<< Chapter < Page
  Ekonomiese en bestuurswetenskappe     Page 4 / 4
Chapter >> Page >

Ontvang R1 000 van A.S. Dienste vir die verhuring van ’n gedeelte van die gebou. Kwitansie 008 word aan A.S. Dienste uitgereik.

LU 3.3

OPDRAG 4 – KOJ en KBJ

  • C. Roux begin ’n diensonderneming op 1 Maart 2003 met die naam Carien Haarsalon. Die transaksies vir Carien Haarsalon vir Maart 2003 word hieronder gegee.
  • Voltooi KOJ 3.4.3 en KBJ 3.4.4 op die gegewe antwoordvel en sluit dit af deur die kolom­totale te bepaal.
  • Maart 2003

1 C. Roux deponeer R120 000 in die onderneming se lopende bankrekening as kapitaalbydrae.

2 Betaal die munisipaliteit R750 per tjek 001 vir ’n handelslisensie.

3 Koop skryfbehoeftes van AT Handelaars vir R105.

4 Koop ’n gebou van Devon Eiendomme om die besigheid in te bedryf en betaal die bedrag van R80 000 per tjek.

7 Betaal ’n tjek aan Krige Kabinetmakers vir rakke en kaste geïnstalleer teen R4 500.

8 Wissel 'n kontanttjek vir lone, R500.

9 Koop haarsorgmiddels van Henka Voorsieners teen R318 en betaal per tjek.

11 Haardroërs en ander elektriese toerusting word aangekoop van Hairdo Voorsieners. Reik ’n tjek ter waarde van R800 aan hulle uit.

15 Koop skryfbehoeftes van Eksteen Handelaars en betaal per tjek, R250.

18 Koop ’n motorvoertuig van Maxi Motors vir R26 000 vir gebruik in die besigheid en betaal per tjek.

20 Ontvang ’n telefoonrekening van Telkom en reik 'n tjek uit ter betaling van die rekening R194.

21 Kontant ontvang vir dienste gelewer volgens die kasregisterrol, R1 976.

24 Koop addisionele toerusting van Gie Winkels en betaal R3 200 per tjek.

25 Reik ’n tjek ter waarde van R500 uit aan Goudkop Versekeraars. R150 is vir die eienaar se persoonlike versekering en die res is vir die besigheid se versekering.

26 Ontvang die rekening vir water en elektrisiteit van die munisipaliteit vir R350. Betaal dit per tjek.

30 Kontant ontvang vir dienste gelewer volgens die kasregisterrol, R2 945.

LU 3.3

OPDRAG 5: KOJ en KBJ

  • Voltooi KOJ 3.4.4 en KBJ 3.4.5 aan die hand van die volgende gegewens:
  • Op 1 Augustus 2003 begin die eienaar, P. Naidoo, ’n onderneming met die naam, Petty Prokureursdienste, met ’n kapitaalbydrae van R80 000. Kwitansie 01 word ten gunste daarvan uitgereik en die bedrag word in die onderneming se bankrekening inbetaal.
  • Gedurende Augustus 2003 word die volgende tjeks uitgereik:
Datum Tjekno. Begunstigde Betaling Bedrag
Aug. 4 001 Gavin en Kie Huur van gebou R 750
Aug. 6 002 Munisipaliteit Handelslisensie R 520
Aug. 7 003 M.K. Bpk. Toerusting R 8 500
Aug. 10 004 AD Drukkers Advertensie R 500
Aug. 12 005 CA Boekwinkel Skryfbehoeftes R 550
Aug. 14 006 Jay Motors Voertuig R18 600
Aug. 16 007 M L Bpk. Verbruikbare materiaal R 7 500
Aug. 20 008 Jay Motors Brandstof R 300
Aug. 21 009 Kontant Lone R 560
Aug. 23 010 Munisipaliteit Water en Elekt. R 295
Aug. 24 011 AD Drukkers Skryfbehoeftes R 750
Aug. 26 012 P Naidoo Persoonlike gebruik R 600
Aug. 28 013 Kontant Lone R 780
014 CL Cleaners Verbruikbare materiaal R 350
Aug. 29 015 Exclusive Clothing Rok vir eienaar se vrou R 920
Aug. 30 016 Jay Motors Brandstof R 250
017 Kontant Lone R 520
018 Telkom Telefoon R 160
  • Gedurende Augustus 2003 is die volgende bedrae ontvang vir dienste gelewer volgens duplikaatfakture. Al die bedrae is op die gegewe datums in die onderneming se bankrekening inbetaal.

Augustus 16 R2 900 Faktuurnommer 200

Augustus 24 R8 078 Faktuurnommer 201

Augustus 30 R8 954 Faktuurnommer 202

  • Sluit die KOJ en KBJ aan en sluit af deur die totale te bereken.
LU 3.3

Kontantontvangstejoernaal van .................................................. - .........................koj 3.4.1

Dok. Dag Besonderhede Fol. Ontleding Bank Lopende inkomste
Diverse rekeninge
Bedrag Fol. Besonderhede

Kontantbetalingsjoernaal van .................................................. - .........................kbj 3.4.2

Dok. Dag Naam van begunstigde Fol. Bank Materiaal-koste Huuruitgawe
Diverse rekeninge
Bedrag Fol. Besonderhede

Kontantontvangstejoernaal van .................................................. - .........................koj 3.4.2

Dok. Dag Besonderhede Fol. Ontleding Bank Lopende inkomste
Diverse rekeninge
Bedrag Fol. Besonderhede

Kontantbetalingsjoernaal van .................................................. - .........................kbj 3.4.3

Dok. Dag Naam vanbegunstigde Fol. Bank Materiaal-koste Huuruit­gawe Versekering Lone
Diverse rekeninge
Bedrag Fol. Besonderhede

Kontantontvangstejoernaal van .................................................. - .........................koj 3.4.3

Dok. Dag Besonderhede Fol. Ontleding Bank Lopende inkomste.
Diverse rekeninge
Bedrag Fol. Besonderhede

Kontantbetalingsjoernaal van.................................................. - .........................kbj 3.4.4

Dok. Dag Naam van begunstigde Fol. Bank Materiaal Meubels entoerusting Skryfbe-hoeftes Lone
Diverse besonderhede
Bedrag Fol. Besonderhede

Kontantontvangstejoernaal van .................................................. - .........................koj 3.4.4

Dok. Dag Besonderhede Fol. Ontleding Bank Lopende inkomste
Diverse rekeninge
Bedrag Fol. Besonderhede

Kontantontbetalingsjoernaal van .................................................. - .........................kbj 3.4.5

Dok. Dag Naam van begunstigde Fol. Bank Materiaal-koste Lone Skryfbe-hoeftes Huuruit-gawe
Diverse rekeninge
Bedrag Fol. Besonderhede

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
Bestuurs-, Verbruiker- en Finansiële Kennis en VaardighedeDie leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder:
3.1 tussen finansiële begrippe onderskei wat in die sakewêreld gebruik word (bv. vaste bates, bedryfsbates, laste, eienaarsbelang);
3.2 leiers- en bestuurstrategieë wat ‘n opbrengs uit beleggings sal verseker ontwikkel;
3.3 brondokumente (bv. kwitansies, depositostrokies, tjeks) kan invul en rekord hou van elementêre kontanttransaksies in ‘n staat van ontvangste en betalings;
3.4 toetsbordvaardighede en funksietoetse gebruik om basiese inligting te ontwikkel, te bewaar en te herwin;
3.5 die begrip netto waarde verduidelik en ontleed ‘n staat daarvan;
3.6 die verskillende metodes om te spaar ondersoek en te belê (bv. spaarrekenings, vaste deposito’s, aandele, effektetrusts), en bereken opbrengste uit ‘n verskeidenheid beleggings.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11039/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask