<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 8

Persoonlike ontwikkeling: selfbeeld

Module 3

Mense verskil

Ek en jy...

Mense verskil almal. Dankie tog! Anders sou dit maar 'n vervelige wêreld gewees het. Dink aan jou familie en maats. Daar is dinge wat julle in gemeen het en dinge waaroor julle verskil. Jy mag dalk die ernstige tipe wees wat jou vreeslik gou verknies oor dinge. Jou beste maat is 'n vrolike persoon wat eers bekommerd raak as die moeilikheid op hom of haar is. Mense vra soms: "Nou hoe pas daardie twee bymekaar?" Sal twee senubolle mekaar nie gedaan maak nie? Sal twee narre nie altyd in die moeilikheid wees nie?

Oor die algemeen hou mense meer van 'n positiewe mens as van 'n egatiewe mens. Kyk, as jy swaarmoedig voel, moet iemand jou nie nog verder kom afsleep in die groot swart gat nie! Dan het jy dalk juis iemand nodig wat jou hand vashou of jou laat lag met sy of haar lawwigheid.

Beantwoord die volgende vrae (eerlik, hoor jy!) Merk net die Ja- of die Nee- blokkie.

1. As ek 'n piekniek reël, dan sal dit reën. Ja Nee
2. As die foon lui, dan verwag ek slegte nuus. Ja Nee
3. Daar word span gekies. Ek sal seker die laaste een wees om gekies te word. Ja Nee
4. Waarom sal ek leer? Ek sal tog nie 'n werk kry nie. Ja Nee
5. Die Suid-Afrikaanse ekonomie sal nooit weer verbeter nie. Ja Nee
6. Ek verwag om goed te doen in my werk. Ja Nee
7. Mense hou van my. Ja Nee
8. Daar is baie dinge waarin ek goed is. Ja Nee
9. Vir elke probleem is daar 'n plan. Ja Nee
10. Dinge is nie so sleg soos mense dink nie. Ja Nee

Sleutel:

Indien jy JA geantwoord het op elkeen van die eerste vyf vrae, is dit moontlik dat jy dalk die negatiewe kant van dinge gou ervaar.

Indien jy JA geantwoord het op elkeen van die laaste vyf vrae (6 tot 10), is jy geneig tot positiewe denke.

Kyk waar die meeste van jou JA antwoorde lê. Dit sal vir jou 'n idee gee van hoe positief of negatief jy dinge ervaar.

Onthou - hierdie is slegs 'n aanduiding en nie 'n gesofistikeerde toets nie. Dit is slegs om jou 'n aanduiding te gee van jou geneigdheid.

[LU 3.1, 3.2]

Op jou eie

Nadat julle in die groep die positiewe en negatiewe karaktertrekke neergeskryf het en wanneer julle seker is dat julle al die woorde begryp (vra die leerkrag of raadpleeg 'n verklarende woordeboek), is dit tyd vir elkeen om bietjie selfondersoek te doen. Watter van daardie eienskappe speel 'n groot rol in jou persoonlikheid?

Wat om te doen

Gebruik die volgende aanduidings om jouself 'n bietjie van nader te bekyk. Wees gerus eerlik; ek glo dat jy toegelaat sal word om dit privaat te hou. Skryf slegs die syfer langs die karaktertrek neer.

3 = dis presies nes ek is

2 = dis so bietjie soos ek

1 = dis nie eintlik soos ek is nie

0 = dis nooit ek nie

A. Lys van karaktertrekke

eerlik bedagsaam
lojaal vriendelik
opreg fluks/hardwerkend
mededeelsaam nederig
sin vir humor selfvertroue

B. Lys van karaktertrekke

skelm geneig om te jok
skinderbek nors
jaloers grootkop
geïrriteerd swartgallig
bang selfsugtig

Julle sal seker sien dat van die B-lys nie net negatief is nie, bv. bang. Om bang te wees, is nie noodwendig sleg nie, maar om vir alles bang te wees, laat 'n mens swaarkry. Waar val jou hoogste tellings? Is jy oorwegend positief of negatief van geaardheid? Daar kom kans om ander eienskappe neer te skryf wat nie in een van die twee lyste voorkom nie.

[LU 3.2]

Hier is ek!

Ontwerp jou eie etiket.

  • Wees baie kreatief.
  • Gebruik vorms, kleur, foto's, woorde, ens. om jou eie, unieke etiket te skep. Onthou, daar is niemand wat 100% nes jy is nie. Druk gerus jou duim in 'n kleurstof en maak jou vingerafdruk deel van jou etiket.
  • Wenk: jy kan dit rofweg uitwerk op 'n los vel papier sodat jy nie later voel jy kon beter gedoen het nie, en nou sit jy met 'n flop in jou notas!

Voltooi:

Volgens hierdie etiket is ek ______________________________________

[LU 3.2]

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy of haar wêreld te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
  • faktore wat selfbeeldvorming en selfmotivering beïnvloed, ontleed en bespreek;
3.2 besin oor gepaste gedrag in verskillende soorte interpersoonlike verhoudings.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11047/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask