<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Deesdae word klei en sand meestal in ‘n droogoond gevuur nadat keramiek voorwerpe soos breekware (borde, koppies, pierings) daarvan gemaak is. Keramiekvoorwerpe word nie net vir voedselvoorbereiding gebruik nie, maar ook in die boukuns.

Klei is ‘n voorbeeld van ‘n natuurlike stof, dit wil sê ‘n grondstof wat deur die natuur voorsien word, en het ‘n minerale oorsprong. Natuurlike stowwe kan ook ‘n plantaardige oorsprong, byvoorbeeld katoen, en ‘n dierlike oorsprong, byvoorbeeld wol of sy, hê.

Wanneer klei in die son gebak word om droog te word, staan dit as erdewerk bekend. Lank gelede het die mense wat in warm lande gewoon het, die potte in die son laat bak. In kouer lande is die erdewerk in ‘n houtvuur gebak.

OPDRAG 7:

Besoek ‘n steenmakery of ‘n pottebakkery in julle omgewing. Beskryf dan met behulp van ‘n vloeidiagram die proses wat die klei deurgaan vanaf die natuurlike stof tot sy uiteindelik verwerkte vorm.

LU/AS 1.13

Let Wel

Skryf elke nuwe aktiwiteit van die proses in ‘n aparte blok en sorg dat die aktiwiteite so in ‘n logiese volgorde gerangskik is. Raadpleeg ‘n geskikte naslaanbron, indien ‘n besoek aan ‘n steenmakery of pottebakkery onmoontlik is.

Het jy geweet?

Pottebakkery is ‘n tradisionele aktiwiteit van die inheemse volkere van Afrika.

OPDRAG 8:

Raadpleeg enige naslaanbron en skryf ‘n paragraaf oor enige interessanthede omtrent hierdie tradisie, bv. watter rol hierdie tradisie in hul ekonomiese en kulturele lewe gespeel het en watter rol dit vandag nog speel.

LU/AS 3.1

OPDRAG 9:

Wat is ander se opinie oor jou houer? Vra ten minste vyf mense om hul eerlike opinie van jou houer te gee. Die mense mag nie jou klasmaats wees nie en drie mense moet volwassenes wees. Hulle kan hul kommentaar hier onder invul.

LU/AS 1.10

Wat dink jy van bogenoemde persone se kommentaar? Hoe laat dit jou voel?

OPDRAG 10:

Stal julle houers in die skool se voorportaal uit. Skryf jou naam, van en klasseksie duidelik in drukskrif op ‘n kaartjie en plaas dit by jou houer. Dalk bestel die skoolhoof ‘n juweelkissie vir sy vrou by jou!

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen :
Ondersoek:
1.2 vind uit oor bestaande produkte wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is, en identifiseer en vergelyk die ontwerpaspekte daarvan (bv. vir wie dit is, waarvoor dit is, hoe dit lyk; waarvan dit gemaak is, hoe dit werk, of dit die omgewing sal affekteer);
1.3 voer, waar gepas, ‘n wetenskaplike ondersoek uit oor begrippe wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is deur wetenskapprosesvaardighede te gebruik;
Ontwerp:
1.4 skryf of kommunikeer ‘n ontwerpopdrag vir die ontwikkeling van ‘n produk met betrekking tot ‘n gegewe probleem, behoefte of geleentheid en stel die tegnologiese doel van die oplossing duidelik;
1.5 stel minstens twee alternatiewe oplossings vir die probleem, behoefte of geleentheid voor wat duidelik met die ontwerpopdrag en met gegewe spesifikasies en besprekings (bv. mense, doel, veiligheid, omgewingsimpak, voorkoms) skakel, en teken dit aan;
Maak:
1.7 ontwikkel planne met besonderhede oor die stappe om dinge te maak, insluitend tekeninge of sketse wat help om die planne duidelik te stel;
1.8 kies en gebruik gepaste gereedskap en materiaal om produkte te maak deur die gekose materiaal af te meet, uit te merk, te sny of te skei, te vorm of te vervorm, aan mekaar te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;
1.9 werk doeltreffend en veilig;
Evalueer:
1.10 evalueer die produk volgens die ontwerpopdrag en gegewe spesifikasies en besprekings (bv. mense, doel, omgewingsimpak, veiligheid, voorkoms), en stel verbeteringe en wysigings voor, indien nodig;
1.11 evalueer die aksieplan wat gevolg is en stel verbeteringe en wysigings voor, indien nodig;
Kommunikeer:
1.12 maak gepaste sketse (bv. tweedimensionele sketse van idees met byskrifte, uitgebreide tekeninge van finale oplossing en tekeninge met afmetings) om verskillende inligting gepas en doeltreffend te kommunikeer.

Memorandum

Opdrag 6

  • ‘n houtbord
  • ‘n koekroller
  • ‘n klein mes
  • koekmeel

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11004/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask