<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • as die dans meestal uit kurwes en vloeiende lyne bestaan, moet die vloerplan in kurwes en sirkels wees;
 • as die dans sterk bewegings en hoekige posisies bevat, moet die vloerplan bestaan uit reguit lyne, vierkante en driehoeke.

Eksperimenteer met die bewegings van Oefening 2 en met rigting, vlakke (laag, middel en hoog), simmetries en asimmetries, terwyl julle aan die verskillende vloerplanne werk.

Kies ‘n ballade en ‘n populêre vinnige-tempo liedjie met ‘n definitiewe 4/4 maat vir hierdie oefening.

4. Improvisasie

Neem die volgende aspekte in ag wanneer jy vir die volgende oefeninge voorberei:

 • beweeg op enige manier waarop en hoe julle wil, maar julle moet die volgende aspekte gehoorsaam:
 • musiek wat by die stemming van die oefeninge pas;
 • beweging (van een plek na ‘n ander);
 • draai (om om ‘n middelpunt te draai);
 • elevasie (om na ‘n hoër vlak te beweeg);
 • gebare (beweging van die hande, kop of liggaam om ‘n idee of ‘n emosie uit te beeld);
 • gewigsverskuiwing ( om liggaamsgewig van een punt na ‘n ander te skuif);
 • vlakke (middel, hoog, laag);
 • simmetries en asimmetries;
 • tempo en frasering;
 • krag (toegewing en weerstand m.b.t. swaartekrag);
 • aktiewe en passiewe beweging.

Die Bosbrand:

 • Visualiseer julleself as bokkies wat gelukkig in die bos wei.
 • ‘n Vlammetjie (‘n ander leerder) spring op in een groep, dan nog een, totdat die hele bos aan die brand is (leerders is die vlamme), en die bang en benoude bokkies probeer ontsnap.
 • Namate die vuur geleidelik uitbrand, spring die bokkies weg op soek na veiligheid.

Die Kalm en Onstuimige See:

 • Kies om kurke, drywende planke of swemmers te wees.
 • Die see is rustig, die kurke, planke of swemmers dryf op die see.
 • Die see word geleidelik rof en onstuimig, maar kan nie die kurke, planke of swemmers onderkry nie.
 • As daar swemmers is, kan hulle oorleef of sink.

Aktiwiteit 3:

Om danssekwense te skep en aan te bied: die reg om te kies en gestremdheid in dans

[lu 1.3]

1. Die reg om te kies

 • Vorm groepe van ses tot agt.
 • Kies ‘n tema kies vir julle dans uit Kinderregte.
 • Improviseer ‘n dans deur die volgende vereistes in ag te neem:
 • musiek om die stemming van die tema te pas;
 • die vyf basiese liggaamsaktiwiteite (verwys na Graad 6 Module 4: Dans);
 • choreografiese ontwerpkonsepte (verwys na Aktiwiteit 2.2).
 • Oefen die dans.
 • Voer die dans uit.

2. Gestremdheid in dans

 • die klas sal opgedeel word in drie groepe:
 • Groep A: sit op stoele (parapleë).
 • Groep B: staan (soos in groep A, maar wat wel kan staan).
 • Groep C: loop (die wat kan loop – hulle mag dalk geen arms hê nie, of dalk net een, of hulle bene is in ysters, maar sommige het wel goeie beenbeweging en kan selfs hardloop en skop).
 • Plaas julleself in twee groepe, een aan elke kant van die dansarea, sodat julle kan sien wat die ander groep doen.
 • Groep A: elke groep sit op ‘n ry stoele.
 • Groep B: staan in ‘n ry agter die stoele.
 • Groep C: beweeg in ‘n sirkel om dié wat sit en staan.
 • Groepe A en B moet eksperimenteer met arm- en liggaamsbewegings deur die volgende in ag te neem:
 • gebare met volle omvang van beweging;
 • vlakke (hoog, middel, laag);
 • gewigsverskuiwing;
 • rigting (voor, agter, langsaan, onder);
 • simmetries en asimmetries;
 • toegee aan en weerstand teen swaartekrag;
 • aktiewe en passiewe beweging;
 • isolasie en kombinasie van liggaamsdele (arms, kop, bolyf);
  • Groepe A en B kan dieselfde arm- en liggaamsbewegings uitvoer.
  • Soos julle vorder, is dit baie effektief as die bewegings weerspieël word, of julle kan twee verskillende oefeninge terselfdertyd doen om ‘n patroon te vorm.
  • Groep C moet eksperimenteer met loop, voet- en beenbewegings deur die vyf basiese liggaamsaktiwiteite in ag te neem.
  • Die wat kan, kan selfs hardloop of spring.
  • Die wat staan, kan hulle hande klap op maat van die musiek.
  • Groep C moet ook eksperimenteer met vloerpatrone en groepering en moet groepe A&B in ag neem.
  • Choreografeer die dans met musiek van julle keuse.
  • Voer die dans op.

Aktiwiteit 4:

Om die spiere af te koel en te strek na afloop van die oefening

[lu 1.4]

 • Dit is belangrik dat jy jou spiere strek na elke klas. Indien jy nie strek nie, sal jou spiere styf en seer voel die volgende dag. Kies stadige, rustige musiek.

Asemhalingsoefening - staan met voete ‘n heupwydte van mekaar af, arms langs die sye :

 • Asem in deur die neus terwyl jy jou arms bo jou kop lig.
 • Asem uit deur jou mond, laat sak arms en buig knieë terselfdertyd.
 • Herhaal vier keer.
 • Armstrek : neem jou regterarm oor jou bors en trek met die linkerhand die arm na jou liggaam toe – herhaal aan die linkerkant.

Armstrek (triceps):

 • Lig jou regterarm reguit op bokant jou kop.
 • Buig jou arm by die elmboog – arm agter jou kop.
 • Trek die regterarm stadig met jou linkerhand na links – hand op jou elmboog.
 • Voel die strek in jou triceps.
 • Hou die strek vir agt tellings.
 • Ruil arms om.

Bolyfstrek:

 • Staan met jou voete’n heupwydte van mekaar af – knieë effens gebuig – arms langs sye.
 • Strek op na die dak met jou arms – strek liggaam op.
 • Staan op jou tone soos jy opstrek.
 • Ontspan jou arms stadig – hou arms reguit – na die kante.
 • Bring arms vorentoe – hou jou hande vas en trek arms vorentoe.
 • Ontspan stadig en neem arms reguit terug.
 • Hou jou hande vas en trek jou arms weg van jou lyf – leun effens vorentoe – kop af.
 • Ontspan arms langs sye.

Onderlyfstrek:

 • Maak bene oop – knieë gebuig – voete wys na buite (plié).
 • Buig knieë en laat regop bolyf afwaarts beweeg.
 • Hou strek vir agt tellings.
 • Draai liggaam na regs - hou bene oop.
 • Voorste been moet gebuig wees – knie in lyn met jou hak.
 • Agterste been moet reguit wees.
 • Druk jou hak van die reguit agterste been af na die vloer.
 • Plaas jou hande op die boonste deel van die gebuigde been.
 • Hou die kuitstrek vir agt tellings.
 • Ontspan en ruil om na die ander kant.
 • Hou die vorige posisie – buig agterste been en probeer die vloer raak met jou knie.
 • Hou die dyspierstrek vir agt tellings.
 • Ontspan en ruil bene om.

Herstel:

 • Herstel na pliéposisie.
 • Bring bene bymekaar.
 • Skud alle ledemate.
 • Buig na jou opvoeder om dankie te sê vir die klas.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
SKEPPING, INTERPRETERING EN PRESENTERING Die leerder kan in elk van die kunsvorme skep, interpreteer en werk presenteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
DANS
1.1 berei die liggaam met veilige danspraktyke voor en gebruik die liggaam op gesonde wyse, byvoorbeeld:
1.1.1 opwarming en afkoeling;
1.1.2 goeie postuurs- en gerigsoplyning;
1.1.3 vrystelling / sagte gebruik van gewrigte;
1.1.4 veilige landing na spronge;
1.1.5 veilige rek-/strekbewegings;
1.2 improviseer om choreografiese ontwerpbegrippe te verken:
1.2.1 ruimte – rigting, vlakke, simmetrie;
1.2.2 tyd – duur, pas, maatslag, frasering;
1.2.3 krag – om toe te gee aan en weerstand te bied teen swaartekrag, aktiewe en passiewe beweging;
1.3 skep en bied dansreekse aan wat, onder andere, op menseregtevraagstukke fokus en dit uitdaag, soos sosiale en kultrurele houdings teenoor dans en houdings teenoor geslag en liggaamlike gestremdheid in dans.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask