<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 6

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 3

Om dialoog met ‘n maat te ontwikkel

DRAMA

Aktiwiteit 1:

Om dialoog met ‘n maat te ontwikkel

[lu 3.4]

DIALOOG

Dialoog : tweespraak, samespraak tussen twee of meer persone

Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal

Oefening 1

Laat die leerders die volgende woorde voorstel en dan verbaal daarop reageer:

lente oggend son berge bries
 • Neem kennis dat die stem spontaan sal opgaan.
 • Wat ook al verbind is met die opwaartse vloei van die lewe, van energie en verwondering, geesdrif of vervoering sal die stem laat opgaan.
 • Laat die leerders ander woorde en frases ondersoek wat die stem sal laat opgaan.
 • Laat die leerders die volgende woorde voorstel en dan verbaal daarop reageer:
begraafplaas grafte gemors stilte dood
 • Wat ook al gebonde is aan die afname van energie, met ongevoeligheid en ontnugtering, sal laer gaan op die klankskaal.
 • Laat die leerders ander woorde en frases wat hulle stemme donker sal kleur, ondersoek.
 • Omstandighede in die lewe verander die voorkoms van dieselfde frase wat die klem na enige woord verskuif en dus ‘n nuwe kleur aan die frase gee.

Oefening 2

 • Bied aan die leerders ‘n paar frases en laat hulle die frases op verskillende maniere interpreteer.

Voorbeeld

“vanaand gaan ons wonderlike sang hoor”

 • Wanneer ons gelei word deur die betekenis van hierdie frase, sal ons die klem op sang plaas.
 • Stel jou voor dat hierdie frase gesê word deur ‘n entoesiastiese persoon wie se kamer vol prente van die sanger hang.
 • Stel jou voor dat hierdie persoon oorloop van bewondering vir sy sangheld.
 • Stel jou voor hoe hierdie entoesias bogenoemde frase sal sê – die klem sal dan op wonderlik val.
 • Stel jou voor dat hierdie frase deur ‘n bejaarde professor gesê word – vir hom is sang ‘n ernstige en fyn kuns wat die kultuur en kennis van die kunste versinnebeeld.
 • Die professor praat met minagting oor baie bekende sangers.
 • Die professor sal die frase op ‘n ander manier sê as die entoesias – die klem sal val op sang .
 • Stel jou voor dat die frase gesê word deur ‘n persoon wat al jare probeer om konserte van hierdie sanger by te woon – die klem sal val op vanaand.

Dialoog

  • Die dramaturg moet sy materiaal dramatiseer.
 • Dit moet tot aksie en gesprek getransformeer word.

Oefening 3

 • Laat die leerders ‘n kort toneel skryf – een folio – oor ‘n gesprek tussen twee mense.
 • Hulle kan self die karakters kies.
 • Groepeer die leerders in pare.
 • Laat die leerders die dialoog lees en dan daarop reageer.
 • Laat die leerders besluit watter dialoog die beste is.
 • Neem die ‘wen-dialoog’ en laat die leerders dit op verkillende maniere interpreteer – verskillende emosies, stemmings, ens.

Aktiwiteit 2:

Om ‘n lei- en volgmimieksituasie aan te neem

[lu 3.4]

MIMIEK

 • Mimiek is die tegniek om ‘n idee of stemming of karakter uit te beeld deur slegs gebare en liggaamsbeweging te gebuik sonder enige dialoog .
 • Dit hang af van die akteur se vaardigheid hoe hy sy karakter en die omgewing skep deur die fisiese bewegings van sy hele liggaam.

Oefening 4

 • Groepeer die klas op in pare.
 • Laat die leerders na mekaar kyk.
 • Een leerder moet volg, die ander een moet lei.
 • Gee verbale opdragte en laat die leerders die instruksies volg terwyl hulle na mekaar kyk, bv. “lig jou regterbeen”, “vang ‘n bal”, “water val op jou kop”, “maak jou gesig skoon”, ens.
 • Beplan die instruksies voor die tyd.

Oefening 5

 • Gee die leerders vyf minute om ‘n kort lei- en volg- mimieksituasie voor te berei.
 • Maak seker dat hulle begrip toon vir die bewegings wat hulle moet uitvoer.
 • Maak seker dat hulle gebruik maak van die volle omvang van die bewegings wat hulle kan uitvoer.
 • Maak seker dat die storie wat hulle uitbeeld, duidelik is.
 • Laat hulle die mimiek voor die res van die klas doen.
 • Laat die leerders hulle gunsteling mimiekpoging uit die klas kies.
 • Laat al die leerders die ‘wen-mimiek’ doen met die ‘wen-paar’ as die leiers en die res van die klas wat volg.

Wenke:

 • Dit is belangrik om ‘n klasstruktuur en -beheer tot stand te bring, veral as die klas groot is.
 • Probeer om ‘n balans te handhaaf tussen gee en neem, konsentrasie en ontspanning, vryheid en beperking.
 • Stel duidelike doelwitte en reëls voor.
 • Wees entoesiasties, besorgd en aanmoedigend.
 • Moet nie te veel praat nie.
 • Lei die leerders om te ontdek en wag vir die oomblik wanneer dit gebeur.
 • Reageer op die idees en gevoelens van die klas.
 • Moedig kreatiwiteit aan.
 • Jou opdragte moet kort en duidelik wees.
 • Wees goed voorbereid en aanpasbaar.
 • Beweeg heeltyd tussen die leerders en kyk of hulle die opdragte verstaan en of hulle aanmoediging nodig het.
 • Laat die klas altyd op ‘n positiewe noot eindig.
 • Ondersteun die goeie en probeer foute ignoreer – terugvoering moet konstruktief wees – nie destruktief nie.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKING Die leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENt.o.v. 3.1 – 3.6 hieronder, die volgende toon:
 • samewerking met ander lede van ‘n groep gedurende kunsaktiwiteite;
 • die vermoë om eie bydraes binne groepverband te lewer;
 • aanvaarding van medeleerders;
DRAMA (3.3, 3.4)
 • gegewe stukkies dialoog saam met ‘n maat uitbrei en ontwikkel en die vermoë toon om op ‘n maat se idees te “voed” en daarop te reageer;

Questions & Answers

Describe frontal lobe syndrome
Bridget Reply
Frontal lobe syndrome is an impairment of the frontal lobe that occurs due to disease or head trauma. 
Zafar
what does the bell curve represent in intelligence testing?
Sounny Reply
average
Angela
I'M A VERY CURIOUS PERSON WHO LOVES TO LEARN ABOUT DIFFERENT TYPES
Sheri Reply
I AM A PERSON WHO IS NOT CHOOSING TO LET MY MENTAL HEALTH AFFECT ME AND I AM AN
Sheri
different types means.?😂😂
rilek
Indeed....different types means what exactly and how does these different types transpire into our lives? there are many different ways of allowing ourselves to accommodate and continiously play out the fact we have mental illnesses!!!
Elizabeth
social learning theory
CONFERENCE Reply
how we know the people are telling lie
Vasu
human brain
SERAJ
if you want to learn how to detect the lie you have to observe their behaviour...
Aayan
that's common things..
MOHD
anything specially, tht we can say either person is telling yes or no..?
MOHD
Yes
rochell
I believe there are many factors that play into being a human lie detector.
Tasha
all of which is governed by the human brain.
Tasha
There's no accurate method of telling someone is lying unless we know the truth ourselves. Some people, especially people with manipulative tendencies, will make a lie as believable as possible. Behaviors could tell the person is hiding something or may be feeling uncomfortable while being observed.
agii
Ex. Talking too fast while explaining a story might indicate that the person is indeed hiding something. Other than that, people, usually with histrionic personality disorder, also tend to exaggerate stories.
agii
DORFRLYN It's not easier to feel lied at first moment of talking to someone you know or you don't know. The person will be guilty of what they tell in the first sentence.They first find a way to hide the the truth. By so doing, the movement, and the head knock, this symbloyz the shift of origin
dorfrlyn
for one to tell lies, should first read the mind of the listener.
dorfrlyn
I agree with you Agil.Usually a person talks too fast,is hiding something true. But also talking too slow will mean creation of new story rather than the truth.
dorfrlyn
some people have the habit of speaking too fast, so in that case how can we identify whether the person is lying or not?
Labdhee
pay attention on facial expressions
El
When people talk too fast to the point that it's incomprehensible, it could mean that that person is trying to have you move one from one topic to another to prevent you from asking questions.
agii
observe micro expressions
Zafar
thanks to all for giving ans😃
Vasu
Any recommendations for apps related to positive psychology?
Andrew Reply
intresting I mean
Asfand
Sometimes if you type "positive psychology " in your play store, you'll get some good ones
Tahmetrea
I use Awakenings by Iyanla Vanzant... She have a positive outlook on life. She's awesome!
Tahmetrea
Thank you, I will check that out.
Andrew
CBT types?
Rachael
psychology FACTS
katy
ITS SUPER EASY TO USE ... and divides the kind of positive psychology your looking for into groups! check it out.
katy
mental association books?
Maya
CBT works, and I am also looking for a psych book to read... I like psychology facts
Andrew
anyone know about any bipolar advocate groups or support type groups where a person can talk n vent while remaining anonymous?
tonya
HI I'M SHERI AND IN ANSWER TO THE QUESTION ABOUT THE BIPOLAR SUPPORT GROUPS I LIVE IN SACRAMENTO CALIFORNIA AND I DO KNOW THAT THERE ARE MANY DIFFERENT GROUPS 1) WELLNESS RECOVERY PROGRAMS AND I KNOW OF 2 LOCATIONS ONE ON MARCONI IN NORTH SACRAMENTO AND ON BOWLING OFF FLORIN IN SOUTH SACRAMENTO
Sheri
what's the most common cause of suicide in adolescents
Aisha Reply
depression
Irfan
yes. it's depression.
Paul
Especially when adolescents go through identity issues. Not knowing if this boy wants to be a girl or vice or versa. Social awkwardness, depression and cruelty of other adolescents in my opinion, brings a lot of suicidal tendencies into the minds of them.
Tahmetrea
reasons that lead to depression caused by many reasons like rape, abusive parents or guardians, bullying and more causes for a person to suicide
Diana
not accepting the fact or situation or the reality. the adolescents can't face rejections, as soon as they are rejected , they commit suicide.
Labdhee
social pressures have a huge impact on this. I find that young people are more likely to take their own life because they feel they are not able to fit in to a particular group of society and feel they are criticised by others. environment and nature/nurture. identity is a huge factor.
Jody
I think a major problem is when someone feels they can't handle the situation or think it's out of the control even though there are a lot of ways to solve it, one of them being at least trying to tell someone, visit a psychologist. They might stop feeling alone/misunderstood by everyone else.
Thuy
well, I've a problem. I feel very conscious when I'm in a crowd. when I'm partying with friends, I feels like everyone is looking at me. when I look at them, each one of them have their eyes on me. I don't know how I should deal with this? can someone help me with that ?
puneet
Hey Puneet! I think it's the matter of time and getting comfortable in that kind of situation after you try to get out of your comfort zone and slowly get used to it. I used to have that problem too but then I acted to not give a 💩 and tried my best to pretend I didn't care at all. And it worked!
Thuy
*Fake it till you make it* in this case worked for me the best. Maybe you could try to start talking to one of the more open/friendly people in that group so you don't get that self-conscious. I'm sure they don't think they will judge you at all! Just do it!
Thuy
Bullying that leads to anxiety, shame and depression, sadly.
Rachael
Where do I go to find research or tips for integrating sex and mental heath?
Felicia Reply
integrating a sexual routine and a mental illness that has kept o e from intimacy for a prolonged time? can u be a Lil more specific
lindsay
I have experience with both
lindsay
y only these two.?
MOHD
yes
Abu
y only these two sex and mental
MOHD
knowledge some practice practical
Abu
so ur mentally in balanced with sex..cause you find a good satisfy partner.....
MOHD
u can explain
Abu
u can't find good sex partner....
MOHD
no
Abu
I m not understand your consepet
Abu
depends on your Lonely no family no friends
MOHD
ok
Abu
chill,u time to Understand these concepts..
MOHD
ok
Abu
u can explain in urdu
Abu
hi
Wendy
hi
Abu
please can you help me identify and explain atleast seven(7) reflexes of the new born.
Wendy
yes of course
Abu
kk, then i need your help please.
Wendy
what's going on?
Mohammad
@lindsay I want to show how sexuality and mental health correlate. How one affects the other.
Felicia
I can help on these subjects
Abiral
@Abiral what information do you have?
Felicia
Hello
Irfan
Spending quiet time alone, with nature can improve mental health. Offer your opinions?
tsav Reply
mmmm but me i cn not spend time alone
Gift
Different strokes for different folks 🤷🏽‍♂️
tsav
what do u mean
Gift
Some people prefer a quiet life to a busy, bright city life. Some lead very stressful lives. Those people often don't pay attention to how they feel apart from the obvious fact that they're tired and stressed
tsav
nature can be clarifying and soothing because it can be a mixture of just natural beauty and why else are nature sounds an option for white noise
Twisted
You're absolutely right
tsav
what is with human being brain that we don't know?
imran Reply
I guess there are lots of things we don't know, but perhaps your referring to that thing called Consciousness
GoldenWizard
Anything that happens, question it!
tsav
in addition we may ask the doctor's
Gift
the science of many feelings and emotions can be hard to describe. our brains light up at some things but we can't always understand why
Twisted
But yet we must persist
tsav
Using relevant examples discuss challenges encounter by the beginning teachers during the learning and teaching process
LEILA Reply
how do I know when someone is using psychology on me?
Danielle Reply
If yes, it would always bring a solution.
Professor
Psychology cannot be used *on* something. You can use your *knowledge* of psychology to help tackle a situation. But I think I know what you're asking: pay attention to someone when you're talking, if they are looking at you up and down, they're analysing you
tsav
reasons for studying psychology in schools
ibraa Reply
PERSONALLY I'M A PERSON WHO LOVES TO LEARN READ AND WRITE AND RESEARCH ON DIFFERENT TYPES OF THINGS THAT HAVE TO DO WITH MY OWN EXPERIENCES WITH ADDICTION BORN WITH ORGANIC BRAIN DISEASE AND DAMAGE ENDURED EVERY FORM OF ABUSE THERE IS DOMESTIC VIOLENCE PTSD EDD (EMOTIONALLY DEVELOPMENTALLY DELAYED)
Sheri
I'M MILDLY MENTALLY CHALLENGED CAME OUT OF SEVERELY DYSFUNCTIONAL HOME MARRIAGE AND RELATIONSHIPS
Sheri
In my opinion, psyche meaning soul, makes me believe time should be taken to contemplate the history and root of the word. I believe psychology IS the study of the soul. The soul envelops human beings, carrying the body and the brain with it. In a sense, the Soul, is what we observe in people.
Kurt Reply
On point!
tsav
what type of this person who shake hand loosely
Afaq Reply
how we know a selfish person
Afaq
how we know a selfish person
Afaq
Insecure. Socially anxious or awkward, without self-confidence to interact as themselves, may seem arrogant, self-absorbed, rude or disinterested..... Narcissistic personality disorder?
Emma
lack of confidence and not having trust
Mehwish
how many types of intelligence
Ranjita
I couldn't understand the psychology
Yasir
which theory is given by wax wertheimer
Tripti Reply
the Gestalt theory
chindu
what did she say ?
Mehdi
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11006/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask