<< Chapter < Page Chapter >> Page >
  • Verdeel in groepies van vier. Kies ‘n groepleier.

1. Bespreek Renier se probleem.

Vra vir mekaar: waarom is dit vir Renier ‘n probleem? Wat het hy gedoen? Wat het hy versuim om te doen? Hoe voel Renier? Hoe voel Anton? Hoe voel Sarel?

2. Dink aan soveel oplossings as julle kan om Renier se probleem op te los.

Skryf hulle hier kortliks neer:

a) ......................................................................................................................................

b) ......................................................................................................................................

c) ......................................................................................................................................

d) ......................................................................................................................................

e) ......................................................................................................................................

f) ......................................................................................................................................

3. Kies die beste oplossing en besluit wat julle dink Renier behoort te doen.

4. Vertel vir jul klasmaats wat julle besluit het die beste oplossing is vir Renier se probleem.

LU 2.5 LU 4.5 LU 5.3
LU 4.1
  • Kommas word gebruik in die middel van ‘n lang sin. Dit dui ‘n pouse aan, bv.

Al het dit vannag baie gereën, is die damme nog nie vol nie.

  • Kommas word gebruik in plaas van en ............... en ............... te sê, bv.

Ek koop melk, eiers, brood, kaas en tamaties.

  • Kommas word gebruik as ek direk iemand se naam noem, bv.

Pieter, lees jy nou asseblief.

  • Skryf hierdie sinne korrek oor. Gebruik hoofletters, punte, vraagtekens en kommas.

1. gert moes appels piesangs lemoene en druiwe koop

.........................................................................................................................................

2. mag ek asseblief vir sarie ook nooi

.........................................................................................................................................

3. as ek nie môre skool toe gaan nie sal ek nie my rapport kry nie

.........................................................................................................................................

4. anton sarel tom en gert kom vandag speel

.........................................................................................................................................

LU 6.3
  • Woorde wat eindig op -ig, -ige , -ik , en -ike het ‘n i in die laaste lettergreep
  • Lees en luister.

-ig, -ige, -ik, -ike

haastiggiftigrustigstadigysig besigveilig grappiglewendig sonnig haastigegiftigerustigestadigeysigebesigeveiligegrappigelewendigesonnige lelikvrolik heerlikvroulikmoeiliklieflik maklikvriendelikoulik wonderlik lelikevrolikeheerlikevroulikemoeilikelieflikemaklikevriendelikeoulikewonderlike
  • Kies drie woorde uit elke groep en maak jou eie sinne.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

LU 6.1 LU 6.2

LU 4.1

Assessering

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.5: Dit is duidelik wanneer die leerder deelneem aan klas- en groepbesprekings:

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.3: Dit is duidelik wanneer die leerder tekste op hul eie lees en ‘n verskeidenheid strategieë gebruik om betekenis te skep;

3.2.1 ‘n storie alleen of saam met die onderwyser lees:

Leeruitkomste 4 SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf:

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder skryfstukke publiseer:

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek:

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK : Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband bring met letters en woorde.

Assesseringstandaard 6.2: Dit is duidelik wanneer die leerder werk met woorde:

Assesseringstandaard 6.3: Dit is duidelik wanneer die leerder met sinne werk.

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11109/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask