<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Vermenigvuldig - 2×, 4×, 5× en 10× tot 10de veelvoud; (tafels)

Deel - ÷2, ÷4, ÷5 en ÷10 tot die 10de veelvoud. (tafels)

Integreer die ontwerp van die hoedjie (p. 16) en die geskenkpapier (bl. 24) met Tegnologie. Dit kan ook met die hele klas gelyktydig gedoen word.

Met die talle berekeninge met geld en ander hoeveelhede wat die leerders moet doen, behoort hulle bewus te wees van die feit dat Wiskunde ons daagliks omring.

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: muntstukke [lu 1.1, lu 1.6, lu 1.8, lu 1.9, lu 2.2]

 • Bonnie en Tommie spaar nou geld om vir mekaar geskenke te koop.
 • Maak seker dat julle weet hoe al die muntstukke lyk. Kleur dit liggies in.

 • Tel al die 5c - stukke bymekaar:
 • Teken die 5c - stukke wat gelyk is aan elke bedrag:
 • Tel in veelvoude van 5 aan en terug:

5 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 50

50 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 5

 • Soek die patroon en voltooi die tabel:
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
vywe 2 4
 • Kyk wat gebeur as ons die tabel omruil:
 • Flinkdink!

Bonnie en Tommie sê:

Dit is maklik om met 1c -, 2c -, 5c - en 10c - stukke te werk.

 • Wat is die bedrag in die beursie?
 • Skryf die munte wat in hul beursies is se waardes in: (1c, 2c, 5c en 10c)
 • Besluit nou self hoeveel en watter munte in hul beursies is en teken dit.
16c __________________________________________________________
47c __________________________________________________________
4c __________________________________________________________
63c __________________________________________________________
39c __________________________________________________________
28c __________________________________________________________
 • Bonnie en Tommie hou van tabelle.
 • Hierdie tabel van gelyke waardes help vir hulle om te bereken hoeveel en watter munte hulle moet kry as hulle kleingeld by die bank gaan haal.
R1 = 100c
50c 50c
20c 20c 20c 20c 20c
10c 10c 10c 10c 10c 10c 10c 10c 10c 10c
5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c
 • Voltooi die tabelle:
R1 - stukke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
50c - stukke 2 4
R1 - stukke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10c - stukke 10 20 30
 • Bonnie het 10 10c - stukke in haar beursie. Sy gaan ruil dit om by Tommie vir 1 muntstuk. Watter muntstuk het sy by hom gekry?

Sy het 'n _____ - stuk gekry.

 • Tommie het 'n R2 - stuk en gaan ruil dit om by Mamma vir 50c - stukke. Hoeveel muntstukke het hy gekry?

Hy het _____ 50c - stukke gekry.

 • Bonnie gaan bank toe met 200 1c - stukke. Sy kom terug met 2 muntstukke. Wat het die bank vir haar gegee?

Sy het 2 ____ - stukke gekry.

Wie weet?

R1 = _____c R2 = _____c R3 = _____c

R4 = _____c R5 = _____c R10 = _____c

 • Gebruik enige metode om die bewerkings te doen, maar wys hoe jy dit doen. Los die R - en c - tekens uit wanneer jy die bewerkings doen.
 • Onthou net om dit weer by die antwoord in te skryf.
R45 + R23 = __________ R60 + R28 = __________
R28 + R52 = __________ R39 + R16 + R20 = __________
48c - 15c = __________ 96c - 50c = __________
80c - 27c = __________ 94c - 30c - 16c = __________

50c + 50c + 50c + 50c + 50c + 50c + 50c = __________

 • Los die probleme op jou eie manier op.
 • Skryf die getalsinne neer.

1. Bonnie het 3 sjokolades gekoop. Elkeen het 31c gekos. Hoeveel het sy daarvoor betaal?

Sy het_________________________________.

Hoeveel kleingeld het sy gekry as sy met 'n R1-stuk betaal het?

Sy het__________________________________.

2. Tommie het 5 sakkies albasters gekoop. Elke sakkie het R2,10 gekos. Hoeveel het hy vir alles saam betaal?

Hy het__________________________________.

Hy het R12 gegee. Hoeveel kleingeld het hy gekry?

Hy het__________________________________.

3. Bonnie wil graag vir haar 'n pen koop. Die pen kos R13 en sy het net R10,80 in haar beursie. Hoeveel het sy te min?

Sy het__________________________________.

4. Tommie koop elke dag vir hom 'n roomys wat R2 kos. Hy het nog R14 in sy beursie. Vir hoeveel dae kan hy nog elke dag 'n roomys koop?

Hy kan_________________________________.

5. Mamma het vir Tommie en Bonnie R65 gegee wat hulle gelykop tussen hulle moes verdeel. Hoeveel het elkeen gekry?

Elkeen het________________________________.

6. Hoeveel c in:

R1,67 = ______c R2,99 = ______c R3,06 = ______c

R1,20 + R1,15 = ______c R0,55 + R4,10 = ______c

7. Maak elke bedrag R1,50 meer:

R20,20_______________ R29, 49__________________

 • Bereken die kostes van dìt wat ons koop.
 • Bereken die kleingeld:
Koop vir: Betaal met: Kleingeld:
35c 50c ____________________
79c 90c ____________________
R75 R100 ____________________
 • Mamma het gesê dat Bonnie en Tommie elkeen 4 maats na hul

partytjie kan nooi.

1. Hoeveel kinders sal hulle dan altesaam wees?

Hulle sal ______ kinders wees. (Maak seker dat jou antwoord reg is.)

2. Bereken hoeveel van alles gekoop moet word en wat dit sal kos.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder aan en terug tel in:

1.1.1 die intervalle aangedui vir graad 2 met toenemende getalomvang;

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder geldprobleme oplos wat totale en kleingeld in rand en sent behels, insluitend herleiding tussen rand en sent;

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan gebruik om probleme wat die volgende behels;

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse tot minstens 1 000 kopieer en uitbrei.

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 3. OpenStax CNX. Oct 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11129/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask