<< Chapter < Page Chapter >> Page >

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

SKOOLPRET

Module 36

INSTRUKSIES EN TEENOORGESTELDES

Aktiwiteit 1

Om eenvoudige instruksies te gee [LU 2.3.2]

('n mondeling-aktiwiteit)

Toe Gert vir Juffrou vertel dat sy potlood stomp is, het Juffrou vir hom gesê om sy potlood skerp te maak.

Watter instruksies sal jy vir jou maat gee as hy/sy die volgende sê? Werk in pare. Een maat lees 'n stelling, terwyl die ander een vir hom/haar 'n instruksie gee.

Stellings

Die lyn is skeef. My boek lê op die grond.

Die prent is losgetrek. My werk is nie voltooid nie.

Die bord is vuil. My som is verkeerd.

Daar is 'n fout in my boek. Ek wil nie die papiertjie hê nie.

My tas is deurmekaar. My taak is klaar.

Aktiwiteit 2

Om van teenoorgesteldes te leer [LU 6.3.2]

('n mondelinge, skriftelike en woordeskat-aktiwiteit)

Dunne Dinnie kom so pas uit die fabriek en is baie trots op haar goeie toestand, maar Dikke Daan is baie ongelukkig, want hy is al opgebruik.

1. Onderstreep al die woorde wat hierdie twee potlode beskryf. Bespreek nou in jul groepies watter woorde teenoorgestelde betekenisse het.

2. Werk in groepe en skryf op ongedrukte koerantpapier soveel teenoorgesteldes as moontlik neer. Julle kan ook prente in tydskrifte wat teenoorgestelde betekenisse uitbeeld, soek en dit plak. Bring hierdie plakkate teen die muur in die klas aan. Kontroleer net of die woorde korrek gespel is.

3. Maak gebruik van die woorde in die potloodsakkie om die volgende sinne te voltooi.

(a) Die HB-potlood skryf nie lig nie, maar .......................................

(b) Die HB-potlood se lood is nie sag nie, maar ........................... .

(c) Party kinders werk vinnig en ander werk ............................. .

(d) Tony het sleg gedoen in sy wiskundetoets, maar hy het in sy Afrikaanse toets ............................... gedoen.

(e) Ons skrif mag nie te groot of te ........................................... wees nie.

(f) As ons so lelik in ons boeke werk, vra Juffrou dat ons .......................moet werk.

(g) Ons hande mag nie vuil wees nie, maar ................................... .

(h) Marlene het baie sterretjies in haar boek, maar Ansie het nog .............. .

(i) Ons is altyd soggens vroeg by die skool en kom nooit .....................nie.

(j) Stiaan is nie lui nie, maar is baie.........................................

Aktiwiteit 3

Om ‘n blokkiesraaisel in te vul [lu 3.5.3]

Woordeskat

Vul die blokkiesraaisel in. Die leidrade sal julle help. Vergelyk julle antwoorde met die antwoorde van 'n maat.

1
2 3 4
5
6 7 8
9
10
11 12
13
14

Af

1. 'n Ander woord vir skoolklere. u......................

2. Die hoof van 'n skool.

3. ‘n Kind in die skool. l.................

4. Die kinders stap in r................ in die gange.

5. Dit help ons om te weet watter klasse ons op 'n sekere tyd het. r................

7. Ek dra my boeke in 'n t.................

8. Die vertrek waarin ons werk en leer. k..............................

12. 'n Groot en belangrike toets. e...............................

13. Die kinders sit daarin. b...............................

Dwars

2. Die plek waar die kinders pouses speel. s............................

6. ‘n Ander woord vir ‘n onderwyser; iemand wat vir kinders leer hoe om te lees en te skryf.

9. Aan die einde van die kwartaal word ons vordering in 'n v............... aan ons ouers gestuur.

10. Ons lees daaruit. b..........................

11. Wiskunde en Tegnologie is twee l.................................

14. Toetsing aan die einde van ‘n les om te sien of die kinders die werk ken en verstaan. a........................................

ASSESSERING: Ek het .............................. woorde reg ingevul.

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • die addisionele taal gebruik om inligting oor te dra:

2.3.2 eenvoudige instruksies gee.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.5 vir genot en inligting lees:

  • raaisels oplos (soos blokkiesraaisels).

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • sy/haar woordeskat ontwikkel:
  • algemene woorde met teenoorgestelde betekenis verstaan en gebruik (soos: lelik/mooi).

Memorandum

Aktiwiteit 2

1. bly, jonk, mooi, lank, maer, skerp

hartseer, lelik, oud, kort, vet, stomp

3. (a) donker

(b) hard

(c) stadig

(d) goed

(e) klein

(f) mooi

(g) skoon

(h) min

(i) laat

(j) fluks

Aktiwiteit 3

af:

(1) uniform

(2) skoolhoof

(3) leerder

(4) rye

(5) rooster

(7) tas

(8) klaskamer

(12) eksamen

(13) banke

dwars:

(2) speelterrein

(6) opvoeder

(9) verslag

(10) boeke

(11) leerareas

(14) assessering

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask