............................. woorde reg ingevul.

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • die addisionele taal gebruik om inligting oor te dra:

2.3.2 eenvoudige instruksies gee.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.5 vir genot en inligting lees:

  • raaisels oplos (soos blokkiesraaisels).

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • sy/haar woordeskat ontwikkel:
  • algemene woorde met teenoorgestelde betekenis verstaan en gebruik (soos: lelik/mooi).

Memorandum

Aktiwiteit 2

1. bly, jonk, mooi, lank, maer, skerp

hartseer, lelik, oud, kort, vet, stomp

3. (a) donker

(b) hard

(c) stadig

(d) goed

(e) klein

(f) mooi

(g) skoon

(h) min

(i) laat

(j) fluks

Aktiwiteit 3

af:

(1) uniform

(2) skoolhoof

(3) leerder

(4) rye

(5) rooster

(7) tas

(8) klaskamer

(12) eksamen

(13) banke

dwars:

(2) speelterrein

(6) opvoeder

(9) verslag

(10) boeke

(11) leerareas

(14) assessering

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask