<< Chapter < Page Chapter >> Page >
LU 4.7.2 LU 6.2.1
  • Lees verder…

Niemand stel meer belang in die kaskenades van die walvisse nie.

Hulle waterspuite spuit hoog in die lug en elke nou en dan lig hulle uit die water en val weer met 'n groot gespat neer. Almal soek die verlore Dirkie.

Miems en Ouboet kom uitasem aangehardloop. “Ons het hom gekry," skree hulle van ver af. Soos 'n blits is Mamma by hulle. “Waar? Waar? Wie het hom gekry?" vra sy en kyk in die rigting van die rotse. “Pappa!" sê die twee gelyk. “Hy was by die vlakwaterpoeletjies. Hy het daar gesit en skulpies bymekaar maak. Mammie moet sien sy emmertjie is al amper vol." Maar Mammie luister nie verder nie. Sy het klaar vir Pappa daar ver gewaar met iets op sy skouer.

  • Teken die gesin op die strand.
LU 3.3.1
  • Vertel 'n maat waar Dirkie was.

Skryf dit neer.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

  • Skulpe is baie interessant. Kry ‘n boek oor skulpe in die biblioteek en lees van al die verskillende soorte wat ‘n mens kry.

Bespreek in klein groepies:

Die strand kan 'n gevaarlike plek wees.

Besluit of jy saamstem of nie.

  • Gee redes vir jou besluit.

As jy dink die strand (of sommige strande) is gevaarlik, skryf 'n paar kennisgewings om mense te waarsku teen gevare.

LU 3.5.1 LU 4.2.1 LU 4.5.1 LU 4.5.2

Assessering

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings:

2.5.8 opbouende terugvoering aan ander gee;

Assesseringstandaard 2.8: Dit is duidelik wanneer die leerder betrokke raak by gesprekvoering as ‘n sosiale vaardigheid.

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tekste op hul eie lees en ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om betekenis te skep:

3.3.1 ‘n geskrewe teks vlot en met begrip lees;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder vir inligting en genot lees:

3.5.1 boeke, fiksie en nie-fiksie, kies en sê waarvan hy/sy hou en nie hou nie;

3.5.4 woordeskat ontwikkel deur ‘n woordeboek te gebruik en ‘n persoonlike woordeboek saam te stel.

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.2: Dit is duidelik wanneer die leerder pre-skryfstrategieë gebruik om ‘n skryfstuk te begin;

4.2.1 pre-skryfstrategieë gebruik om inligting te versamel en ‘n onderwerp te kies;

4.2.2 begin om ‘n skryfstuk te beplan;

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke “publiseer”:

4.5.1 werk met ander deel deur dit hardop te lees en/of in die klas uit te stal;

4.5.2 skryfwerk met bedoelde teikengroep deel;

Assesseringstandaard 4.7: Dit is duidelik wanneer die leerder gepaste grammatikale strukture en skryfkonvensies gebruik:

4.7.2 punktuasie gepas gebruik;

Leeruitkomste 6 : TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK : Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder met woorde werk:

6.2.1 sommige spelreëls gebruik om korrek te spel.

Questions & Answers

I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11109/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask