<< Chapter < Page Chapter >> Page >

1991 Die Lockheed F-117A is die eerste sluipbomwerper wat in ‘n geveg gebruik word tydens die Golfoorlog.

3. SOEKLEES

Beantwoord nou die volgende vrae wat oor die tydlyn handel. Skryf slegs die antwoorde neer.

 1. Watter koning van Brittanje het hom in 843 v.C. doodgeval?
 2. Watter volk het vlieërs ontwerp?
 3. Wat het in 1783 vir die eerste keer gesweef?
 4. Wanneer is die eerste valskermsprong uitgevoer?
 5. Watter broers het in 1903 daarin geslaag om die eerste vliegtuig te laat

vlieg?

 1. Wie het in 1909 oor die Engelse Kanaal gevlieg?
 2. Wanneer is die eerste passasiersdiens ingestel?
 3. In watter jaar het die eerste Boeing gevlieg?
 4. Watter supersoniese straler het in 1969 gevlieg?
 5. Wanneer het die Airbus die eerste keer gevlieg?

Selfassessering onder leiding van die opvoeder.

10

Totaal:

LU 3.4.1

4. NAVIGASIE

Ken jy die woord navigasie ? Die betekenis van die woord is om te weet waar jy is , waarheen jy wil gaan en hoe jy daar gaan kom .

Hoe weet voëls waarheen hulle op pad is en hoe om daar te kom? Ons noem dit natuurlike navigasie . Volgens navorsers gebruik voëls die son en posisies van die sterre om rigting aan te dui.

Geen vliegtuig kan vlieg sonder navigasie nie. Elektroniese instrumente maak navigasie baie makliker en meer akkuraat.

Aktiwiteit

Een van die leerders word geblinddoek. Een van die klasmaats “navigeer” hom of haar nou in die klaskamer deur duidelike instruksies te gee hoe hy of sy moet loop.

bv. “Gee twee treë vorentoe.”

“Draai 90º links en gee 4 treë vorentoe.”

Die navigator se instruksies moet baie duidelik wees, sodat die leerder nie in iets vasloop nie.

Gee soveel leerders as wat moontlik is kans om te navigeer en “genavigeer” te word.

LU 2.2.1
 1. Instruksies

Julle gaan ‘n skattejag op die speelgrond hou. Verdeel in groepe vir hierdie aktiwiteit. Elke groep moet duidelike instruksies neerskryf hoe om by die “skat” te kom. (Laasgenoemde kan sommer lekkers wees.)

Hou die volgende in gedagte:

 • die geskrewe instruksies moet afstand in meter of treë gee;
 • die rigting waarin geloop word, moet aangedui wees, bv. links of regs;
 • kompasrigting moet ook gebruik word, bv. suid, noord, ens.;
 • landmerke, bv. “die bloekomboom”, kan ook gebruik word.

Die opvoeder moet ‘n sekere area aan elke groep toeken waar hulle hul skat kan versteek.

Ruil nou julle instruksies met ‘n ander groep s’n. Lekker soek!

LU 4.1.2
 1. Skryf nou die instruksies hoe jy van jou huis tot by die skool stap of ry. Onthou om die straatname ook te skryf! (Skryf elke instruksie op ‘n nuwe lyn.)
LU 4.6.4

Wat het jou klasmaats van jou vlug gedink?

Assessering

LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
2.1 vertaal:
2.1.1 vertel stories uit die huistaal oor in die addisionele taal;
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidenheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelens, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos: Ek dink jy moet …)
2.2.2 neem deel aan rolspel in verskillende situasies wat verskillende soorte taalgebruik behels (soos formele en informele telefoongesprekke);
2.3 toon ontwikkeling in die vermoë om kenmerke van gesproke taal te gebruik om te kommunikeer: woord- en sinsaksent, intonasie, ritme.
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
3.4 lees vir inligting:
3.4.1 volg feitelike tekste (soos ‘n beskrywing van die proses).
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
4.1 skryf om inligting oor te dra:
4.1.2 skryf een of twee paragrawe om ‘n proses te beskryf (soos hoe om ‘n motorband om te ruil);
4.1.3 gebruik inligting uit ‘n onderhoud en skryf ‘n verslag of gee ‘n beskrywing daarvan;
4.6 benader skryf as ‘n proses:
4.6.1 beplan ‘n skryfstuk volgens die doel, teikengroep en konteks;
4.6.4 gebruik kennis van grammatika en spelling om te redigeer.
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
6.1 hersien grammatika wat in die vorige grade gedek is;
6.2 spel bekende woorde korrek:
6.2.4 algemene afkortings (soos: mnr., mev., me., mej., afkortings vir maande en dae);
6.3 gebruik verskillende eenvoudige taalvorme en sinstrukture om mondelings en skriftelik te kommunikeer:
6.3.2 alledaagse voorsetsels in vaste en vrye verbindings;
6.3.5 determineerders (soos: ‘n, die);
6.3.8 die gebruik van die teenwoordige-, verlede- en toekomendetydsvorm;

Memorandum

1.(b)

(i) As ek na Engeland toe gaan, sal ek per vliegtuig reis.

(ii) As ek na die bure toe gaan, sal ek stap.

(iii) As ek na 'n eiland toe gaan, sal ek per boot gaan.

(iv) As ek by familie in 'n ander provinsie wil gaan kuier, sal ek per motor/trein reis.

(v) As ek by 'n maat in 'n ander deel van die dorp of stad wil gaan kuier, sal ek per fiets/bus gaan.

(vi) As ek winkel toe gaan, sal ek per fiets/motor/bus/taxi gaan.

(vii) As ek woestyn toe gaan, sal ek per vierwielaangedrewe voertuig gaan.

(viii) As ek met vakansie gaan, sal ek per vliegtuig / motor / bus / skip / trein reis.

(c) vervoermiddels

3.

(a) Bladud

(b) Chinese

(c) skaap; hoenderhaan; eend

(d) 1779

(e) Die Wright broers

(f) Louis Blériot

(g) 1919

(h) 1933

(i) Concorde

(j) 1972

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask