<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 5

Uitdrukking en kommunikasie

Module 8

Om patrone in die omgewing te identifiseer, ter voorbereiding vir die skryf van 'n opstel

VISUELE KUNS

AKTIWITEIT 1

OM PATRONE IN DIE OMGEWING TE IDENTIFISEER, TER VOORBEREIDING VIR DIE SKRYF VAN 'N OPSTEL

[LU 4.6]

Voordat ons met die eerste aktiwiteit kan begin, moet ons eers kyk na verskillende patrone in ons eie omgewing. Kyk byvoorbeeld by die huis, by die skool, op pad tussen die huis en die skool, by die kafee, by die supermark of by die inkopiesentrum. As julle nie genoeg voorbeelde kry nie, soek ook in tydskrifte, in die biblioteek of miskien op die internet.

Wanneer julle genoeg voorbeelde het, kan julle ‘n opstel daaroor skryf. Die opstel moet sowat tien bladsye lank wees en ten minste vyf daarvan moet geskryf of getik wees. Die res van die bladsye kan julle vol prente of tekeninge van die patrone wat julle bespreek, plak.

Kyk na die patroonvoorbeelde wat jy gekies het en skryf iets oor:

 die gebruik van kleur in die onderskeie patrone;

 die ontwerpe van die verskillende patrone – is daar vorms soos byvoorbeeld sirkels en driehoeke?

 die moontlike aanwesigheid van tekens en/of simbole wat iets verteenwoordig; en

 die moontlikheid van kultuurverskille in die onderskeie patrone.

\

AKTIWITEIT 2

OM 'N VERSLAG OOR VERSKILLENDE PATRONE VOOR TE BEREI EN VOOR TE DRA (GROEPWERK)

[LU 4.6]

Wanneer elkeen se opstel of navorsingstaak klaar is, sal julle tyd in die klas kry om julle inligting in groepies met mekaar te deel. Daarna sal elke groep ‘n beurt kry om ‘n opsomming aan die res van die klas te gee.

Terwyl elke groep ‘n beurt kry, luister na hulle opsomming en assesseer dan die groep volgens die tabel hieronder.

AKTIWITEIT 3

OM 'N EIE PATROON TE SKEP, 'N COLLAGE AAN TE WEND EN DIE PATROON MET KLEUR TE VERSTERK

[LU 4.7]

Bring enige foto van die huis af – ‘n portretfoto van jouself of ‘n foto van jou familie. In die klas gaan jy ‘n raam vir die foto maak.

Stap 1:

Besluit watter vorm raam jy gaan maak – vierkantig, rond, ovaal of langwerpig – enige vorm wat jy dink waarin die foto die beste gaan lyk. Neem dun karton en skeur of knip die vorm uit.

Stap 2:

Ons gaan nou ‘n patroon op die raam teken. Dink aan al die patrone wat jy gesien het toe jy die opstel oor patrone geskryf het en ontwerp jou eie patroon.

Stap 3:

Gebruik nou enige afvalmateriale soos byvoorbeeld krale, blare, strooitjies, kant, sade, tou, knope of geriffelde karton om op jou patroon vas te plak met gom. Ons noem dit collage. Onthou dat die voorwerpe wat jy vasplak die patroon op jou raam moet versterk en dat dit ook, soos die patroon, moet herhaal.

Stap 4:

Wanneer die gom droog is, kan jy kleur met waskryte, oliepastelle of verf aanbring.

Assessering

LU 4

UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur te ontleed en te gebruik.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

VISUELE KUNS (4.6)

  • die gebruik van kleur, patroon, ontwerp, tekens en simbole in eie omgewing, in verskillende kulture en in die beboude omgewing kan uitwys en verduidelik.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10976/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask