<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 7

Module 6

Kommediante

LUISTERLEES

1. Jou opvoeder gaan nou 10 vrae lees en daarna 'n kort leesstuk. Jy weet dus reeds dat jy baie aandagtig moet luister. Nadat die leesstuk minstens twee maal voorgelees is, sal die opvoeder weer die vrae herhaal!

Beantwoord die onderstaande vrae soos wat die opvoeder hulle vra:

Selfassessering onder leiding van die opvoeder.

TOTAAL UIT 10

LU 1.1.1

2. Dis nou jou beurt ... om vir jou klasmaats meer te vertel van jou gunsteling komediant - verkieslik 'n rolprentster of televisiester. Die volgende inligting is nodig:

 • Wanneer en waar is hy/sy gebore?
 • Kinderjare.
 • Wanneer het hy/sy opgang begin maak?
 • Name van rolprente of televisiereekse.
 • Hoekom is hy/sy jou gunsteling komediant?

Voorbeelde van komediante:

 • Bill Cosby
 • Paul Hogan, beter bekend as Crocodile Dundee
 • Jim Carey
 • Whoopi Goldberg
 • Eddie Murphy
 • Will Smith

Leon Schuster

Jy kan die skoolbiblioteek of die plaaslike biblioteek besoek vir inligting. Indien jy toegang daartoe het, is die internet ook 'n wonderlike bron van inligting.

Indien jy nie van 'n rolprentster of 'n televisiester weet oor wie jy kan praat nie, kan jy enige ander persoon kies wat jy ken. Jou pa, ma, oupa, oom, neef, vriend of iemand in die buurt is dalk ook 'n komediant, al is hy of sy nie beroemd nie!

Kom vertel dan ook:

 • Waar en wanneer is hy/sy gebore?
 • Kinderjare?
 • Waar en wanneer het jy agtergekom hy/sy is baie snaaks?
 • Vertel ons van sy/haar manewales en grappe
LU 2.3
LU 4.1.3

3. Die woord, filmster , begin met die letter f , maar verveeld begin met 'n v . Die klanke klink dieselfde, maar hoe weet jy of jy 'n f of v moet skryf? Al uitweg is om die woorde te leer en te onthou.

filmster vyf
foto verveeld (bored)
familie vlooi (flea)
fout (mistake) verrassing (surprise)
fiks (fit) valskerm (parachute)
fluks verkeerd

4. Hieronder volg 'n feitekaart van Charlie Chaplin. Jy moet die feite wat in telegramstyl geskryf is, oorskryf in volsinne sodat dit in verhalende vorm is en soos 'n storie lees.

 • Gebore in Londen 1889.
 • Vader verlaat huis - een jaar oud.
 • Armoedig groot geword.
 • Word lid van seunsgeselskap, sing en dans - nege jaar oud.
 • Sterf 1977 in Switserland.
 • Groot invloed op toekoms van rolprente.
 • Regisseer rolprente, gebruik alledaagse gebeure.
 • Word miljoenêr en superster.
 • Meeste rolprente as hierdie karakter.
 • Vertolk rol van arm ou - kies self kostuum.
 • Tweede rolprent - skep boemelaar-karakter.
 • Word raakgesien deur rolprentvervaardiger - 1914 eerste rolprent.
LU 4.6.1
 1. Hoe geslaagd was jou poging om hierdie feite oor te skryf in die verhalende vorm? Ruil met ‘n maat sodat hy of sy jou skryfstuk kan assesseer. Maak ‘n merk () in die toepaslike kolom.
Soms Dikwels Altyd
Al die sinne begin met hoofletters.
Punktuasie is gebruik waar nodig.
Woorde is korrek gespel.
Woordorde is korrek.
Dis in goeie, volsinne geskryf.
Die poging is geslaagd.
LU 4.6.2
LU 4.6.3

ASSESSERING DEUR OPVOEDER:

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
LUISTERDie leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 verstaan en waardeer stories, asook dié wat deur medeleerders vertel word:
1.1.1 reageer persoonlik en krities, stel en beantwoord vrae.
LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidenheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelens, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos: Ek dink jy moet ...);
2.2.2 neem deel aan rolspel in verskillende situasies wat verskillende soorte taalgebruik behels (soos formele en informele telefoongesprekke);
2.3 toon ontwikkeling in die vermoë om kenmerke van gesproke taal te gebruik om te kommunikeer: woord- en sinsaksent, intonasie, ritme;
2.4 begin sosiale en etiese kwessies debatteer:
2.4.2 betrek ander by die bespreking (soos: Wat dink jy?);
2.4.6 wissel tale af, indien nodig.
Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
LUISTERDie leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 verstaan en waardeer stories, asook dié wat deur medeleerders vertel word:
1.1.1 reageer persoonlik en krities, stel en beantwoord vrae.
LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidenheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelens, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos: Ek dink jy moet ...);
2.2.2 neem deel aan rolspel in verskillende situasies wat verskillende soorte taalgebruik behels (soos formele en informele telefoongesprekke);
2.3 toon ontwikkeling in die vermoë om kenmerke van gesproke taal te gebruik om te kommunikeer: woord- en sinsaksent, intonasie, ritme;
2.4 begin sosiale en etiese kwessies debatteer:
2.4.2 betrek ander by die bespreking (soos: Wat dink jy?);
2.4.6 wissel tale af, indien nodig.
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 skryf om inligting oor te dra:
4.1.2 skryf een of twee paragrawe om ‘n proses te beskryf (soos hoe om ‘n motorband om te ruil);
4.1.3 gebruik inligting uit ‘n onderhoud en skryf ‘n verslag of gee ‘n beskrywing daarvan;
4.4 skryf skeppend
4.4.1 toon ontwikkelende vermoë om stories, gedigte en toneelstukke te skryf (soos deur dialoog by ‘n storie in te sluit);
4.6 benader skryf as ‘n proses:
4.6.1 beplan ‘n skryfstuk volgens die doel, teikengroep en konteks;
4.6.2 skryf ‘n konsepweergawe en lees en bespreek dit krities;
4.6.3 gebruik kennis van grammatika en spelling om te redigeer.

Memorandum

Vir die Opvoeder: Leesstuk by No. 1

Hier volg die leesstuk en die vrae. Lees die vrae voordat die leesstuk gelees word. Sodoende weet die leerders waarvoor hulle moet oplet. Lees die leesstuk en dan weer die vrae sodat leerders die vrae kan beantwoord.

"Wat ek die graagste wil hê, is dat elke kind genoeg moet hê om te eet, klere aan sy lyf, skoene aan sy voete en 'n dak oor sy kop." Dit was die woorde van een van die wêreld se mees geliefde en beroemdste rolprentsterre ooit.

Met sy sakkerige broek, 'n baadjie wat te nou was, 'n klein hoedjie op sy kop, skoene wat te groot was, 'n wandelstok van bamboes, 'n klein snorretjie en 'n koddige stappie, was Charlie Chaplin een van die mees geliefde komediante.

Charlie is in 1889 in Londen gebore en het baie armoedig grootgeword. Tog het hy sy omstandighede te bowe gekom en skatryk en wêreldberoemd geword. Hy is in 1977 oorlede.

Vrae

(a) Oor wie handel hierdie leesstuk?

(b) Was dit vir hom belangrik dat kinders nie moes swaarkry nie?

(c) Was hy 'n rolprentster?

(d) Het sy klere netjies gepas?

(e) Het hy mense laat lag?

(f) Is hy in New York gebore?

(g) Was sy ouers baie ryk?

(h) Is hy meer as 'n honderd jaar gelede gebore?

(i) Was hy 'n beroemde persoon?

(j) Lewe hy nog?

12.

(a) Charlie Chaplin

(b) Ja

(c) Ja

(d) Nee

(e) Ja

(f) Nee

(g) Nee

(h) Ja

(i) Ja

(j) Nee

4. Charlie Chaplin is in 1889 in Londen gebore. Sy vader het die huis verlaat toe hy een jaar oud was. Hy het armoedig groot geword. Op negejarige ouderdom het hy lid geword van 'n seunsgeselskap wat gesing en gedans het. Hy het in 1977 in Switserland gesterf. Chaplin het 'n groot invloed op die toekoms van rolprente gehad. Hy het rolprente geregisseer en alledaagse gebeure gebruik. Hy het 'n miljoenêr en 'n superster geword. In die meeste rolprente het hy die karakter van 'n arm ou vertolk en het self sy kostuum gekies. In sy tweede rolprent, wat in 1914 gemaak is, het hy die boemelaar-karakter geskep. Van 1919 tot 1923 het hy deur Amerika getoer as lid van 'n geselskap komediante. Hy is deur 'n rolprentvervaardiger raakgesien en het in 1913 in sy eerste rolprent gespeel.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask