<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Energie-oordrag en kragte

Opvoeders afdeling

Memorandum

(i) Yskas; ketel; rooster

(ii) Konveksieverwarmer; waaiverwarmer; yster

(iii) Yskas; ketel; stofsuier of rooster

(iv) Menger; konveksieverwarmer; waaierverwarmer; filtreerkan

Bv. Verwarmers kan vervang word deur isolerende plafonne, matte of sementvloere, digsluitende ruite, ens.

Leerder afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om die energieverbruik van verskeie elektriese toestelle te vergelyk [lu 3.2]

a. Bestudeer die volgende en beantwoord dan die daaropvolgende vrae:

Met slegs een eenheid elektrisiteit _________________________________________

Hierdie kaart dui die bedryfskoste van sommige huishoudelike toestelle aan volgens hulle verbruik per eenheid elektrisiteit.

(i) Watter drie toestelle is volgens hierdie kaart die goedkoopste?

_____________________________________________________________________

(ii) Watter drie toestelle is die duurste om aan te hou?

_____________________________________________________________________

(iii) Watter toestelle word die meeste in huishoudings gebruik?

_____________________________________________________________________

(iv) Watter toestelle sou jy sê is onnodig en kan vervang word deur iets wat nie so baie brandstof gebruik nie of kan heeltemal uitgeskakel word? Dui aan waardeur dit vervang kan word.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(b) Baie mense in Suid-Afrika het egter nog nie toegang tot elektrisiteit nie en gebruik brandhout, paraffien of gas as brandstowwe om kos te kook en huise warm te hou. Die brandstowwe (veral hout) word skaarser en mense moet ver loop om genoeg brandhout bymekaar te kry. Dit is dus uiters noodsaaklik dat ook hierdie brandstowwe doeltreffend gebruik word ten einde besparing teweeg te bring.

Baie van hierdie mense maak gebruik van ‘n oop vuurmaakplek en dan word baie van die hitte-energie na die lug rondom oorgedra. Mense gebruik ook ‘n gasstofie verkeerd en soms word daar baie energie vermors.

GROEPWERK

Elke groep kies ‘n kooktoestel wat deur die meerderheid Suid-Afrikaners in veral plattelandse gebiede gebruik word, bv. oop vuur; gasstofie, ens. Hierdie toestel moet prakties voorgestel word deur middel van ‘n model en daarna moet ‘n kort verslaggie daaroor geskryf word. In die verslag moet die volgende vrae beantwoord word.

  • Watter brandstof word gebruik?
  • Is dit maklik bekombaar vir die mense?
  • Watter kleur pot word aanbeveel? Hoekom?
  • Watter voorsorg moet getref word sodat daar nie te veel hitte-energie verby die pot beweeg en in die lug verlore gaan nie?
  • Wat is die koste van die brandstof?

Leerkragassessering

Kriteria 1 2 3 4
Opdrag: Korrek uitgevoer; volledig; saaklik; betyds ingehandig
Model: Effektief; brandstof aangedui; kreatiewe voorstelling
Verslag: Alle vrae aangespreek; verslagdoening netjies; goeie taalgebruik
Samewerking in groep: Effektief; oplos van onderlinge geskille; alle lede betrokke
OORHEERSENDE KODE

Assessering

Leeruitkomste 3: Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon .

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder die volhoubare gebruik van die aarde se hulpbronne verstaan: ontleed inligting oor volhoubare en nie-volhoubare gebruik van hulpbronne.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 16, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11078/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask