<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 6   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Gewone breuke en desimale breuke

Gewone breuke

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Daar is 5 modules:

1. Getalbegrip, Optelling en Aftrekking

2. Vermenigvuldiging en Deling

3. Breuke en Desimale Breuke

4. Meting en Tyd

5. Meetkunde; Datahantering en Waarskynlikheid

4 Dit is belangrik dat opvoeders die modules in volgorde (soos hierbo genoem) sal doen, aangesien die leerders die vorige module se kennis en vaardighede benodig vir die daaropvolgende module.

3. GEWONE EN DESIMALE BREUKE (LU 1; 2 EN 5)

LEEREENHEID 1 FOKUS OP GEWONE BREUKE

 • Hierdie module is ‘n voortsetting van die werk wat in graad 5 gedoen is. Daar word uitgebrei op die optelling en aftrekking van breuke, en die berekening van ‘n breuk van ‘n sekere hoeveelheid word ook hersien.
 • Maak seker dat die leerders die korrekte terminologie bemeester het, asook die korrekte strategieë om bogenoemde korrek te bereken.
 • Kritieke Uitkoms 5 (Effektiewe kommunikasie deur visuele, simboliese, en/of taalvaardighede op verskillende maniere te gebruik) is hier van toepassing.
 • 3 weke behoort voldoende te wees om hierdie module te voltooi.
 • ** Aktiwiteit 17 is ‘n taak vir die portefeulje. Hoewel dit ‘n baie eenvoudige opdrag is, moet leerders in staat wees om dit netjies en akkuraat uit te voer. Leerders moet voor die tyd weet hoe opvoeders die taak gaan assesseer.

LEEREENHEID 2 FOKUS OP DESIMALE BREUKE

 • Hierdie module is ‘n uitbreiding op werk wat in graad 5 afgehandel is. Leerders moet nou in staat wees om desimale breuke korrek af te rond tot die naaste tiende, honderdste en duisendste. Beklemtoon weer die korrekte metode om op te tel en af te trek (vertikaal). Gee ook baie aandag aan die vermenigvuldiging en deling van desimale breuke.
 • Aangesien leerders laasgenoemde nogal moeiliker vind, kan 3 - 4 weke aan dié module spandeer word.
 • ** Aktiwiteit 19 is ‘n taak vir die portefeulje. Die opdrag is baie eenvoudig, maar leerders moet in staat wees om dit netjies en akkuraat uit te voer. Leerders moet voor die tyd weet hoe opvoeders die taak gaan assesseer.

1.1 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}

1.2 13 20 size 12{ { { size 8{"13"} } over { size 8{"20"} } } } {}

1.3 5 8 size 12{ { { size 8{5} } over { size 8{8} } } } {}

1.4 2 3 size 12{ { { size 8{2} } over { size 8{3} } } } {}

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om ekwivalente vorms van getalle te herken [lu 1.5.1]

As jy weet hoe om te vereenvoudig en dit korrek kan toepas, sal jy gou besef wat ‘n handige “hulpmiddel” dit is om bewerkings met breuke te doen. Dit kan jou help om makliker (en vinniger) op te tel, af te trek, te vermenigvuldig en te deel. Jy sal ook verwantskapstekens makliker kan invul. Kom ons kyk hoe vaar jy!

1. Vereenvoudig die volgende:

1.1 10 15 size 12{ { {"10"} over {"15"} } } {}

1.2 26 40 size 12{ { {"26"} over {"40"} } } {}

1.3 45 72 size 12{ { {"45"} over {"72"} } } {}

1.4 42 63 size 12{ { {"42"} over {"63"} } } {}

2. KOM ONS SPEEL ‘N SPELETJIE!

Jy benodig ‘n maat en twee dobbelstene.

 • Gooi die twee dobbelstene en skryf die getalle wat bo lê as ‘n egte breuk neer.
 • Vereenvoudig die breuk as jy kan.
 • Jou maat moet nou dieselfde doen.
 • Besluit wie se breuk is die grootste.
 • Die een wat die grootste breuk het, kry 2 punte.
 • Die een wat die meeste punte kan aanteken, wen!

Onthou jy nog?

As ons breuke wil optel, moet ons eers die noemers dieselfde maak.

Bv. 1 3 size 12{ { {1} over {3} } } {} + 3 6 size 12{ { {3} over {6} } } {}

1 3 size 12{ { {1} over {3} } } {} = 2 6 size 12{ { {2} over {6} } } {}

( 2 6 ) size 12{ \( { {2} over {6} } \) } {} 1 3 size 12{ { {1} over {3} } } {} + 3 6 size 12{ { {3} over {6} } } {} = 5 6 size 12{ { {5} over {6} } } {}

Jou kennis van hoe om ekwivalente breuke te bepaal, kom hier handig te pas.

Let wel!

As ons die som van twee ekwivalente breuke bereken, tel ons net die tellers bymekaar. Die noemer word net so behou.

Onthou ook!

Indien die antwoorde ‘n onegte breuk is, moet jy dit herlei na ‘n gemengde getal.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.5: ekwivalente vorms van die bogenoemde getalle herken en gebruik, insluitend:

1.5.1 gewone breuke met 1- of 2-syfernoemers.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
hoe werk werkbord in wiskunde
Nel Reply
werkbord
Nel Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11072/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask