<< Chapter < Page Chapter >> Page >

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

DORP TOE

Module 27

DIE SKOENWINKEL

Aktiwiteit 1

Om ‘n gedig te lees en die rym te geniet [LU 3.2.1]

Skoene koop

('n Gedig met 'n mondelinge, skriftelike en tekenaktiwiteit)

(a) Lees die gedig in groepies van twee. Neem beurte om 'n versie te lees.

SKOENE KOOP

Klein Dolfie kry so swaar om te loop

dat sy mamma vir hom nuwe skoene gaan ……………….. .

In die winkel vertel sy wat daar skort :

"Sy voet is te lank en sy skoene te kort!"

Die tannie pak af en sy mamma pas aan-

dan moet hy sit en dan moet hy ………………..

Die skoene word 'n lang, lange ry, SKOENE WAT EK GRAAG

maar nommerpas kan hy glad nie kry : WIL HÊ

Die vales - nee, dit is nie goed ;

die bruines pas ook nie sy voet.

Die swartes - ja : "Bind styf die strik !"

"Met hulle is ek in my skik !"

Kyk tog net hoe blink die goed -

die splinternuwe voetegoed !

Kwi-aat ! Kwi-aat ! klink dit op straat -

dis nuwe goed wat só kan praat !

Die maats begeer : As ons tog Dolfie was

met skoene wat so netjies ………………. !

Die aand, verseg of hy wil lê -

hy wil opsluit sy skoene by hom …………………!

Met nuwe skoen in elke ……………………

reis hy toe weg na dromeland.

UIT: Handleiding vir OmgewingsleerAnna du Raan (Nasou)

(b) Bespreek die vrae in julle groepe en skryf die antwoorde neer.

(i) Hoekom moes Dolfie nuwe skoene kry?

.....................................................................................................

(ii) Watter skoene het hy toe geneem?

.....................................................................................................

(iii) Gee 'n woord wat sê dat die skoene die regte grootte is.

....................................................................................................

(iv) Hoekom sê die digter (skrywer) van die gedig dat die skoene "praat"?

....................................................................................................

(v) Wat het hy die aand met sy nuwe skoene gemaak?

....................................................................................................

(vi) Kyk mooi na die laaste woord in elke reël en sê dit hardop. Wat let julle op?

....................................................................................................

(a) As woorde aan die einde van ‘n reël dieselfde klink, sê ons dit rym ,

bv. ry en kry

skort en kort

goed en voet

Probeer om die volgende met jou eie rymwoorde aan te vul.

hand en ..............................................

mond en ..............................................

voet en ...............................................

kop en ...............................................

been en ...............................................

Vul nou die gedig aan met die rymwoorde wat die beste sal inpas.

(b) Teken die paar skoene wat jy die graagste wil hê in die spasie langs die gedig.

Aktiwiteit 2

Om kort paragrawe te skryf [LU 4.5.1]

Skoene koop

('n Skriftelike aktiwiteit)

Mamma koop vir Boetie skoene by die skoenwinkel. Die winkelassistent help hulle baie mooi om net die regte paar te kry. Kyk mooi na die prentjies en skryf die sinne wat in elke praatwolkie moet kom, op die lyne onder die prente neer.

1. .....................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

3. ......................................................................................................................

4. .......................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................

Assessering

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.2 toon, op ‘n eenvoudige manier, begrip van sommige elemente van poësie:

  • woorde wat rym (soos: kring, ring).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.1 paragrawe skryf met behulp van ‘n raam of struktuur as ondersteuning.

Memorandum

Aktiwiteit 1(b)

(i) Dolf moes nuwe skoene kry, omdat hy swaar kry om te

loop. Sy voete was lank en die skoene was te kort.

(ii) Hy het die swart skoene geneem.

(iii) nommerpas

(iv) Die digter sê dat die skoene “praat” omdat hulle geluide

maak (Kwi-aat! Kwi-aat!)

(v) Hy het daardie aand die skoene saam met hom bed toe

geneem.

(vi) Die laaste woorde in elke reël rym met mekaar.

Aktiwiteit 1(c)

  • hand en tand, sand, land
  • mond en rond, bont, hond
  • voet en hoed, goed
  • kop en pop, hop, sop
  • been en skeen, reën

Aktiwiteit 2

(1) Goeie middag, kan ek vir u help?

(2) Asseblief, ons wil graag ‘n paar skoene koop.

(3) Watter nommer skoene dra die seun?

(4) Ek dink ‘n nommer een behoort te pas.

(5) Hierdie skoene voel te klein.

(6) Kom ons probeer ‘n groter nommer.

(7) Dit sal honderd en vyftig rand wees.

(8) Baie dankie vir u vriendelike diens.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask