<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 9

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 4

Skep ‘n advertensie of promosieveldtog

DANS/ BEWEGING

Die dans kan die visuele kuns, musiek en drama komplementeer deur die skep van ‘n advertensie of promosieveldtog van ‘n produk.

Gebruik musiek begeleiding wat in die musiekklas verken is.

Opwarming

 • Opwarming behoort toenemend en gereeld gedoen te word. Opwarming behoort die liggaam van beserings te vrywaar, soepel te maak, in stand te hou en ook tegniese vaardigheid te ontwikkel. Bewegingskombinasies en bewegingssekwense behoort deel te wees van opwarmingsoefeninge.
 • Volg die opvoeder se leiding wanneer ‘n reeks opwarmingsoefeninge aan jou voorgestel word. Onthou herhaling van sekwense en korrekte plasing van die liggaam is ten alle tye van belang om die liggaam te kondisioneer, soepel te maak en vaardighede te ontwikkel.
 • Jy sal ook die geleentheid kry om jou eie kombinasies en sekwense te skep wat ontwerpelemente vir choreografie sal insluit soos vinnig, stadig, lig, vloeiend, rukkerig, hoog, laag en stil of rustig, sal insluit.
 • Dansopwarming en -oefeninge wat gereeld en doelgerig uitgevoer word, kan ook jou liggaam voorberei en versterk vir jou gunsteling sportsoort.

Kontakimprovisasie

 • Staan teenoor mekaar. Plaas hande voor borskas met oop palms na die ander persoon.
 • Val gelyktydig na mekaar toe en vang mekaar oophand.
 • Maak enige spontane geluid (bv. “oooo” of “aaaa”) gedurende die valbeweging.
 • Sit rug aan rug en leun beurtelings op mekaar. Die een ondersteun die ander.
 • Die gewigsverplasing moet egalig plaasvind.

Refleksie

 1. Hoe het dit gevoel om vorentoe te val?
 1. Het jy die ander persoon vertrou? Hoekom? Hoekom nie?
 1. Wat is vertroue?
 1. Vir wie vertrou jy die meeste?

Aktiwiteit 1

Riglyne vir ‘n eie komposisie/choreografie

Volg die aanbieder se leiding met die skep van ‘n komposisie.

Hardloop enige plek binne die ruimte – sonder om te bots en wanneer aanbieder op die tamboer of slaginstrument slaan, VRIES! Vorm dan die eerste alfabetiese letter van jou voornaam met jou liggaam.

Herhaal en volg aanbieder se opdragte met ‘n verskeidenheid lokomotoriese bewegings en toevoegings, bv.

 • Verander van rigting op die tamboerslag.
 • Vries en vorm die volgende letter van jou naam.
 • Op elke daaropvolgende tamboerslag vorm jy ‘n letter van jou naam.
 • Kies nou enige vier verskillende letters uit jou naam en skep ‘n vorm vir elke letter.
 • Skakel die vier vorms met mekaar deur die gebruik van enige lokomotoriese bewegings, bv. gly, draai, rol, bokspring, ens.
 • Herhaal verskeie kere.
 • Oefen die sekwensie en voeg ‘n verskeidenheid van vlakke en rigtings by bv. hoog, laag, middel, vorentoe, sywaarts, ens.
 • Herhaal totdat die vorms en bewegings van die een na die ander vloei.
 • Voeg nou verskillende ritmes of tempo by die sekwensie, bv. vinnig, stadig, vloeiend, staccato, ens.
 • Oefen die bewegings goed.

Werk in duo’s of trio’s en skep nou julle eie choreografie om ‘n nuwe produk – wat julle in die visuele kuns ontwerp het – bekend te stel deur middel van ‘n TV-advertensie of promosieveldtog.

 • Aandag moet gegee word aan die gebruik van ruimte. ‘n Sterk begin, middel en einde is noodsaaklik.
 • Julle kan julle eie musiekbegeleiding kies.

Die aanbieder sal julle ondersteun en monitor deur op te tree as fasiliteerder en toe te sien dat julle binne konteks die taak aanpak .

ASSESSERING

Die leerder is in staat om: 1 2 3 4 5 6 7
Bewegingsekwense en ‘n verskeidenheid van vorms uit te voer
Met selfvertroue en verbeelding die produk bemark
Eie danssekwensie te skep met ‘n duidelike begin, middel en einde
LU 3.5

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
deelname en samewerkingDie leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENtov 3.1-3.4 hieronder, die volgende toon:
3.1 sensitiwiteit t.o.v. ander se musiekkeuses, kunsvoorkeure, ens;
3.2 bereid is om nuwe kulturele idees te verken en stereotipes te heroorweeg;
3.3 eie, groep en veranderende identiteite erken;
3.4 die vermoë toon om eie bydraes in enige kunsvorm uit te druk.
3.8 VISUELE KUNS
 • die invloed van die massamedia op die gemeenskap begryp.
3.7 MUSIEK
 • spesifieke elemente van musiek in advertensies en populêre musiek kan identifiseer en vertolk.
3.6 DRAMA
 • verantwoordelikhede binne groepverband kan deel.
3.5 DANS
 • dansmaat-vaardighede en danssekwense toon om kontrasterende en komplementerende vorms te skep, asook die vermoë toon om die gewig te kontrabalanseer met ‘n maat.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11066/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask