<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Die ryplanke word uit Amerika bestel en deur agente in Suid-Afrika verkoop. Daar is ’n verskeidenheid make van dié rygoed.

Van die make wat daar is, is die SL-1, die JD BUG en die Avalanche. Ryplanke kan enigiets van R400 tot meer as R1000 kos.

Een van die aantrekkingskragte van die gewilde tweewiel-ryding is dat dit heeltemal opvoubaar is. “In Engeland ry mense met hulle ryplanke na die stasie, vou dit eenvoudig toe en ry dan trein tot by die volgende stasie. Daar vou hulle weer die ryplank oop en ry verder werk toe!” het Len verduidelik.

In hierdie opsig is ryplanke ’n veilige en handige (en goedkoper) vervoermiddel.

Nog ’n lokaaspunt van dié klanklose bromponie sonder enjin is dat meisies nie agteroor hoef te sit nie. “Meisies kan ook ry. Dis gewoonlik die seuns wat altyd so vinnig soos die hel wil ry,” het Len gesê.

Seuns wat van spoed hou, kan ’n “redelike” spoed teen ’n afdraand kry.

“Die ryplanke verkoop soos soetkoek. Daar is seker meer as 5 000 ryplanke die afgelope seisoen in Suid-Afrika verkoop sedert die gier hier posgevat het. Dis die ideale Kersgeskenk,” volgens Len.

( Aangepas uit die Bylae tot Die Burger)

1. Beantwoord die volgende vrae oor die gegewe leesstuk streng volgens die opdragte.

  • BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE ELK IN EEN GOEIE VOLSIN:

1.1 Noem twee redes waarom mense ’n ryplank aanskaf. (3)

1.2 Waarom is ’n ryplank ’n geskikte vervoermiddel vir werkers in ’n stad? (3)

  • DIS NOU NIE MEER NODIG OM VOLSINNE TE SKRYF NIE.

1.3 Wat beteken dit om te “ploeter” (die woord staan in die opskrif)? (2)

1.4 Wanneer kan ons sê iets is ’n “in-ding” (par. 1)? (2)

1.5 Sê in jou eie woorde wat dit beteken as iemand “rits”. (2)

1.6 Waarom is die eerste deel van par. 2 donker gedruk met so baie uitroeptekens? (2)

1.7 Haal VIER opeenvolgende woorde uit die leesstuk aan wat ’n ryplank beskryf. (2)

1.8 Waarom plaas die skrywer die woord “redelike” in die tweedelaaste paragraaf in aanhalingstekens? (2)

1.9 Verduidelik wat “kommissie” (par. 2) is. (1)

1.10 Sê wat ’n “agent” doen (par. 7) (1)

[ 20 ]

LU 5.2.2

AKTIWITEIT 6

Opsomming

  • LEES WEER DIE LEESSTUK EN MAAK ‘N LYS VAN AL DIE VOORDELE VAN RYPLANKE WAT IN DIE STUK GENOEM WORD. SKRYF ELKE VOORDEEL IN ‘N APARTE REËL. DIT IS NIE NODIG OM VOLSINNE TE MAAK NIE.
LU 3.4

Assessering

LU 3 LEES EN KYK
Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer
Dit word bewys as die leerder:
3.4 hoofgedagtes identifiseer en ’n opsomming maak;
3.5 verduidelik hoe die hoofkenmerke en struktuur van verskillende tekssoorte tot die funksie daarvan bydra;
3.6 begrip van ’n teks en die doel daarvan toon deur die intrige tema., hoofkarakter ens. te bespreek.
LU 4 SKRYF
Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ’n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit word bewys as die leerder:
4.1 verskeidenheid verbeeldingstekste skryf;
4.2 ’n verskeidenheid feitelike skriftelike tekste vir verskeie doeleindes lewer;
4.4 die skryfproses saam met ander en individueel gebruik om tekste te skep.
LU 5 DINK EN REDENEER
Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.
Dit word bewys as die leerder:
5.2 gebruik taal om te ondersoek:5.2.2 taal gebruik om te ondersoek en opsies te oorweeg.
LU 6 Taalstruktuur en –gebruik
Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit word bewys as die leerder:
6.1 werk met woorde:6.1.2 basiese spelreëls gebruik om woorde te spel;
6.1.5 ’n woordeboek gebruik om woordeskat na te vors;
6.1.9 antonieme en sinonieme gepas binne konteks vind en gebruik;
6.2 werk met sinne: 6.2.7 die aktief en passief verstaan en gebruik;
6.2.10 leestekens doeltreffend gebruik;
6.4 ’n bewustheid van en gebruik van styl ontwikkel.

Questions & Answers

then what's the meaning of Demand
Sammy Reply
boss wetin you dey do for here Sammie rose
adedokun
what is probability
mohamed Reply
state the law of demand
onu Reply
law of demand states that the higher the price the lower the quantity demanded and vice versa in propotiona to varieties of commodity
oloja
proportion of*
oloja
The law states that all other things being equal at higher price less commodity demanded and at lower price more commodity demanded
Eliah
thanks
onu
it states that the higher the price,the lower the quantity demanded and the lower price,the higher quantity demanded
Akale
what is scarcity
Wireko Reply
what are some the problems of scarcity
Wireko
The economic problem of sacrtiy only be solved if there is an economic efficiency
Shoaib
inflation
Suleman
EARN $5-$20 daily. Is real and is paying well. ABSOLUTELY FREE 👇👇👇 ***clixsense.com/?14256333
Okwori
Scarcity is an economic good that is limited in supply.
tomi
inflation
Spark
Rise in gernal price level from previous year
Shoaib
it is the limited supply of resources
Abdul
Scarcity is the limitedness in supply in relation to the commodity under consideration
Ayiku
who is the father of economics
Acquah Reply
Adam Smith...
Chris
adam smith father of modern economics alfred Marshall father of micro economics john Maynard Keynes father of macro economics
vinay
Adam smith
Esther
Adam smith is the father of classical economics.
yusuf
david recardo
Tariku
Admin smith
Shoaib
The economic field existed because of the limited resources and unlimited human wants. why is it so?
Eliud Reply
state the law of diminish return
Abobarin
the law of diminishing returns states that every additional increase in the variable factor of production, keeping other factors fixed, will eventually reach a point were returns will diminish with every successive unit of factor added.
Hamna
who is the father of Ethiopian Economics?
Tariku
the system of economics
molos Reply
what is economics system
molos
is an arrangement for managing the relatively scarce resources in a particular place and at a particular time
Samuel
but also allocate resources equally ?
Furkan
economic is the study of what
Abba
Economics is a science which studies humam behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternate uses
Samuel
what is the law of equilibrium.
Henry Reply
The law of equilibrium states that when the demand of a commodity is equal to the supply
Stanley
what is demand curve
Gift
demand carve is a graphical representation of the relationship between the price of the or the service and the quantity demanded for a given period of time
Adamsvictor
Is the graphical representation of demand schedule. Also it has negative slope
Abubakary
The law of equilibrium is state that the quantity demand are equal to quantity supply.
Abubakary
sometimes demand exceeds supply or vice versa .In the first situation prices tend to rise therefore supply and demand meet the balance point called as equilibrium .
Furkan
the point of intersection mathematically but this is just an assumption that all other variables remain equal
Deleon
when there is excess supply and demand it means there is forces acting upon the equilibrium and prices should be decreased or increased appropriately
Deleon
The law of equilibrium states that ceteris paribus, at a certain two variables will be equal to each other.
Sessay
scarcity is the wants and desire of people of goods and services with limited resources and purchasing power to get it all
adedokun
The difference between cyclical unemployment and structural unemployment
Prince Reply
Cyclical unemployment .it has to do with an increase in the quantity of good demanded or there is over production which result in fall in prices. Industries will be affected it will now causes retrenchment of workers in the industries while structural unemployment arises as a result of slight change
Adeoti
In the industrial structure of a countries workers wil now be retren
Adeoti
Will now be retrenched as a result of economic recession... That is the little i knw....
Adeoti
what is the condition of a consumer behaviour in the equilibrium under the theory of consumer behaviour
Sahr Reply
what is equilibrium
Sahr
A point where quantity demand & supply meets called equilibrium
Hasham
a state is said to be equilibrium when there is no tendency of movement.
Nibedita
Pls @Nibedita am confused
Prince
The state of balance achieved by an end user of products that refers to the amount of goods and services they can purchase given their present level of income and the current level of prices. Consumer equilibrium allows a consumer to obtain the most satisfaction possible from their income.
Okwori
where is the calculations?
Nathan Reply
what are the two conditions for aconsumer to be in the equilibrium under the theory of consumer behaviour in
Sahr
Economic equilibrium is a condition or state in which economic forces are balanced. In effect, economic variables remain unchanged from their equilibrium values in the absence of external influences. Economic equilibrium may also be defined as the point at which supply equals demand for a product,
vinay
Hello there, let's make a time to chat about econimics and its issues.
DA Reply
it's true
Adamsvictor
hie Sir /Madam l need help when it comes to Economics lm doing it for the first time
Thembelani
So, share your problems that you have in terms of economis and we will discuss on it.
DA
Basic Economic problems
Thembelani
what is the Basic Economic problem
Thembelani
what is the Basic Economic problem
Thembelani Reply
scarcity
Rhaiymornd
a bit of explanation please its my first year doing Economics
Thembelani
rare, limited. economic agents eg You dube, the govt & the business entities wants to maximise their utility/satisfaction but because limited resource or scarcity of such resources they are unable to satisfy their needs.
ian
thank u Sir , l understand what you are saying now
Thembelani
limited resources; you wanna take the most benefits from the minimum resource.
DA
if u ar a fresher, eco has to 2 fundamental parts "micro & macro". micro(small) this is were the economc agents ar discussd, economc systms, dmand & supply, typs of market systms etc and the macro (big) part the elucidates the functns of central bank, typs of employmnt, functns of money & int trade.
ian
there is an old adage that says "a picture is worth a thousand words" economics is full of graphing so it requires on the side of the student to master the art of keeping information in form graphs.
ian
oky Sir
Thembelani
scarcity becomes the fundamental problem of economics because of limited resources, when we take an individual, he or she has many wants, thus unlimited wants but can never satisfy all but only few.
Rhaiymornd
now when we take a firm, a firm maybe willing to produce two or more product into the market but due to limited resources they only produce one. the same way if we take the government, he or she maybe willing to bring development either through infrastructures,
Rhaiymornd
that is when consumer decision making rule comes in
Olusegun
choice arises as a result of scarcity of resources
Olusegun
so if we look through, the individual, firm and government, their wants are unlimited but due limited resources, all of their wants cannot be satisfy. therefore scarcity can be term as limited in supply of resources. scarcity is not lack of resources but insufficient resources
Rhaiymornd
there is a marriage with the following; scarcity, factors of production, opportunity cost curve (occ) or (ppc, ppf, tc) production possibility curve productn possibility frontier transformation curve. The OCC, PPC, PPF & TC explains the decisions made by householders, firms & the govt.
ian
opportunity cost also arises as a result of firm willing to produce a particular commodity but resources use in satisfying or producing such output is limited
Olusegun
wat ar those decisions? the most important is WHY nations economise tht is if they hav abundancy of factors of productn eg land, labour & entreprise? now since all of us have unlimited needs against few resourcs PPC, PPF, TC, OCC walks in to make wise allocatn of resources.
ian
how do those decisions made? eg by economic agents; a. Household (You) - if u have R10 & wish to buy a book & a pen & realise that both commodities seĺl at the same price which of the two (2) can u buy (necesity) and which one can u forgo (not all tht important).
ian
b. firms - they allocat mo resourcs to all thoz commoditz tht they think will yield mo profit. c. Govt - if the govt SA was to come in yo area which 1 would u think they can consider first tht can benefit the majority & the minority. So instead of building football stadium they construct a hospital.
ian
if the SA govt had enough resources they would have built both the stadium and the hospital but because of scarce in terms of resources they had to forgo the construction the stadium to build a hospital which is necessary for the majority to benefit.
ian
Opportunity cost well broken down..
Andres
opportunity cost means the lose of other alternatives when the alternative is chosen
saad Reply
is the benefits that you loose by not selecting a certain alternative.
EDWINY
individual wants maybe unlimited, but means to satisfy them are limited there one has to forgo some alternative in order to acquire other alternative and it must according priority, that is when scale of preference set in for individuals to make choice
Rhaiymornd
hello everyone
Aliyu
Next best alternative forgiven
Shoaib
demand is the amount of goods and services that consumer is willing and able to purchase at a particular prices over given period of time
Rhaiymornd Reply
yep
Abraham
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11037/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask
Danielrosenberger
Start Quiz