<< Chapter < Page Chapter >> Page >

1 100 size 12{ { {1} over {"100"} } } {} 1 1000 size 12{ { {1} over {"1000"} } } {}

Aktiwiteit 6:

Om getalle te herken, te klassifiseer en voor te stel om hulle te beskryf en te vergelyk [lu 1.3.3]

  1. Kyk goed na die voorstellings hieronder. Watter desimale getalle word by elkeen voorgestel?

Bv.

E t h d
X
X X
X X X
X X X X

1.1

E t h d
X
X X
X X
X X
X X X
X X X

1.2

E t h d
x
x
x
x x
x x x
x x x

1.3

E t h d
x
x
x x
x x
x x x
x x x
x x x

2. Kan jy bogenoemde as gemengde getalle / gewone breuke skryf?

Aktiwiteit 7:

Om getalle te herken, te klassifiseer en voor te stel ten einde hulle te beskryf en te vergelyk

[lu 1.3.3]

1. Kleur net die sakke wat swaarder as 1,5 kg weeg, in:

2. In module 1 het ons baie oor die waarde en plekwaarde van syfers gesels. (Onthou jy nog?) Kyk goed na die volgende getalle en skryf dan die waarde van elke onderstreepte syfer neer:

Bv. 3,76 8 : 8 1000 size 12{ { {8} over {"1000"} } } {}

2.1: 4,2 3 1 :

2.2: 8, 9 23 :

2.3: 289, 7 :

2.4: 2 1,38 :

2.5: 57,23 6 :

2.6: 9,8 9 7 :

3. Vergelyk die volgende getalle met mekaar. Omkring die kleinste een.

Wenk: jy kan dit verander na gewone breuke / gemengde getalle as jy wil – so sal jy dalk makliker die antwoord kry.

3.1: 0,6 ; 0.06 ; 0,006

3.2: 3,2 ; 0,32 ; 0,032

3.3: 1,101 ; 1,111 ; 1,110

Kopkrapper!

Hoe lyk een agste ( 1 8 size 12{ { {1} over {8} } } {} ) as ’n desimale breuk? .......................

En 3 8 size 12{ { {3} over {8} } } {} ?....................... En 5 8 size 12{ { {5} over {8} } } {} ? ........................ En 7 8 size 12{ { {7} over {8} } } {} ? .......................

Kan jy 112 250 size 12{ { {"112"} over {"250"} } } {} as ’n desimale breuk skryf? ..........................

Hoe lyk 350 500 size 12{ { {"350"} over {"500"} } } {} as ’n desimale breuk? .........................

Verduidelik hoe jy jou antwoorde gekry het SONDER om ’n sakrekenaar te gebruik!

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Getalle, Verwerkings en VerwantskappeDie leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 die volgende getalle herken en voorstel, sodat dit beskryf en vergelyk kan word:
1.3.3 desimale breuke in terme van 0,5; 1,5; 2,5, ensovoorts, in konteks van meting;
1.5 ekwivalente vorms van die bogenoemde getalle herken en gebruik, insluitend:
  • desimale breuke in terme van 0,5; 1,5; 2,5, ensovoorts, in die konteks van meting;
1.6 probleme in kontekste oplos, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies, te bevorder, soos:
  • meting in konteks van Natuurwetenskappe en Tegnologie;
1.8 deur geskikte bewerkings skat en bereken vir die oplossing van probleme in verband met die volgende te kies en gebruik:
  • (addisioneel) optel van positiewe desimale tot twee desimale syfers;
1.9 hoofberekenings uitvoer wat die volgende behels:1.9.1 optelling en aftrekking;1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle tot minstens 10 x 10;
1.10 ‘n verskeidenheid tegnieke gebruik om sowel skriftelike as hoofberekeninge met heelgetalle te doen, insluitend:1.10.2 opbou en afbreek van getalle;1.10.5 gebruik van ‘n sakrekenaar;
1.11 ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om oplossings te kontroleer en die redelikheid van oplossings te beoordeel.
LU 5
DatahanteringDie leerder is in staat om data te versamel, op te som, voor te stel en krities te ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om toevallige variasies te interpreteer en te bepaal.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
5.3 data organiseer en aanteken deur tellings en tabelle te gebruik.

Memorandum

Aktiwiteit 1

1. 1.1: 36 100 size 12{ { { size 8{"36"} } over { size 8{"100"} } } } {} = 0,36

1.2: 1 7 100 size 12{1 { { size 8{7} } over { size 8{"100"} } } } {} = 1,07

1.3: 3 6 10 size 12{3 { { size 8{6} } over { size 8{"10"} } } } {} = 3,6 / 3,60

1.4: 42 85 100 size 12{"42" { { size 8{"85"} } over { size 8{"100"} } } } {} = 42,85

1.5: 47 3 100 size 12{"47" { { size 8{3} } over { size 8{"100"} } } } {} = 47,03

KOPKRAPPER

1. 0,03

2. 0,09

3. 0,4

4. 0,8

5. 0,37

6. 0,59

Net een syfer na die komma.

Sakrekenaar wys nie die laaste nul nie.

AKTIWITEIT 2

1.

A B C D

AKTIWITEIT 4

1. 1.1>

1.2>

1.3<

1.4<

1.5<

1.6 =

KOPKRAPPER

a) 0,75

  1. 0,04
  2. 0,15
  3. 0,34

AKTIWITEIT 6

1. 1.1: 5,026

  • :2,603
  • :0,359

2. 2.1: 5 26 1000 size 12{ { { size 8{"26"} } over { size 8{"1000"} } } } {}

2.2: 2 603 1000 size 12{ { { size 8{"603"} } over { size 8{"1000"} } } } {}

2.3: 359 1000 size 12{ { { size 8{"359"} } over { size 8{"1000"} } } } {}

AKTIWITEIT 7

1. 1,523; 1,52; 2,5; 2,146; 1,7; 1,510; 3,5

2. 2.1 3 100 size 12{ { { size 8{3} } over { size 8{"100"} } } } {}

2.2 9 10 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"10"} } } } {}

2.3 7 10 size 12{ { { size 8{7} } over { size 8{"10"} } } } {}

2.4 20

2.5 6 1000 size 12{ { { size 8{6} } over { size 8{"1000"} } } } {}

2.6 9 100 size 12{ { { size 8{9} } over { size 8{"100"} } } } {}

3. 3.1: 0,006

3.2: 0,032

3.3: 1,101

KOPKRAPPER

0,125; 0,375; 0,625; 0,875

0,448

0,7

Verander noemer na 1 000 (ekwivalente breuke)

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask