<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Materie, meting en reaksies

Materie en meting

Opvoeder afdeling

Memorandum

Groepwerk:

Waarneming: Die gloeiende houtsplinter slaan aan die brand omdat suurstof afgegee is.

Gevolgtrekking: Kwikoksied is ‘n verbinding wat ontbind het as gevolg van die verhitting. Dit het opgebreek in suurstof wat ‘n gas is en kwik wat ‘n metaal is.

Kwikoksied = kwik + suurstof

Leerder afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om die opbreek van verbindings in eenvoudiger stowwe te ondersoek [lu 1.2, lu 1.3]

Groepwerk:

Om vas te stel of kwikoksied wel ‘n verbinding is wat uit elemente bestaan, doen die volgende eksperiment in groepe. Voer die verskillende stappe noukeurig uit:

  • Gooi ‘n bietjie kwikoksied wat rooi van kleur is in ‘n proefbuis.
  • Verhit dit oor ‘n bunsenbrander of kers in ‘n goed geventileerde vertrek.
  • Wag totdat die kwikoksied swart word en fyn kwikdruppeltjies aan die koeler kant van die proefbuis verskyn.
  • Steek ‘n gloeiende houtsplinter bo in die proefbuis in. ‘n Reaksie ontstaan.

Waarneming: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Gevolgtrekking: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Assessering

PUNT VLAK SAMEWERKENDELEERVAARDIGHEDE WAARDES EN HOUDINGS INHOUD
1-34% 1 Elkeen leer op sy/haar eie. Deelname in die groep is afbrekend, bv. oorheersend. Geen agting vir ander. Afbrekende, interpersoonlike verhoudings (negatief aktief). Kan nie sinvolle waarnemings en gevolgtrekkings maak nie.
35-39 % 2 Dra nie tot die groep by nie of vorm nie ‘n betekenisvolle deel daarvan nie. Geen agting vir ander, maar dit beïnvloed nie interpersoonlike verhoudings nie (negatief passief). Waarnemings en gevolgtrekkings redelik goed.
40-69% 3 Erken as lid van die groep. Sensitief vir ander se behoeftes. Agting vir ander en begrip vir ander standpunte, maar dit beïnvloed nie interpersoonlike verhoudings nie (positief passief). Waarnemings en gevolgtrekkings goed.
70-100% 4 Skep geleentheid vir ander se bydraes. Maak altyd ‘n positiewe bydrae tot die groeptaak. Agting vir ander en begrip vir ander standpunte. Dit beïnvloed interpersoonlike verhoudings positief (positief aktief). Waarnemings en gevolgtrekkings uitstekend.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder ondersoeke uitvoer en data versamel: organiseer en gebruik apparaat/toerusting of bronne om inligting in te win en te noteer;

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder data evalueer en bevindings kommunikeer: veralgemeen in terme van relevante aspekte en beskryf hoe die data die veralgemening onderskryf.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 16, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11078/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask