<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Wie is ek?

Module 1

Aangename kennis

Aktiwiteit 1

Om aan ‘n gesprek deel te neem [lu 2.1.3]

Vul die volgende inligting in om iets oor jouself te vertel.

Bespreek eers in jul groepe die gebruik van die hoofletter. Die kontrolelys onderaan sal vir jou help.

Persoonlike inligting

Naam en van:............................................................

...................................................................................

Graad:........................................................................

Adres:........................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Ouderdom: .................................

Het jy die volgende onthou?

  • hoofletters vir name en vanne, bv. Santie Smith.
  • hoofletters vir name van strate, bv. Hoofstraat, Derdelaan.
  • hoofletters vir name van dorpe en stede, bv. Houtbaai, Thabazimbi.

Aktiwiteit 2

Om vir inligting te lees [lu 3.3.5]

Lees eers die leesstuk in julle groepe deur en soek dan elkeen op jul eie al die name van liggaamsdele uit en onderstreep die woorde.

Vergelyk jou woorde met die res van die groep. Kyk wie die meeste woorde gekry het.

E k S al H ulle W ys!

Die kinders terg my alweer oor my sproetgesig en rooi hare! Eben, my beste maat, het dan ‘n krom neus en bakore. John het vet bolwange wat dril as hy hardloop en Manus se ken is skeef en lank. Grace, sy suster, is weer haasbek, want sy wissel haar tande en NIEMAND terg vir hulle nie!

Ek wens ek weet hoe om vir hulle te laat besef dat ek, net soos hulle, twee gesonde bene, twee sterk arms, tien vingers en tien tone het.

Ek, Tony, kan mos vinnig hardloop en net so hoog soos Manus spring. Dalk wen ek die beker vir die beste krieketspeler en dan sal almal van my hou, al het ek ‘n sproetgesig en rooi hare!

Aktiwiteit 3

Om woordeskat op te bou [lu 3.6.2]

Sing die liedjie terwyl jy na die verskillende gesigsdele wys. Sing dit eenkeer deur en daarna kan die name van die dele van die gesig een vir een uitgelaat word, maar wel met aksies aangedui word.

Nou ken jy die name van die dele van jou gesig. Leer die woorde se spelling.

Aktiwiteit 4

Om te leer om korrek te spel [lu 4.5.2]

Die marionet ken nie sy liggaamsdele se name nie. Help hom asseblief deur die woorde langsaan te skryf. Vul die woorde eers op jou eie in. Jy kan gebruik maak van die woorde wat jy by die vorige oefening omkring het.

ASSESSERINGSTABEL VIR WOORDESKAT

Nadat jy die takie voltooi het en die spelling van die woorde gekontroleer het, merk af wat jou taak die beste beskryf.

KRITERIA

(a) Pas die woorde by die dele van die prent. ……….

(b) Baie verwarring en baie woorde uitgelaat. ............

(c) Die woorde pas nie almal nie. Al die woorde is nie ingevul nie. ...........

(d) Enkele woorde is verkeerd ingevul. ............

(e) Al die woorde pas. ............

(f) Spel die woorde korrek. ............

(g) Te veel spelfoute. Die meeste woorde is verkeerd gespel. ............

(g) Te veel spelfoute. Die meeste woorde is verkeerd gespel. ............

(h) Spelling kort nog aandag. ............

(i) Enkele spelfoute. ............

(j) Al die woorde is korrek gespel. ............

(k) Skryf die woorde duidelik. ............

(l) Onleesbaar en onnet. ............

(m) Leesbaar, maar onnet. ............

(n) Netjies, maar te klein of te groot geskryf. ............

(o) Netjies en die regte grootte skrif. ............

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

1.2 mondelinge instruksies, aanwysings en beskrywings verstaan:

  • fisiek op instruksies reageer (soos hoe om iets te maak).

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.1 interaksie in sy/haar addisionele taal voer:

2.1.3 deelneem aan ‘n kort gesprek oor ‘n bekende onderwerp.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • lees vir inligting:

3.3.5 met ondersteuning ‘n opsomming van ‘n paragraaf maak (vul byvoorbeeld ontbrekende woorde in ‘n paragraaf in);

3.5 vir genot en inligting lees:

    • raaisels oplos (soos blokkiesraaisels);
  • naslaanwerke gebruik en woordeskat ontwikkel:

3.6.2 ‘n leeswoordeskat van ongeveer 1 000 tot 2 500 alledaagse woorde demonstreer.

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.2 bekende woorde korrek spel.

Memorandum

Aktiwiteit 4

pols kop
hand skouer
knie arm
tone elmboog
duim
vingers
been
enkel
voet

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask